datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága üléseinek 2022. évi határozatai

 

   

Határozat száma

Előterjesztés címe

1/2022. (I. 26.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

2/2022. (I. 31.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

1/2022. (I. 26.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

2/2022. (I. 31.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

3/2022. (II. 03.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

4/2022. (II. 03.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött használatba adási szerződés módosításáról („Liszt Központ”)

5/2022. (II. 03.) JÜB határozat

Előterjesztés a polgármester 2022. évi szabadságának ütemezéséről

6/2022. (II. 03.) JÜB határozat

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelet, és a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló 26/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

7/2022. (II. 03.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

8/2022. (II. 03.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

9/2022. (II. 10.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

10/2022. (II. 10.) JÜB határozat

Előterjesztés a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének, valamint fenntartói megállapodásának módosításáról

11/2022. (II. 10.) JÜB határozat

Előterjesztés a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének, valamint fenntartói megállapodásának módosításáról

12/2022. (II. 10.) JÜB határozat

Előterjesztés a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2021. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

13/2022. (II. 10.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

14/2022. (II. 10.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

15/2022. (IV. 25.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

16/2022. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés egyes költségvetési intézmények alapító okiratának módosításáról

17/2022. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés egyes költségvetési intézmények alapító okiratának módosításáról

18/2022. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés egyes költségvetési intézmények alapító okiratának módosításáról

19/2022. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés egyes költségvetési intézmények alapító okiratának módosításáról

20/2022. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

21/2022. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés a 9407 Sopron, Tavirózsa utca 14. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

22/2022. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti terve, valamint a Külterület Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításáról az Innovációs Technológiai Centrum II. ütemének megvalósíthatósága céljából (rendeletalkotás)

23/2022. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti terve, valamint a Külterület Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításáról az Innovációs Technológiai Centrum II. ütemének megvalósíthatósága céljából (rendeletalkotás)

24/2022. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és függelékeinek módosításáról

25/2022. (IV. 28.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

26/2022. (IV. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlésének napirendi pontjairól

27/2022. (IV. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlésének napirendi pontjairól

28/2022. (IV. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlésének napirendi pontjairól

29/2022. (IV. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlésének napirendi pontjairól

30/2022. (IV. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlésének napirendi pontjairól

31/2022. (IV. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlésének napirendi pontjairól

32/2022. (V. 23.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

33/2022. (V. 23.) JÜB határozat

Rendőrségi beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete

2021. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

34/2022. (V. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

35/2022. (V. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

36/2022. (V. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

37/2022. (V. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

38/2022. (V. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

39/2022. (V. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés változtatási tilalom meghosszabbításáról a Tárczy-Hornoch Antal utca – Póda Endre utca – Nemeskúti út – 5125/54 hrsz.-ú út, a 16467 hrsz.-ú út, a 16364 hrsz.-ú ingatlan és a Vendel Miklós utca által lehatárolt tömbre vonatkozóan, az 5242/56-5242/59 hrsz.-ú és a 18013/2 hrsz.-ú ingatlanok kivételével (rendeletalkotás)

40/2022. (V. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kötött Vállalkozási szerződés módosításáról

41/2022. (V. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés az önkormányzati alapítványokról és közalapítványokról (Zárt ülés!)

42/2022. (V. 26.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

43/2022. (V. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés „Energiahatékonyság növelése a Sopron–Fertőd–Térségi Vízellátó Rendszer kútjainál” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről

44/2022. (V. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntésekről (rendeletalkotás)

45/2022. (V. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntésekről (rendeletalkotás)

46/2022. (V. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntésekről (rendeletalkotás)

47/2022. (VI. 27.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

48/2022. (VI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

49/2022. (VI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a 2022. évi közbeszerzési terv módosításáról

50/2022. (VI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák és a Soproni Múzeum alapító okiratának módosításáról

51/2022. (VI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák és a Soproni Múzeum alapító okiratának módosításáról

52/2022. (VI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák és a Soproni Múzeum alapító okiratának módosításáról

53/2022. (VI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák és a Soproni Múzeum alapító okiratának módosításáról

54/2022. (VI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

55/2022. (VI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

56/2022. (VI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés az Előkapu 5. szám alatti társasházban található padlás elidegenítéséről (Zárt ülés!)

