Nyomtatás

Sopronhorpács

_0000T_1.jpgA település a Kisalföld nyugati peremvidékén, a Répce-síkságon fekszik. Területe 20,69km2, lakóinak száma 834 fő. A falu 1906-ban kapta Horpács helyett a Sopronhorpács nevet, 1933-ban egyesült a szomszédos Lédec községgel. Horpácsot 1226-ban említi oklevél először. Egy 1280. évi oklevélben”Hurpach” néven, szerepel, 1335 körül „due villa Horpach”-ként említik. 1464-ben „Kyshorpach al. nom. Puztahorpacz-ként fordul elő.”. Horpácsot a XII. századtól az Osl nemzetség birtokolta, majd 1320-tól a Kanizsayak lettek a falu földesurai. 1536-tól Horpács – házasság révén – a Nádasdy család kezébe került. 1677-től a Széchenyi család birtokolja. 1529-ben és 1532-ben a törökök feldúlják a falut. 1711-től 1714-ig pestis-járvány pusztít a faluban, amelynek a lakosság egyötöde esett áldozatául. 1831–32-ben kolerajárvány tizedelte meg a lakosságot. Lédecet először egy 1461-ben kelt latin nyelvű oklevél említi Kislédec néven. A középkortól kezdve a csornai prépostság birtoka. 1588-ban a Nemeskéren tartott megyegyűlésen mentességet kaptak az adófizetés alól. A település a XVII. második felében zsellérközség lett. A lédeciek 1891-ben elhatározták, hogy kápolnát építenek, amelyben 1893-ban mondtak először szentmisét. A kápolna a környező gesztenyefákkal ma is impozáns látvány.

_0000V_PICT0314.jpg1930-ban Sedlmayer Kurt növénynemesítő üzemet létesített Lédecen. Később ebből fejlődött ki a Répatermesztési Kutatóintézet. Ma meteorológiai állomás is működik benne. Az 1933-ban egyesült a két település: Sopronhorpács és Lédec. A falu műemlék temploma a XII. század vége felé épült, és többször átalakították. 1230 táján készült a pompás díszkapu és a déli mellékhajó. A barokk tornyot és boltozatokat az 1714–1740 közötti újjáépítéskor emelték. A falu híres épülete a Széchenyi kastély, amelyet 1771 és 1774 között építettek. A kastély híres vendége volt Liszt Ferenc zeneszerző és II. Vilmos német császár. A kastélyhoz tartozó 24 holdas park ma természetvédelmi terület. A lakosság az 1960-as évekig növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozott. Sopronhorpácson Napközi Otthonos Óvoda és Általános Iskola működik. Az óvodában jelenleg 42 gyermek jár, az általános iskolai tanulók száma 124 fő. Az iskolában – a horvátajkú nemzetiségiekre való tekintettel - horvát nemzetiségi oktatás is folyik.

Nevezetességek:

 

www.sopronhorpacs.hu2008. július 21. / Települések