datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
7 érv Sopron mellett - videó
 
 
Innováció Fidelissima - videó
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2008-11-27 Kgy. rendes ülés előterjesztései

 

 

40145-25/2008.

 

Előterjesztések

 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2008. november 27-én csütörtökön 10.00 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

1.       

Sürgősségi előterjesztés a „DALKIA” szerződésről (Zárt ülés tartható!)

 

Mellékletek

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          dr. Komornoki László vezérigazgató

 

 

2.       

Sürgősségi előterjesztés a Handler Nándor Szakképző Iskola által folytatott képzésekről

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

 

Napirendi pontok:

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

1.                   

Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. nonprofit társasággá alakításáról

 

Foreno Alapító Okirat

Foreno SZMSZ

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– FelügyelőBizottság jegyzőkönyve

 

5. old.

2.                   

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakulásáról és a közhasznú szerződésének megkötéséről

 

Alapítói Határozat

Alapító Okirat

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Palotai György osztályvezető

                          Nyerges Ferenc ügyvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– Közhasznú szerződés

– FelügyelőBizottság határozata

– Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító indítványa

– Kocsis János képviselő, a Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat elnökének módosító indítványa

 

65. old.

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

3.                   

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. használatba adási szerződéséről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Nyerges Ferenc ügyvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– FelügyelőBizottság határozata

– Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványa

 

87. old.

4.                   

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. 83-2/1997. számú vállalkozási szerződésének, a 83-2/1997/58828/99. számú vállalkozási szerződés módosításának, valamint a 1266/1997. számú megbízási szerződésének felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

93. old.

5.                   

Előterjesztés a 16-3/1998/59884/2003/VI számú üzemeltetési szerződés felülvizsgálatáról

 

Melléklet

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          dr. Komornoki László vezérigazgató

 

105. old.

6.                   

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) Ör., valamint a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

117. old.

7.                   

Előterjesztés a helyi közút- és közműépítésekről szóló 39/2000. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

127. old.

8.                   

Előterjesztés a kerékbilincs alkalmazásáról és a járművek elszállításának szabályairól szóló 48/2000. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

131. old.

9.                   

Előterjesztés Sopron, Belváros forgalmi rendjéről szóló új rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványa

 

137. old.

10.               

Előterjesztés a Sopron, Kőműves köz 2. sz. alatti 1682 hrsz-ú 50 m2 alapterületű beépítetlen terület (kert) visszaadásáról

 

Melléklet

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

145. old.

11.               

Előterjesztés a 2009. évi érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról

 

Sopron közigazgatási területe

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

151. old.

12.               

Beszámoló a környezetvédelmi feladatok 2008. évi megvalósulásáról, javaslat a 2009. évi tennivalók meghatározására

 

Előterjesztő:      Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

155. old.

13.               

Előterjesztés a Raabersport Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– Előterjesztői módosítás

– Gazdasági Bizottság módosító indítványa

– Könyvvizsgálói vélemény

 

163. old.

14.               

Előterjesztés a FKL Sportszolgáltató Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– Előterjesztői módosítás

– Gazdasági Bizottság módosító indítványa

– Könyvvizsgálói vélemény

 

165. old.

15.               

Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

 

167. old.

16.               

Előterjesztés a Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand dűlő Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2001. (IV. 1.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

TSZT - határozat melléklet

Szabályozási Terv - rendelet melléklet

Főépítész levele

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

Kapcsolódó anyagok:

– Városfejlesztési Bizottság módosító indítványa

– Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványa

– Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványának melléklete

 

175. old.

17.               

Előterjesztés Sopron, Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, Ó-Hermes városrészek Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

TSZT - határozat 1. melléklet

Rendelettervezet

Rendelet 1. melléklet

Rendelet 2. melléklet

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

Kapcsolódó anyag:

– Városfejlesztési Bizottság módosító indítványa

 

187. old.

18.               

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2005. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

227. old.

19.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város sportkoncepciójáról (első körös tervezet)

 

Sportkoncepció tervezet

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Rákóczi József sportfelügyelő

 

237. old.

20.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város sportrendeletének elfogadásáról (első körös rendelettervezet)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Rákóczi József sportfelügyelő

 

267. old.

21.               

Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

277. old.

22.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi belső ellenőrzési tervéről

 

Stratégiai terv

Éves terv

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Patzner László belső ellenőrzési vezető

 

283. old.

23.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról és a 2009. évi költségvetési koncepciójáról

 

01-03. és 08-18. melléklet

04. melléklet

05. melléklet

06-07. melléklet

19. melléklet

20. melléklet

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadók:            dr. Dobos József jegyző

                          Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök

 

Kapcsolódó anyagok:

– Könyvvizsgálói vélemény az I-III. negyéves beszámolóhoz

– Könyvvizsgálói vélemény 2009. évi költségvetési koncepcióhoz

– Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetési koncepciója

– Bolgár Kisebbségi Önkormányzat véleményezése Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciójáról

– Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetési koncepciója

– Horvát Kisebbségi Önkormányzat véleményezése Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciójáról

– Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciója

– Német Nemzetiségi Önkormányzat véleményezése Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciójáról

– 21. melléklet

– 22. melléklet

 

297. old.

24.               

Előterjesztés az Intézmények Gazdasági Szolgálata magasabb vezetői beosztásának pályázata elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– Bizottsági jelentés

 

369. old.

25.               

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:            dr. Dobos József jegyző

                          Gintnerné Orbán Mária minőségügyi vezető

 

Lásd külön!

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Sopron, 2008. november 27.

2008. november 17. / Előterjesztések