Nyomtatás

Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése

 

 Bővebb információ: http://www.fertorakosikofejto.hu


 


 


arculati elemek2-450p.jpgProjektismertető

 

Projekt elnevezése:

NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001, Fertőrákosi barlangszínház - kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése”

 

Projekt tartalma

Főbb feladatok:

-       meglévő épületek bontása

-       Parkoló és útépítési munkák

-       Fogadóépület épület építése - lapos tetejű földszintes épület zöldtetővel fedetten

-       Látogatói vizesblokk építése - lapos tetejű földszintes épület zöldtetővel fedetten

-       Gazdasági épület építése - lapos tetejű földszintes épület zöldtetővel fedetten

-       Tájépítészeti munkák

-       Energiaellátás, közművek kiépítése

 

Főbb feladatok:

-       bányászati munkák (állagvédelem, kőfejtés, feltöltés kitermelése

-       Színház építése barlangban

-       Színházgépészet

-       Büfé és vizesblokk építése barlangban

-       Színház-világítási technika

-       Hangtechnikai rendszerek

-       Tanösvény és kiállítás fénytechnikája és audiovizuális eszközei

-       Információ technológia

-       Telefonközpont

-       Nézőtéri székek, bútorok, egyéb mobiliák

 

Főbb feladatok:

-       Tanösvény és kiállítás építése a barlangban

-       Installáció

-       Grafikák, feliratok

 

 

A projekt fő célja

A projekt célja a Fertőrákosi Barlangszínház és Kőfejtő világörökségi helyszín turisztikai célú, egyedi élményt nyújtó, látogatóbarát fejlesztése. A projekt keretében megvalósuló értékmegőrző és értéknövelő beruházás révén egy helyszín kétirányú, egymást erősítő hasznosítása válik lehetővé, amely magában foglal mind kulturális és örökségturisztikai, mind aktív és ökoturisztikai elemeket.

A hosszú távú cél az, hogy olyan fejlesztés kerüljön megvalósításra, amely megfelel a társadalmi igényeknek, de gazdaságilag is hosszú távon fenntarthatóvá válik. Az elemzések és vizsgálatok eredményeképpen a beruházás továbbfejlesztése is figyelembevételre került. Jelen beruházás az első üteme a Fertőrákosi Barlangszínház és Kőfejtő megújításának, a hosszú távú fejlesztési tervek között egy szabadtéri színpad, kamaraszínpad megvalósítása, a tematikus élménypark továbbfejlesztése is szerepel.

A Fertőrákosi Barlangszínház és Kőfejtő fejlesztésére irányuló kiemelt turisztikai projekt támogatásával lehetőség nyílik olyan komplex, a pályázati konstrukciónál átfogóbb, összetett, a fenntartható üzemeltetést biztosító elemeket tartalmazó fejlesztés megvalósítására, amely a turisztikai kínálatot tekintve javítja a régió nemzetközi versenyképességét.

 

 

Tervezési Koncepció:

A kőfejtő területén az építészeti és tájépítészeti fejlesztések három – színház és az azt kiszolgáló infrastruktúra, a barlang témapark-tanösvény, valamint a fogadó- és kiszolgáló-épületek akcióterületekre oszthatóak. Az ókori város térmodelljével –fórum, szentély, palota- párhuzamba állítva: a fogadótér és fogadóépületek a nyüzsgő „fórum”, a barlang és a színház az áhítat „szentélye” és a szállást nyújtó települések, látogatókat küldő területek a „palota”. Az akcióterületek szerves egységet alkotnak egymással, ezért a beavatkozások sorát körültekintően és megfontoltan, a lehetőségeket szem előtt tartva kell a projektben résztvevő feleknek meghatározniuk.

Mindegyik részfeladatra megállapítható, hogy felelősen csak a természeti értékek megőrzése, hangsúlyozása mellett, gondolatiságában is, és alkalmazott szerkezeteiben is időtálló, minőségi megoldások alkalmazása megengedhető. Vezérelvként a barlang–kőfejtő, mint mesterséges táj monumentalitását kell előtérbe helyezni, hatását, meghatározó szerepét erősíteni. Ezért azt a zavaró részletektől, félmegoldásoktól meg kell tisztítani. Az adekvát, e hely szellemére érzékenyen reagáló építészet hozzáadott értéket teremtve növeli a hely vonzerejét.

