datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet a Soproni Szociális Intézmény magasabb vezető (igazgató) álláshely betöltésére

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

1. A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:

            Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése

            9400 Sopron, Fő tér 1.

 

2. A meghirdetett munkahely:

    neve: Soproni Szociális Intézmény

    címe: 9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 10.

    beosztás: igazgató

 

3. A magasabb vezetői megbízás betöltésének képesítési feltétele:

A magasabb vezetői megbízás feltételeit a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet határozza meg, miszerint a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. Továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet intézményvezetőre meghatározott képzettségek valamelyike.

 

4. A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja és időtartama:

2020. június 1-től 2025. május 31-ig

 

5. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sopron Megyei Jogú Város által fenntartott Soproni Szociális Intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, ellenőrzése, irányítása és képviselete. Feladata az intézmény által nyújtott szociális alapellátások, az idős otthoni ellátás, a hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, illetve a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása, az önkormányzati egészségügyi alapellátási feladatokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás, védőnői ellátás, és az egészségügyi alapellátáshoz szükséges, ahhoz tartozó önkormányzati ingó és ingatlan vagyon működtetésének biztosítása.

6. Juttatások:

a) illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottakra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint

b) egyéb juttatások: jogszabály, illetve munkáltatói döntés alapján.

 

7. A pályázat tartalmazza:

- szakmai önéletrajzot

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

- iskolai végzettséget, képesítési feltételeket tanúsító oklevélmásolatot

- vezetésre vonatkozó szakmai programot

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 

8. A pályázat benyújtásával kapcsolatos adatok:

Benyújtás módja: kizárólag postai úton, egy példányban papíron, egy példányban CD lemezen, Word

   formátumban

 

Határidő: A www.kozigallas.gov.hu honlapon való megjelenéstől számított 30. nap éjfél

 

Címzett: Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője; postacíme: 9400 Sopron, Pf.: 127.

 

9. A pályázat elbírálásának határideje:

Jogszabály szerint, legkésőbb 2020. március 31.

 

10. Kiegészítő információ:

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályától postai úton beszerezhető „Az intézményvezetői pályázat felépítése, tartalmi követelményei” dokumentum alapján kell elkészíteni. További információ kérhető a 99/515-472 telefonszámon.