datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Építéshatósági osztály

 

Statisztikai adatlap ÉPÍTÉSI engedélyezéshez

Statisztikai adatlap HASZNÁLATBAVÉTELI engedélyezéshez és tudomásul vételhez

Hulladék adatlapok

Építkezés megkezdés bejelentés előzetes bejelentés

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály alapján az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított 50 millió forint építmény-értéket meghaladó vagy integrált építési engedély alapján végzendő, valamint az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó, illetve a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó építési tevékenységek esetén.


AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI, TUDOMÁSULVÉTEL IRÁNTI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 2018. JANUÁR 1-TŐL



OTÉK-tól való eltérés engedélyezési kérelem

Építési engedély iránti kérelem

Összevont engedélyezési kérelem

Fennmaradási engedélyezési kérelem

Bontási engedélyezési kérelem

Vészhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásul vételi kérelem

Integrált eljárás kérelem

Módosított építési engedélyezési kérelem

Használatbavétel tudomásulvételi kérelem

Használatbavétel engedélyezési kérelem

Jogutódlás tudomásul vételi kérelem

Fellebbezés benyújtása

Újrafelvételi eljárás kezdeményezése

Teljesítési határidő meghosszabbítására irányuló kérelem

Hiánypótlás teljesítése

Eljárás felfüggesztésének kérelme

Kérelem visszavonása

Kérelem módosítása

Ügyféli jogállás kérelme

Hatósági bizonyítvány kiadási iránti kérelem

Másolat kérése

Intézkedés kérése, panasz

Kapcsolattartási mód váltása

 

http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany

 



 
Polgármesteri Hivatal