datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázati felhívás Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet 2015/2016-ös tanévre vonatkozóan Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. Az ösztöndíjjal járó juttatások:

a) az ösztöndíj odaítélésének napját magba foglaló és azt követő szemeszter idejére  havonta 44 200 Ft vissza nem térítendő támogatás,

b) az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű e-mail cím,

c) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,

d) lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.

 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:

a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni lakóhellyel rendelkezik,

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,

c) jelenlegi, vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a pályázat beadását közvetlenül megelőző két egymást követő szemeszterben legalább 55 kreditet megszerzett,

d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő szemeszterben felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,

e) tanulmányait az első diploma megszerzéséért folytatja,

f) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik, és

g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be.

 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki a fenti feltételeknek megfelel, és saját szakirányban ideiglenesen külföldön tanul, vagy nemzetközi tanulmányi versenyen vett részt.

 

A pályázatot a fenti rendelet mellékletét képező pályázati adatlapon kell benyújtani, és ahhoz a következőket kell mellékelni:

 

a) pályázati adatlap

b) a pályázati kérelem rövid indoklása (legfeljebb 2 A/4-es gépelt oldal terjedelemben),

 

C) a pályázó lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata (amennyiben a hatósági igazolvány nem igazolja egyértelműen, hogy a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve soproni lakóhellyel rendelkezik, úgy annak igazolása az okmányirodától beszerzett dokumentummal lehetséges),

 

D) a pályázó részére az oktatási intézménye által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolás,

 

e) a pályázó utolsó két lezárt szemeszteréről kiállított indexének az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata,

 

f) dékáni ajánlás, és

 

g) egyéb tevékenységeket (szakmai, közéleti) igazoló dokumentum, vagy azok igazolása a dékáni ajánlásban.

 

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik, valamint ha a pályázat beadását megelőzően:

 

a) kutatási tevékenységet folytatott, Országos Tudományos Diákkör, Tudományos Diákkör munkájában, szakmai tanulmányi versenyeken vett részt, helyezést ért el,

 

b) saját szakirányban magyar vagy idegen nyelven publikált, pályamunkát készített,

 

c) saját szakirányban konferencián előadást tartott, és erről a szervező által írásban adott igazolást csatol a pályázatához,

 

d) oktatáshoz kapcsolódó, így különösen demonstrátori tevékenységet folytatott,

 

e) hallgatói közéleti tevékenységet folytatott, így különösen Hallgatói Önkormányzatban részt vett, kollégiumi tisztséget töltött be, hallgatók számára rendezvényeket szervezett,

 

f) kiemelkedő élsportolói sporttevékenységet folytatott, sporteredményeket ért el

és azt a pályázatához csatolva írásban, bizonyítvány másolattal, konzulensi ajánlással, publikációs jegyzékkel vagy más alkalmas módon igazolja.

 

A pályázat elbírálása során az értékelésbe a kutatási tevékenységek, a publikációk, pályamunkák, a konferenciák, előadások, illetve a nyelvvizsgák száma is beszámít, azzal, hogy az azonos nyelven letett nyelvvizsgából az értékelő bizottság mindig a magasabb szintűt veszi figyelembe.

A pályázat elbírálása során az értékelésben a sporttevékenységek száma nem befolyásoló jellegű.

 


 

A pályázatok benyújtási határideje 2015. szeptember 11.,

azokról Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése várhatóan 2015. október 31-ig dönt.

 

Dr. Fodor Tamás polgármester
az előkészítő bizottság elnöke

Postacím:
"Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj előkészítő bizottság"

9400 Sopron, Fő tér 1.
http://www.sopron.hu


 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2011. (V.30) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjáról

Pályázati adatlap


Bővebb információ kérhető az alábbi elérhetőségen:

Marek János:  99/515-429