A barlangban a mai térhasználatot elemezve tűnik ki a 70-80-as évekből örökölt kialakítás kettős csapdája, ellentmondása:

- Egyrészt anno az állam központi forrásokból, mint mecénás a hely egyediségét érezve hozta létre a színházat, gazdaságossági szempontokat helyzetéből adódóan figyelmen kívül hagyva. Ez ma már sajnos nem, vagy csak jelentős áldozatok árán tartható fenn.

- Másrészt a színház a barlang-kőfejtőt, mint turisztikai látványosságot térbeli helyzete miatt gyengíti, a látogatókat csak a barlang „előszobájába” engedi, annak legszebb tereit elfoglalja. Ugyanakkor a barlang fizikai gátja a színház befogadóképesség növelésének. Így jelen helyzetben nem teszik lehetővé az egymást segítő, nagy ívű fejleszthetőséget.

Ezen állítások eredményeként született meg koncepciónk, melynek kulcs eleme a színházi infrastruktúra színpadszint alatti elrejtése és nézőtér kialakításának flexibilitása így a színház barlangból elfoglalt helyének minimalizálása. Mely megoldással:

- lehetővé válik a Fejlesztési Programjavaslatban bemutatott kultúr-park modellbe illesztett komplex turisztikai attrakció fizikai megvalósítása

- a színház befogadóképességét megtartva, színpad méretét növeltük

- a színházi infrastruktúrájának kihasználtsága nő, annak témaparkba történő bekapcsolásával

- a barlang szerepe hangsúlyosabbá vált, vonzereje nőtt

- a kőfelületeket megtisztítottuk az azt ellepő technikai berendezésektől, eredeti állapotába hoztuk a barlangot, ezzel monumentalitását fokoztuk

- lehetővé válik egyedülálló, gazdag tematikájú élménypark berendezése (barlangban és a felszínen)

 

A jövőbeni látogatószám növekedés, és a minőségi szolgáltatás követelményei miatt a harmadik akcióterület a fogadóépületek és parkolás hiányosságainak megoldása.

 

 

 

Projekt költsége, támogatás mértéke.

A projekt megvalósításához az építési munkák közbeszerzési eljárásai során kiderült, sajnos nem elegendő a rendelkezésre álló forrás, ezért a támogatás növelését kezdeményezte a Városvezetés. a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnél, illetve a Kormányzatnál.

A támogatás növeléséről a Kormány 1408/2013. (VII.2.) sz. határozatában döntött, melyben a projekt elszámolható költségének 473.832.888 Ft-tal történő megemelését jóváhagyta. Ennek elfogadásával a támogatás összege 1.679.865.332 Ft, amelyhez szükséges 316.901.739 Ft összegű önerőt az Önkormányzat biztosítja.

Így a projekt tervezett összköltsége a támogatás aláírásakor rögzített 1.533.201.253 Ft-ról 1.995.957.812 Ft-ra emelkedett.

A támogatás mértéke 84,163369%.

 

 

Projekt előrehaladása

 

A projektre vonatkozó Támogatási Szerződést 2012. április 10-én kötöttük meg.

A fertőrákosi, egykori kőfejtő területén működő Barlangszínház átalakítása, tanösvény kialakítása, tájrendezés, valamint kiszolgáló épületek-, parkoló és köztér építése kivitelezési munkáira a rendelkezésre álló pénzügyi forrást jóval meghaladó ajánlatok miatt az első, eredménytelen közbeszerzést követően az új, sikeres közbeszerzési eljáráson kiválasztásra került a kivitelező, akivel a vállalkozási szerződés megkötésére 2013. augusztus 13-án került sor.

A munkaterület átadására 2013. augusztus 22-én megtörtént. A felvonulást követően a kivitelező megkezdi a bányászati munkákat és az új fogadóépület, vizesblokk és gazdasági épület kivitelezését, valamint a bontási munkákat.

 

Megkötöttük a szerződést a műszaki ellenőrzést és a nyilvánosság biztosítását szolgáló kommunikációs feladatait végző céggel.