57/2022. (VI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

58/2022. (VI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

59/2022. (VI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és függelékeinek a módosításáról

60/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

61/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Közigazgatási szerződés felülvizsgálatáról

62/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Közigazgatási szerződés felülvizsgálatáról

63/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Közigazgatási szerződés felülvizsgálatáról

64/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

65/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

66/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

67/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal között kötendő munkamegosztási megállapodások elfogadásáról

68/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal között kötendő munkamegosztási megállapodások elfogadásáról

69/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal között kötendő munkamegosztási megállapodások elfogadásáról

70/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal között kötendő munkamegosztási megállapodások elfogadásáról

71/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal között kötendő munkamegosztási megállapodások elfogadásáról

72/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal között kötendő munkamegosztási megállapodások elfogadásáról

73/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal között kötendő munkamegosztási megállapodások elfogadásáról

74/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal között kötendő munkamegosztási megállapodások elfogadásáról

75/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal között kötendő munkamegosztási megállapodások elfogadásáról

76/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a SPORT CLUB Futball Kft.-ben történő üzletrész vásárlásról (Zárt ülés!)

77/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. és a VEOLIA Energia Magyarország Zrt. között 2019-ben létrejött, hőszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti jogviszonyról szóló Megállapodás módosításáról (Zárt ülés!)

78/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

79/2022. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron, Északnyugati városrész, Sopronbánfalva-Kutyahegy, Lőverek és a Délkeleti gazdasági területre vonatkozó Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 39/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról a Lőverek városrészben létesítendő Multifunkcionális Konferencia és Rendezvényközpont megvalósíthatósága céljából (rendeletalkotás)

80/2022. (VIII. 15.) JÜB Határozat

Napirend elfogadása

81/2022. (VIII. 15.) JÜB Határozat

Előterjesztés a Központi Gyermekkonyha megszüntetéséről és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről

 

82/2022. (VIII. 15.) JÜB Határozat

Előterjesztés a Központi Gyermekkonyha megszüntetéséről és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről

 

83/2022. (VIII. 15.) JÜB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke, valamint Sopronkőhida - Tómalom - Kistómalom dűlő - Sand dűlő Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)

 

84/2022. (VIII. 15.) JÜB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke, valamint Sopronkőhida - Tómalom - Kistómalom dűlő - Sand dűlő Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)

 

85/2022. (IX. 26.) JÜB Határozat

Napirend elfogadása

86/2022. (IX. 26.) JÜB Határozat

Előterjesztés rendkívüli települési támogatás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

87/2022. (IX. 26.) JÜB Határozat

Előterjesztés a 9400 Sopron, Ógabona tér 6. szám alatti műhelyre vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

88/2022. (IX. 26.) JÜB Határozat

Előterjesztés a Várkerület 54-56. fszt. 1. szám alatti, 111/A/7 hrsz.-ú, 78 m2 alapterületű, üzlet megnevezésű ingatlan eladásáról (Zárt ülés!)

89/2022. (IX. 26.) JÜB Határozat

Előterjesztés a Várkerület 41. szám alatti, 2134/A/1 hrsz.-ú, 207 m2 alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan eladásáról (Zárt ülés!)

90/2022. (IX. 26.) JÜB Határozat

Előterjesztés a gépjármű-várakozóhelyekről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

91/2022. (IX. 26.) JÜB Határozat

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

92/2022. (IX. 26.) JÜB Határozat

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 6/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

93/2022. (IX. 29.) JÜB Határozat

Napirend elfogadása

94/2022. (IX. 29.) JÜB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

95/2022. (IX. 29.) JÜB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

96/2022. (IX. 29.) JÜB Határozat

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

97/2022. (X. 06.) JÜB Határozat

Napirend elfogadása

98/2022. (X. 06.) JÜB Határozat

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

99/2022. (X. 13.) JÜB Határozat

Napirend elfogadása

100/2022. (X. 13.) JÜB Határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és függelékeinek módosításáról

