Nyomtatás

2008-12-09 SKTÖ rendes ülés előterjesztései

40.188-9/2008.

 

 

Előterjesztések

Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata

2008. december 9-ei rendes ülésére

 

Napirendi pontok:

 

1.

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

 

Előterjesztő:        dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:               dr. Varga Józsefné osztályvezető

 

 

2.

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Elemző rész 2. melléklete

 

Előterjesztők:      dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                   Pócza Mihály vezérigazgató

 

Az ülésen kerül kiosztásra!

3.

Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:      dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                   Kosztka László ügyvezető

 

 

4.

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31) önkormányzati rendelet, valamint a közszolgáltatási szerződés módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:      dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Patzner Gábor ügyvezető

 

 

5.

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló
34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

1. melléklet (kérelem)

2-3. melléklet (összehasonlító táblázatok)

 

Előterjesztők:      dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                   Gabnai Sándor lelkész, esperes

                                   Wartha Jánosné ügyvezető

 

 

6.

Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló
46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

1. melléklet (a Vízmű ZRt. 2009. évi díjjavaslata és Üzleti Terve)

2. melléklet (a 2009. évi közműfejlesztési hozzájárulás 2009. évi mértékéről)

 

Előterjesztők:      dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                   Hegedüs László vezérigazgató

 

 

7.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. I. félévi munkatervéről

 

Előterjesztő:        dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:               dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

8.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Rendelettervezet 01-03. melléklete, 08-16. melléklete, 18. melléklete, előterjesztés T/1-2. melléklete

Rendelettervezet 04. melléklete

Rendelettervezet 05. melléklete

Rendelettervezet 06-07. melléklete

Rendelettervezet 17. melléklete

Rendelettervezet 19. melléklete

Rendelettervezet 20. melléklete

Rendelettervezet 21. melléklete

Rendelettervezet 22. melléklete

 

Előterjesztők:      dr. Fodor Tamás polgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadók:             dr. Dobos József jegyző

                          Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                                   Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

 

Egyéb aktuális kérdések.

2008. december 8. / Előterjesztések