datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2008-12-10 SBTÖ rendes ülés meghívó

Ügyiratszám: 40.070-14/2008.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat rendes ülésére

 

 

Az ülés helye:          Balfi Művelődési Ház, Sopron-Balf, Fő u. 27.

Az ülés ideje:           2008. december 10. (szerda) 18 óra

 

 

Napirendi pontok:

 

1.

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési szabályzatának elfogadásáról

 

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadó:               Palotai György osztályvezető

 

.

2.

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

 

Előterjesztő:        dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:               dr. Varga Józsefné osztályvezető

 

 

3.

Előterjesztés a balfi volt határőrlaktanya (hrsz: 10841) önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

 

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadó:               Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

4.

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:      dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                   Pócza Mihály vezérigazgató

 

Később kerül kiküldésre!

5.

Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:      dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                   Kosztka László ügyvezető

 

 

6.

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31) önkormányzati rendelet, valamint a közszolgáltatási szerződés módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:      dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Patzner Gábor ügyvezető

 

7.

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló
34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:      dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                   Gabnai Sándor lelkész, esperes

                                   Wartha Jánosné ügyvezető

 

 

8.

Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló
46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:      dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                   Hegedüs László vezérigazgató

 

 

9.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. I. félévi munkatervéről

 

Előterjesztő:        dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:               dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

10.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:      dr. Fodor Tamás polgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadók:              dr. Dobos József jegyző

                          Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                                   Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

11.

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési tervezetéről

 

Előterjesztők:      dr. Fodor Tamás polgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadók:              dr. Dobos József jegyző

                          Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Palotai György osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

Később kerül kiküldésre!

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2008. december 5.

 

Kocsis János

elnök
2008. december 8. / Meghívók