101/2022. (X. 24.) JÜB Határozat

Napirend elfogadása

102/2022. (X. 24.) JÜB Határozat

Előterjesztés a belváros forgalmi rendjéről szóló 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

103/2022. (X. 27.) JÜB Határozat

Napirend elfogadása

104/2022. (X. 27.) JÜB Határozat

Előterjesztés ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

105/2022. (X. 27.) JÜB Határozat

Előterjesztés ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

106/2022. (X. 27.) JÜB Határozat

Beszámoló az energiaválság miatt megtett takarékossági intézkedésekről

107/2022. (X. 27.) JÜB Határozat

Napirend elfogadása

108/2022. (X. 27.) JÜB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Paprét 27. szám alatti ingatlanban lévő önkormányzati lakás bérlőjének elhelyezéséről (Zárt ülés!)

109/2022. (XI. 10.) JÜB Határozat

Napirend elfogadása

110/2022. (XI. 10.) JÜB Határozat

Előterjesztés a 2022. évi „Civitas Fidelissima" díj, valamint „Sopron szolgálatáért” díj adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

111/2022. (XI. 10.) JÜB Határozat

Előterjesztés a 2022. évi „Civitas Fidelissima" díj, valamint „Sopron szolgálatáért” díj adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

112/2022. (XI. 10.) JÜB Határozat

Előterjesztés a 2022. évi „Civitas Fidelissima" díj, valamint „Sopron szolgálatáért” díj adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

113/2022. (XI. 21.) JÜB Határozat

Napirend elfogadása

114/2022. (XI. 21.) JÜB Határozat

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló

34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

115/2022. (XI. 21.) JÜB Határozat

Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

116/2022. (XI. 21.) JÜB Határozat

Napirend elfogadása

117/2022. (XI. 21.) JÜB Határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

118/2022. (XI. 24.) JÜB Határozat

Napirend elfogadása

119/2022. (XI. 24.) JÜB Határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról az 59.690.000 forint állami támogatás tárgyában

120/2022. (XI. 24.) JÜB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

121/2022. (XI. 24.) JÜB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

122/2022. (XI. 24.) JÜB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla-hitelkeret szerződésének megkötéséről (Zárt ülés!)

123/2022. (XI. 24.) JÜB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői pályázatának kiírásáról

124/2022. (XI. 24.) JÜB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői pályázatának kiírásáról

125/2022. (XI. 24.) JÜB Határozat

Előterjesztés a veszélyhelyzeti közvilágítási racionalizáció egyes szabályairól szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

126/2022. (XII. 19.) JÜB Határozat

Napirend elfogadása

127/2022. (XII. 19.) JÜB Határozat

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 40/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

128/2022. (XII. 19.) JÜB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

129/2022. (XII. 19.) JÜB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének helyi iparűzési adóról szóló 47/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

130/2022. (XII. 19.) JÜB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

131/2022. (XII. 19.) JÜB Határozat

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény igazgatójának helyettesítéséről

132/2022. (XII. 21.) JÜB Határozat

Napirend elfogadása

133/2022. (XII. 21.) JÜB Határozat

Előterjesztés a Harkai úti szemétlerakó telep tárgyában az STKH Kft.-vel kötött bérleti szerződésről

134/2022. (XII. 21.) JÜB Határozat

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 26/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

135/2022. (XII. 21.) JÜB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

136/2022. (XII. 21.) JÜB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

137/2022. (XII. 21.) JÜB Határozat

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

138/2022. (XII. 21.) JÜB Határozat

Napirend elfogadása

139/2022. (XII. 21.) JÜB Határozat

Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás állam általi átvételéhez szükséges további döntések meghozataláról, az átadási megállapodás tartalmáról (Zárt ülés!)

140/2022. (XII. 21.) JÜB Határozat

Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás állam általi átvételéhez szükséges további döntések meghozataláról, az átadási megállapodás tartalmáról (Zárt ülés!)

141/2022. (XII. 21.) JÜB Határozat

Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás állam általi átvételéhez szükséges további döntések meghozataláról, az átadási megállapodás tartalmáról (Zárt ülés!)

142/2022. (XII. 21.) JÜB Határozat

Napirend elfogadása