datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázati felhívás - Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői megbízására

 

 1. 1.              A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:

                    

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

                        9400 Sopron, Fő tér 1.

 

 1. 2.              A meghirdetett munkahely

 

a) neve:         Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék

b) címe.         9400 Sopron, Szarvkői u. 1.

c) beosztás:   intézményvezető

 

 1. 3.              A magasabb vezetői megbízás betöltésének feltétele:

 

Magasabb vezető csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. A magasabb vezetői megbízások körét, továbbá a megbízás feltételeit a végrehajtási rendelet határozza meg, melynek 3. § (3) bekezdése értelmében legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész, I. Alapellátások, 2. pontjában szereplő képesítési előírásoknak történő megfelelés. Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

  

 

 1. 4.              A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja és időtartama:

 

          2021. január 1 - 2025. december 31.

 

 1. 5.              A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:                 

a)    a szervezet vezetése;

b)   a gondozó tevékenység irányítása és ellenőrzése;

c)    a jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése;

d)   a rendelkezésre álló költségvetés alapján az Intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;

e)    a munkáltatói érdekképviseleti szervekkel és más, a jogszabályok által meghatározott szervezetekkel és személyekkel (közösségekkel) való együttműködés;

 

 1.     Juttatások:

            

  1. illetmény, vezetői pótlék az érvényben lévő közalkalmazotti jogszabályok szerint
  2. egyéb juttatások: jogszabály, illetve munkáltatói döntés alapján.

 

 1. A pályázat tartalmazza:

 

 • szakmai önéletrajzot,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolatot,
 • vezetésre vonatkozó szakmai programot,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 

 1. A pályázat benyújtásával kapcsolatos adatok:

 

Benyújtás módja:

kizárólag postai úton, egy példányban papíron, egy példányban CD/DVD lemezen Word formátumban

Határideje:

A www.kozigallas.gov.hu honlapon való megjelenéstől számított 30. nap éjfél

Címzett:

Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője

9400 Sopron, Fő tér 1.

Postacíme:

9400 Sopron, Pf.: 127

 

 

 1. A pályázat elbírálásának határideje:.
 

 

Jogszabály szerint, legkésőbb 2020. november 30.

 

10.   Kiegészítő információ:

 

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályától postai úton beszerezhető „Az intézményvezetői pályázat felépítése, tartalmi követelményei” dokumentum alapján kell elkészíteni. További információ kérhető Dr. Tengölics Tamás humánszolgáltatási osztályvezetőtől a 99/515-472 telefonszámon

 

Letölthető felhívás