 

Folyamatban van az beépítésre kerülő színházgépészeti, hang-, és fénytechnikai eszközök és építéshez kapcsolódó berendezések beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. Sikeres közbeszerzést követően várhatóan novemberben lehet szerződést kötni a nyertes ajánlatadóval.

 

A marketing feladatok ellátására kiírt eredménytelen közbeszerzést követően a napokban újabb kiírásra kerül sor.

Előkészítés alatt van a terület kőzettani és őslénytani értékeit bemutató állandó kiállítás kialakítására vonatkozó közbeszerzés.

 

 

Projektben résztvevők:

(2013.09.09.)

 

Kedvezményezett: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9400 Sopron, Fő tér 1.

Kivitelező: LAKI Épületszobrász Zrt, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.

Műszaki ellenőr: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt, 1112 Budapest, Dió u 3-5.

Tervező: Archi.doc Építésziroda Kft, 9400 Sopron, Mikoviny u 15

Projektmenedzsment: Soproni Városfejlesztési Kft, 9400 Sopron, Fő tér 1.

Kommunikációs feladatok: Soproni Városfejlesztési Kft, 9400 Sopron, Fő tér 1.

 

A projekthez kapcsolódó sajtóanyagok pdf formátumban letölthetőek:

2013.07.29.

2013.08.15

 

Látványtervek

 

entrance01-450p.jpg

 

entrance02-450p.jpg

 

overview01-450p.jpg

 

overview02-450p.jpg

 

theater01-450p.jpg

 

theater02-450p.jpg

 

theater03-450p.jpg

 

 

2013. október 10.

A fogadóépület és a vizesblokk területén kiemelésre került a sziklás altalaj.
Ezután a beton pont- és sávalapokat készítette el a kivitelező.
A barlangszínház területén a bányászati munkák vannak folyamatban. A kopogózás után megkezdődött a térállványok építése az eddig szabad kőmennyezet horgonyzása és hálózása érdekében. A meglévő épületek bontását is végzi a kivitelező.


DSCN0642(1)-450p.jpg

 

DSCN0647-450p.jpg

 

DSCN0679-450p.jpg2014. január

Szálkő fejtés-500p.jpg

Szálkő fejtés

 

Kitermelt szálkő tömb-500p.jpg

Kitermelt szálkő tömb

 

Szálkő tömb kitermelés-500p.jpg

Szálkő tömb kiemelés

 

Főtehorgony-500p.jpg

Főtébe fúrt, beragasztott kőzethorgonyok

 

Gazdasági épület alapja-500p.jpg

Gazdasági épület alapja

 

Sziklaperem hálózása-500p.jpg 

Sziklaperem hálózása

 

Térállvány főtehorgonyzáshoz-500p.jpg

Térállvány főtehorgonyzáshoz

 

Új hálók elhelyezése a főtén-500p.jpg

Új hálók elhelyezése a főtén

 

Kagylók a főtében-500p.jpg

Kagylók a főtében

 

Térállvány főtehorgonyzáshoz és -hálózáshoz-500p.jpg

Térállvány főtehorgonyzáshoz és hálózáshoz


Projekt előrehaladása 2014. július 24-ig

A kivitelezési munkák szerződés szerinti befejezési határideje 2014. október 13.

Az építési munkák folynak, jelenlegi készültsége meghaladja a 60%-ot.

Megkötésre került a műszaki ellenőrzésre, a nyilvánosság biztosítását szolgáló kommunikációs feladatokra, valamint a marketing feladatokra szóló szerződés.

Sikeresen zárult a kiállítási eszközök, tárgyak, berendezések közbeszerzése, melyre várhatóan augusztus elején szerződés köthető. A tervezett Miocén park kiállítása 2015 tavaszára megvalósulhat.

Külön közbeszerzési eljárás keretében kerül sor a több mint 400 millió Ft-os eszközbeszerzésre, melynek során beszerzésre és beépítésre kerülnek a színháztechnikai, fénytechnikai eszközök, a színházi székek és egyéb bútorok.

Ez a közbeszerzési eljárás még nem zárult le. Amennyiben sikeresen lesz a közbeszerzés, úgy várhatóan a következő év tavaszára megvalósulhat az eszközök beépítése.

