Nyomtatás

Adóigazolással és adókönyveléssel kapcsolatos ügyintézés, meghatalmazás kezelése


Pályázathoz, pályázat fenntartási jelentéshez, hitelkérelemhez, engedélyekhez stb. szükséges igazolás kiadása a helyi adótartozásról. Az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 126. § (2) bekezdése értelmében, valamint a 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 1. § (4) alapján az adóhatóság igazolást állít ki.

 

Adóigazolási kérelem

Név

Telefon

Burus Szabina

515-248

Az adóbefizetések átutalásával, a túlfizetések visszaigénylésével kapcsolatos, valamint a meghatalmazás nyomtatvány és az adóigazolási kérelem ide kattintvaelektronikusan kitölthető és beküldhető, illetve letölthető.

Helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó, gépjárműadó, talajterhelési díj, bírság és végrehajtási költség, földbérbeadás, államigazgatási illeték, egyéb bevételek, idegen bevételek befizetések, elszámolások, valamint adóigazolás ügyintézője:

Burus Szabina, telefon: 99/515-248

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója, késedelmi pótlék befizetések, elszámolások ügyintézője:

Botka Judit, telefon: 99/515-121

   

Név

Telefon

Botka Judit

515-121

Az adóigazolással és adókönyveléssel kapcsolatos ügyintézés kérelemre indul, a kérelem benyújtható

- papír alapon (személyesen vagy postai úton)

- elektronikus formában.

- E-önkormányzat portálon vagy a NAV-on keresztül kizárólag elektronikus formában.

Az ügyintézés díja: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) mellékletének XXI. cím 4. pontja alapján törvényben meghatározott adóhatósági igazolások kiállítása illetékmentes.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály

Önkormányzati adócsoport

9400 Sopron, Fő tér 1.

Ügyintézési határidő: 30 nap, adóigazolási ügyekben: 6 nap.

Felhívjuk Adózóink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 1. § 23. pontja és a 9. § (1) bekezdése alapján, az ott nevesített gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozók) kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni.

Vonatkozó jogszabályok:

Számlaszámok

az önkormányzathoz fizetendő adókat, adók módjára fizetendő kötelezettségeket az alábbi számlákra kell befizetni, illetve utalni.

(A közleményben kérjük a könyvelési azonosító/mutató/adóazonosító jel/adószám feltüntetését.)

   

Helyi iparűzési adó beszedési számla

50433326-10016817

Építményadó beszedési számla

50433326-10016738

Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla

50433326-10017117

Idegenforgalmi adó beszedési számla

50433326-10016927

Késedelmi pótlék beszedési számla

50433326-10016769

Bírság beszedési számla

50433326-10016776

Talajterhelési díj beszedési számla

50433326-10016800

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla

50433326-10016790

Egyéb bevételek beszedési számla

50433326-10016783

Idegen bevételek beszedési számla

50433326-10016824

Államigazgatási illeték beszedési számla

50433326-10016934

Helyi jövedéki adó számla

50433326-10017203

Gépjárműadó beszedési számla!!!

Kizárólag 2020.12.31-ig fennálló tartozás esetén!!! 2021.01.01-től a NAV számlájára kell fizetni.

50433326-10016752

 2023. április 19. / Közgazdasági osztály