Nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának minőségpolitikája

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK MINŐSÉGPOLITIKÁJA

 

Sopron a „ Civitas Fidelissima”, a „Leghűségesebb Város” polgárainak köszönheti, hogy magyar maradhatott 1921-ben, ezért a Polgármesteri Hivatal erkölcsi kötelessége, hogy mindent megtegyen a soproni polgárok városszeretetének megbecsüléséért.

A Polgármesteri Hivatal kinyilvánítja, hogy a város közügyeinek intézését oly módon kívánja gyakorolni, hogy annak minőség-szemlélete megfeleljen a fejlett európai demokráciák értékrendjének, a város hagyományainak és érdekeinek, a polgári szellemiségnek, a környezet iránti igényességnek.

 

Ennek érdekében:

A polgármester és a jegyző a fő letéteményesei a Polgármesteri Hivatal minőségpolitikájának. Személyes szerepvállalásunkkal biztosítani kívánjuk, hogy a Polgármesteri Hivatal tevékenysége feleljen meg a minőségirányítási elvárásoknak és előírásoknak. Mindezek megvalósításának eszközeként és biztosítékaként került bevezetésre a tevékenységünket átfogó és szabályozó ISO 9001:2008-as minőségirányítási rendszer.

 

Sopron Megye Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala nevében:

 

Sopron, 2010. február 01.

 

 

Dr. Dobos József sk.                                                                     Dr. Fodor Tamás sk.

jegyző                                                                                        polgármester

 2008. június 23. / A Hivatal minőségpolitikája