Sikeresen zárult a kiállítási eszközök, tárgyak, berendezések közbeszerzése. Így a tervezett Miocén park kiállítása is megvalósulhat 2015 tavaszára.

A könyvvizsgáló tevékenységre júliusban megkötöttük a szerződést.

 

Jelenleg elkészült illetve folyamatban levő munkák: (2014.07.24-ig.)

Az építési munkák kivitelezése terv szerint halad.

A tervezett külső épületek, a fogadóépület, a vizesblokk, és a gazdasági épület homlokzatán már csak a színezés hiányzik.

Az épületek belső válaszfalai, a villany, víz és gépészeti vezetékek megépítésre kerültek. Jelenleg az álmennyezetek szerelése folyik. Hátra van még a burkolatok elkészítése, berendezési tárgyak felszerelése és a festési munkák.

Megépültek a külső közművezetékek, jelenleg a külső csapadékelvezető rendszer kiépítése folyik.

A Barlangszínházban megépült a jelenlegi szint alá süllyesztett 1200 m2-es színházi kiszolgáló helyiségeket magában foglaló épület.

Folynak az épületen belüli válaszfalak, gépészeti, víz, csatorna és villanyvezetékek építése, szerelése.

Most készül a büfé és vizesblokkot magában foglaló vasbeton szerkezetű épület. Jelenleg a vasbeton falak betonacél szerelése, zsaluzása, betonozása folyik.

Elkészült vasbeton támfalak, és lépcsők nagy része, valamint a tervezettek szerinti terepszintek, padlószintek kialakítása.

A bányászati kiegészítő munkákra kiírt közbeszerzési pályázat lezárultával hamarosan elkészülhet a Barlangszínház felső kőfelületeinek védelmét szolgáló mintegy 1700 m2 felületnyi acélhálózás.

Ezt követően kezdődhet el a nézőtér szerkezetének és burkolatának végleges kialakítása.

Látványosan halad a kivitelező a parkoló építéssel. Folynak a kerítésépítés és a külső tanösvény építési munkái is. 

 

 

2014. július 24.

 

 

                                                               SVF Kft

 

 

*********

 

2014. július

2014 július szellőző rendszer szerelése folyik a színházi épületben.JPG 

 A szellőzőrendszer felújítása folyik a színházi épületben

 

 

2014 július épül a nézőtér, előtérben a színpaddal.JPG

Épül a nézőtér, előtérben a színpaddal

 

 

2014 július épül a parkoló.JPG

Épül a parkoló


2014. augusztus

 

2014 augusztus elkészült a nézőtér új vasbeton szerkezet vasalása.JPG

 

2014 augusztus látható a nézőtér új vasbetonszerkezete.JPG

Látható a nézőtér új vasbetonszerkezete

 

2014 augusztus készül a tanösvény új fa lépcső szerkezete.JPG

Készül a tanösvény új fa lépcső szerkezete

 

 

 2014. szeptember

2014 szeptember a fogadóépület és vizesblokk épülete.JPG

 

2014 szeptember folynak a terven felüli acélhálózás munkái.JPG 

 

2014. Október

2014 október készülnek a külső parkolók, járdák.JPG 

 

2014 október folynak a színházi épület ési munkáiszerelési és fes.JPG 

 

2014 október befejezéséhez közeledik a terven felüli acélháló elhelyezése, előtérben a forgószínpad kialakítása.JPG
 

 

2014. November

 

2014 november öltözői részlet a az elkészült színház épületből.JPG 

 

 2014 november működik a színházi épület szellőző berendezése.JPG

 

2014 november látvány a készülő felső szerelőhídról.JPG

 


2014. december

 

2014 december részlet az elkészült tanösvény egy szakaszáról.JPG

 

2014 december részlet a fogadóépület bútorzatáról.JPG

 

2014 december levezető út a Barlangszínház felé.JPG

 

2014 december elkészült függő szerelőhíd és a nézőtér szerkezete.JPG

 

2014 december elhelyezésre kerültek a sminkasztalok.JPGProjekt előrehaladása 2014. július 25-től december 15-ig

 

A kivitelezési munkák módosított szerződés szerinti befejezési határideje 2015. december 16.

