Nyomtatás

Elővásárlási jogi tárgyú nyilatkozat iránti kérelmek


I.) Műemlék ingatlanok 

A kulturális örökség védeleméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) rendelkezik a műemlékké nyilvánítás és az elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól.

Az adásvétel tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapja tartalmazza a védettség tényét.  Ha az ingatlan tulajdoni lapján nem tűnik ki, hogy a megvásárolni tervezett ingatlan műemléknek minősül-e, akkor ezt a https://oroksegvedelem.e-epites.hu/ oldalon lehet ellenőrizni.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy az ingatlan műemlék, akkor értesíteni kell az adásvétel szándékáról a Kötv. szerinti (86.§) elővásárlásra jogosulta(ka)t.

Amennyiben a műemléknek minősülő ingatlan esetében – az állam után - második helyen az ingatlanon közfeladatot ellátó önkormányzatot is elővásárlási jog illeti meg, úgy szükséges az önkormányzat megkeresése. A nyilatkozattétel iránti kérelemben ismertetni kell a vételi ajánlatot és annak részleteit (vételár, átutalási határidő, számlaszám, stb.) vagy a kérelemhez csatolni kell az adásvételi szerződés egy, legalább másolati példányát.

Az önkormányzat jogosult a megküldött ajánlatot elfogadni, az adásvételbe vevőként belépni, ugyanazokkal a feltételekkel, amelyek az ajánlatban szerepelnek. Amennyiben az önkormányzat él az elővásárlási jogával, ő utalja át a vételárat és vásárolja meg az eladásra kínált ingatlant.

Amennyiben az önkormányzat arról nyilatkozik, hogy nem kíván élni az elővásárlás jogával, az eladásra kínált ingatlan tulajdonosa - az eredeti szerződésnek megfelelően - az adásvétel szerinti vevő lesz.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség működését biztosító, illetve hitéleti, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, továbbá kulturális célú, egyházi használatban lévő műemlék épület esetében az önkormányzat helyett második helyen a használót illeti meg az elővásárlási jog.

II.) Az önkormányzat, mint tulajdonostárs megkeresése

Amennyiben az önkormányzat és más személy osztatlan közös tulajdonában áll az eladni tervezett ingatlan, a fentiekhez hasonlóan szükséges eljárni: a nyilatkozattétel iránti kérelemben ismertetni kell a vételi ajánlatot és annak részleteit (vételár, átutalási határidő, számlaszám, stb.) vagy a kérelemhez csatolni kell az adásvételi szerződés egy, legalább másolati példányát.

Az eljárás alapja itt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

Az önkormányzat jogosult a megküldött ajánlatot elfogadni, az adásvételbe vevőként belépni, ugyanazokkal a feltételekkel, amelyek az ajánlatban szerepelnek. Amennyiben az önkormányzat él az elővásárlási jogával, ő utalja át a vételárat és vásárolja meg az eladásra kínált ingatlant.

Amennyiben az önkormányzat arról nyilatkozik, hogy nem kíván élni az elővásárlás jogával, az eladásra kínált ingatlan tulajdonosa - az eredeti szerződésnek megfelelően - az adásvétel szerinti vevő lesz.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

III.) Helyi jelentőségű, védett természeti területek

Az elővásárlási jogot a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapozza meg. Természeti értékek esetében helyi jelentőségű, védett természeti területek körében akkor van az önkormányzatnak elővásárlási joga, ha az adásvétel tárgyát képező ingatlan helyrajzi számát Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 33/1999. (XII.8.) önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében, a helyi jelentőségű védett természeti területek között tartalmazza. Az eljárás díj- és illetékmentes.

 

 2023. április 20. / Városgazdálkodási osztály