datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
7 érv Sopron mellett - videó
 
 
Innováció Fidelissima - videó
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Bölcsődei beíratás 2017

 

 

 

TISZTELT SZÜLŐK!

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának bölcsődéibe a 2017/2018. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

2017. május 9. (kedd) 8 - 18 óráig,

2017. május 10. (szerda) 8 - 18 óráig.

 

A beíratás helyszíne valamennyi bölcsődei részlegbe:

SMJV Egyesített Bölcsődék, 9400 Sopron, Szarvkői u. 1. Tel: 314-270

 

Tájékoztatom Önöket, hogy

  1. Az Egyesített Bölcsődék tagbölcsődéibe, azok a Sopron városban bejelentett lakóhellyel rendelkező családok gyermekei vehetők fel, akiknek szülei, nevelői, gondozói dolgoznak, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben vesznek részt, betegségük vagy egyéb ok miatt gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.
  2. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 36.§ szerint:

(1) Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától vehető fel,

a) harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig,

b) annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti, vagy

c) annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között tölti be a harmadik életévét, ha a szülő, törvényes képviselő vállalja, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja.

(2) Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.


Kérem, a beíratáshoz hozzák magukkal:

 

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • A gyermek és a szülők lakcímét igazoló iratot,
  • A Polgármesteri Hivatal által kiadott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot amennyiben rendelkezik vele,
  • Egyedülálló szülő esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
  • A családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülő nem jogosult)
  • Mindkét szülő munkavégzéséről munkáltatói igazolást (magyar és német nyelvű letölthető az Önkormányzat honlapjáról).
  • Munkáltatói igazolás hiányában szándék nyilatkozatot arról, hogy a szülőt a munkáltatója mikor kívánja alkalmazni a jövőben.
  • Az igazolások egy hónapnál régebbiek nem lehetnek a beíratás időpontjához viszonyítva.


Sopron Megyei Jogú Város bölcsődei részlegei:

Kuckó Bölcsőde

Deák tér 25. 

Telefon: 311-385

Csodaország Bölcsőde

Kőműves köz 4.

Telefon: 783-708

Bóbita Bölcsőde

Király Jenő utca 1.

Telefon: 311-074

Zöld Ág Bölcsőde

Soproni Horváth József utca 6.

Telefon: 314-039

Napraforgó Bölcsőde

Vasvári Pál utca 2.

Telefon: 314-312

Százszorszép Bölcsőde

Szarvkői utca 1.

Telefon: 312-178

 

A beíratás előtt, lehetőség van a bölcsődék megtekintésére, előzetes időpont egyezetéssel!

A bölcsődei felvételről hozott döntés határnapja 2017. június 16.

A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza a bölcsőde.   


Magyar-német nyelvű munkáltatói igazolás bölcsődei felvételhez


Sopron, 2017. március 20.                                                 

                                                                                                                Kocsis Zsuzsanna

                                                                                                                  Igazgatónő