datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága üléseinek 2023. évi határozatai

   

Határozat száma

Előterjesztés címe

1/2023. (I. 26.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

2/2023. (I. 31.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

3/2023. (I. 31.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

4/2023. (I. 31.) JÜB határozat

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

5/2023. (II. 20.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

6/2023. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

7/2023. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a 2023. évi előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2022. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

8/2023. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a Kőszegi úti aluljáró tulajdoni viszonyainak rendezéséről

9/2023. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt.-vel kötött csapadékcsatorna üzemeltetési-vállalkozási szerződés megszüntetéséről

10/2023. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői pályázatának eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról

11/2023. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői pályázatának eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról

12/2023. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői pályázatának eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról

13/2023. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

14/2023. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a 9400 Sopron, Balfi úton épített kerítésre vonatkozó településképi kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

15/2023. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

16/2023. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

17/2023. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a polgármester 2023. évi szabadságának ütemezéséről

18/2023. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

19/2023. (II. 22.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

20/2023. (II. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

21/2023. (II. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

22/2023. (II. 23.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

23/2023. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló, az adóigazgatási feladatokat ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló, és egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

24/2023. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2023. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás módosítása)

25/2023. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2023. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás módosítása)

26/2023. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2023. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás módosítása)

27/2023. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a 9400 Sopron, Újteleki u. 25. B. ép. 1. em. 3. sz. alatti, 386/1/B/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településképi kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)