datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Házi Jenő: a tudós, aki Sopron történelmét kutatta

Házi Jenő igazi polihisztor volt, aki minden, szakmájával érintkező terület ismeretanyagába beleásta magát, és csak azt tette – írta, amit hite és tudása szerint legjobbnak ítélt - hangzott el a tudós tiszteletére rendezett emlékülésen.Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Házi Jenő családja, a Török, a Novotny-Török család közös szervezésében emlékülést tartottak Házi Jenő, Sopron város főlevéltárosa születésének 120. évfordulóján.

Nagyrészt a közgyűjteményekben dolgozók érdeklődése mellett, továbbá több, rangos helyi civil szervezet képviselőinek a részvételével tartották a tudós életét, munkásságát taglaló előadásokat a soproni vármegyeháza dísztermében.

P1160783c.jpg

Dominkovits Péter, a Soproni Levéltár igazgatója és a család képviselője köszönti az emlékülés résztvevőit

Dr. Ujváry Gábor, a Kodolányi János Főiskola rektorhelyettese köszöntőjét követően dr. Fodor Tamás méltatta Házi Jenő munkásságát, és emelte ki emberi példáját.

- Házi Jenő nemcsak szakmájában, a történészi hivatásban és levéltári kutatásban alkotott magyar viszonylatban is kiemelkedőt, hanem életútjával is örök példát állított elénk.

P1160786c.jpg

Végigélte szinte az egész huszadik századot. 1892-ben, a csallóközi Vásárúton született, s az élet 1918-ban Sopronba irányította.

 A katonai szolgálat alól 1918. szeptember közepén súlyosan sebesült tisztként mentesült. Történelem – földrajz szakos bölcsészként és főlevéltárosként érkezett Sopronba. Ekkor látott hozzá az elhanyagolt soproni levéltár rendezéséhez és okleveleinek kiadásához. Kutatott, rendezett, rendszerezett és feldolgozott.

P1160785c.jpg

1921-ben a városi tanácsosok támogatásával nekilátott a Sopron szabad királyi város története című, 13 kötetes okmánytár összeállításának, ami önmagában is egy egész embert, életutat kíván. Nem kisebb cél vezette, mint az 1526-tal bezárólag datált összes oklevél, végrendelet, számadáskönyv és egyéb feljegyzések, levelezések kiadása. Levéltárelméleti kérdésekkel is foglalkozott.

Munkásságáért 1938-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. 1938-tól tagja volt az akkoriban meginduló Soproni Szemle szerkesztőbizottságának. Miként a II. világháború idején tiltakozott a soproni zsidók deportálása, úgy 1946-ban a német anyanyelvű soproniak kitelepítése ellen is felemelte szavát. Nem véletlen, hogy 1944. december 16-án letartóztatták, a szocializmusban pedig 1950-ben koholt ürügyekkel fegyelmit indítottak ellene.

 Egy időre akadémiai tagságától is megfosztották, s bár évek múlva rehabilitálták, 58-évesen azért kényszernyugdíjazták, méghozzá rendkívül alacsony jövedelemmel. Kutatásaival mégsem hagyott föl: még kilencven esztendősen is jelent meg munkája.

P1160790c.jpg

Házi Jenő nemcsak emberként, hanem tevékenységében is rendkívül sokrétű volt. Több könyv, számtalan tanulmány jelent meg a tollából Sopron egyház- és zenetörténetéről, gyógyszerészetéről, a városi polgárjog megszervezéséről, sőt, még a Magyar Zsidó Oklevéltár anyagának összegyűjtésében is részt vállalt.

Igazi polihisztor volt, aki minden, szakmájával érintkező terület ismeretanyagába beleásta magát, és csak azt tette – írta, amit hite és tudása szerint legjobbnak ítélt. Vagyonos polgárként, konventtagként is hozzájárult a várospolitika alakulásához.

P1160794c.jpg

Az emlékülésen dr. Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója Sopron város Házi Jenő korában címmel tartott előadást, majd dr. Horváth Richárd, az MTA kutatója Házi Jenő és a középkori kutatás kapcsolatát mutatta be.

Vajk Ádám, (Egyházmegyei Levéltár, Győr) Házi Jenő és Győr Egyházmegye kutatása kapcsolatáról szólt, Kövér András (MTA Judaisztikai Kutatóintézete, Budapest)

Házi Jenő és a judaisztikai kutatások témában tartott előadást a hallgatóságnak.

Dr. H. Németh István (Magyar Országos Levéltár, Budapest) Házi Jenőt, mint a várostörténészt mutatta be.

Az előadások sora családi visszaemlékezéssel folytatódott. Novotny-Török Katalin az unoka visszaemlékezéseiben elevenítette fel Házi Jenő alakját.

Majd Katona Csaba  : (MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet Történettudományi Intézete, Budapest): Házi Jenő és a Magyar Történelmi Társulat előadása következett. Házi jenőről a levéltárosról és a közéleti emberről dr. Dominkovits Péter levéltárvezető tartott előadást.

P1160796c.jpg

A rangos szakmai eseménynek része volt A 20. század levéltárosai - Levéltáros nekrológok 1923-2011 című könyvbemutató Dr. Csurgai Horváth József  (Székesfehérvár M. J. Város Levéltára, Székesfehérvár), Feiszt György (Vas Megyei Levéltár, Szombathely)

Az előadásokat követően az emlékülés résztvevői megkoszorúzták  Házi Jenő emléktábláját.

P1160777c.jpg

2012. április 16. / Kultúra