Nyomtatás

2012-02-15 SZEB rendes ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

 Szociális és Egészségügyi Bizottságának rendes ülésére, melyre

2012. február 15-én (szerda)  15.00 óra kezdettel kerül sor a

a Városháza (Fő tér 1.) fogadó termében.

Napirendi pontok:

 

 1.

Előterjesztés az egyesített bölcsődék nyári időszakra vonatkozó szüneteltetésének engedélyezéséről

 

Előterjesztő:        Abdai Géza alpolgármester

Előadó:   Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

BIZ. Anyag

 2.

Előterjesztés a 2. számú vegyes fogorvosi körzet, valamint a 13. számú gyermek-ifjúsági fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének felmondásáról

 

Előterjesztő:       Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:   Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

BIZ. Anyag

 

 3.

Előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjéről szóló szabályzatok elfogadásáról

 

Előterjesztő:        Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:   Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

BIZ. Anyag

 

 4.

Előterjesztés magasabb vezető jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

KGY.Anyag  Zárt ülés

 5.

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2011. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                        dr. Magas László, a Pénzügyi Bizottság elnöke

                        Tóth Éva, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                        Rádonyi László, a Gazdasági Bizottság elnöke                          

                        Sass László, a Kulturális Oktatási és Sport Bizottság elnöke

                        Osváth András, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

                        Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:             dr. Tölli Katalin aljegyző

 

KGY.Anyag

 6.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Rendelettervezet

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                                   dr. Simon István alpolgármester

                                   dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                                   Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

                                   Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                   Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

KGY.Anyag

 7.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

Rendelettervezet (a 23-24. melléklet később kerül feltöltésre)

Jegyzőkönyvek intézményi tervszámok egyeztetéséről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                                   dr. Simon István alpolgármester

                                   dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                                   Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                   Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

                                   Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

KGY.Anyag

 8.

Előterjesztés a Sopron, Baross u. 22/A. I/8. szám alatti fiatalok garzonházában lévő lakás bérleti jogviszonyának hosszabbításáról

 

Előterjesztő:        Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:  Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

BIZ. Anyag

Zárt ülés

 9.

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 5. fsz. 1. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján felújítással történő bérbevételéről

 

Előterjesztő:        Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:  Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

BIZ. Anyag

Zárt ülés

 10.

Előterjesztés a Sopron, Bánfalvi u. 10/A I/5. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről

 

Előterjesztő:        Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:  Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

BIZ. Anyag

Zárt ülés

 11.

Előterjesztés a Sopron, Sas tér 6. fsz. 2. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről

 

Előterjesztő:        Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:  Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

BIZ. Anyag

Zárt ülés

 12.

Előterjesztés a Sopron, Csengery u. 52/B. III/7. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről

 

Előterjesztő:        Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:  Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

BIZ. Anyag

Zárt ülés

 13.

Előterjesztés a Sopron, Rákosi u. 40. fsz. 5. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről

 

Előterjesztő:        Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:  Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

BIZ. Anyag

Zárt ülés

 14.

Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/C. tetőtér 5. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről

 

Előterjesztő:        Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:  Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

BIZ. Anyag

Zárt ülés

 15.

Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/C. tetőtér 6. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről

 

Előterjesztő:        Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:  Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

 

BIZ. Anyag

Zárt ülés

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2012. február 10.

 

Osváth András s.k. 
SZEB elnöke

 

készítette:

Kaptay Andrea

SZEB titkára2012. február 14. / Előterjesztések