 

2014 július 25-ig az építési munkák készültsége meghaladja a 60%-os volt.

  

A közbeszerzési eljárások sikeres lezárásával 2014. szeptember 30-án megkötésre került a Miocén kiállítási eszközök beszerzésére és elhelyezésére, valamint a kiállítás megtervezésére vonatkozó szerződés. A kiállítás megvalósításának befejezése 2015 május végére várható.

A színpad- és színháztechnikai és fénytechnikai berendezések beszerzését tartalmazó szerződés 2014. szeptember 2-án került aláírásra. A munkák befejezése szintén 2015 májusban várható.

 

A könyvvizsgáló tevékenységre júliusban megkötöttük a szerződést.

 

A kivitelezés összegében és időben is legjelentősebb bányászati és ezzel összefüggő szerkezetépítési munkái közben olyan, eddig eltakart kőfelületek, és talajrétegződések kerültek elő, melyek a tervezethez képest jelentős mértékű változtatásokat, módosításokat tettek szükségessé. Ezeknek a műszaki változásoknak az érvényesítésére sor került az építési szerződés módosítására, mely során a határidő is módosításra került.

 

 

2014. július 25-től december 15-ig elkészült munkák

 

A tervezett külső épületek, a fogadóépület, a vizesblokk, és a gazdasági épület homlokzatszínezése elkészült.

Az épületek belső válaszfalai, a villany, víz és gépészeti vezetékek megépítésre kerültek. Elhelyezésre kerültek az álmennyezetek, burkolatok, berendezési tárgyak, befejeződtek a festési munkák.

Megépültek a külső közművezetékek.

 

A Barlangszínházban teljes egészében elkészült a jelenlegi szint alá süllyesztett 1200 m2-es színházi kiszolgáló helyiségeket magában foglaló épület. Már az öltözőszekrények, padok és a sminkasztalok, a Büfé pult is elhelyezésre és beépítésre kerültek.

Befejeződött a büfé és vizesblokkot magában foglaló vasbeton szerkezetű épület kialakítása.

Elkészültek a vasbeton támfalak, és lépcsők, valamint a tervezettek szerinti terepszintek, padlószintek kialakítása.

A bányászati kiegészítő munkákra megkötött szerződés alapján elkészült a Barlangszínház felső kőfelületeinek védelmét szolgáló mintegy 1700 m2 terven felüli acélhálózás.

Elkészült a nézőtér és színpad szerkezetének végleges kialakítása. A színpad faburkolata a színháztechnikai eszközök beszerzésében szereplő forgószínpad beszerelésével egy időben fog teljes egészében megvalósulni.

 

Elkészült a Barlangszínház belső és a külső parkoló kialakítása, és a kerítés építése, kapuk elhelyezése. Az utolsó simítások és javításokkal befejeződnek a külső tanösvény építési munkái is, új fa tömblépcsők és új horganyzott korlátok elhelyezésével, valamint az új attrakciónak számító, szakadék fölé benyúló fémszerkezetű kilátó építésével.

Megtörtént a fűtési rendszer beüzemelése.

 

Jelenleg folyamatban vannak a színpad- és színháztechnikai és fénytechnikai berendezések beszerzése, az ezekkel összefüggő szerelési munkák.

Az eszközök beszerelésére, elhelyezésére, beüzemelésére 2015 áprilisban, májusban kerül sor.

Terveink szerint 2015 júniusában megnyitásra kerülhet a megújult Barlangszínház, melynek során több nagyszabású színházi előadást tekinthetnek majd meg az érdeklődők az egyedülálló környezetben. Új attrakciókat tartalmazó külső és belső tanösvény és nem utolsó sorban a miocén földtörténeti korszak jellemző élővilágát bemutató kiállítás várja majd az idelátogatókat.

 

A Barlangszínház tervezett műsorairól, turisztikai látványosságok, a miocén kiállítás megnyitásáról az elkövetkező hónapokban a médián keresztül kapnak tájékoztatást az érdeklődők.

 

 

 

2014. január 15.

 

 

                                                     2013. szeptember 9. / Pályázati hírek