Nyomtatás

2014-12-10 GB rendes ülés meghívó

 

40852-8/2014.

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

2014. december 10. napján (szerdán) 14:00 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

Napirendi pontok:


 

 

1.       

Előterjesztés a Hegykő, Viola u. 20. szám alatti két üdülőingatlan elidegenítéséről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

2.      

Előterjesztés a Sopron, Győri úti ingatlanok elidegenítéséről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

3.      

Előterjesztés a Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztásáról (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

4.      

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságáról (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

5.      

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról (Zárt ülés!)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók :          dr. Dobos József jegyző

                          Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

6.      

Tájékoztató az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról szóló közgyűlési döntés végrehajtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók :          Pojbics Szabolcs ügyvezető

                          Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

7.      

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának felhatalmazásáról a Zrt. „A soproni Erzsébet-kert helyreállítási feladatai” című pályázat kivitelezési munkáihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban való részvételéhez


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók :          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          dr. Komornoki László vezérigazgató

 

közgyűlési előterjesztés

8.      

Előtőrjesztés a soproni fürdők működtetési szerződéséről


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók :          Rádonyi László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

9.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

10.   

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

11.    

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadók :          dr. Komornoki László vezérigazgató

                         Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

12.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Dobos József jegyző

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

közgyűlési előterjesztés

13.   

Előterjesztés önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló helyi rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:         Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                      dr. Németh Ádám osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

14.   

Előterjesztés a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

15.   

Előterjesztés az építményadóról szóló 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadók :          Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető-helyettes

 

közgyűlési előterjesztés

16.   

Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadók :          Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető-helyettes

 

közgyűlési előterjesztés

17.   

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók :          dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

18.   

Előterjesztés a Sopron, Színház u. 33. szám alatti helyiség bérbeadásáról


Előterjesztő:      Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

bizottsági előterjesztés

 

19.   

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 43. sz. alatti irodahelyiség bérbeadásáról


Előterjesztő:      Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

bizottsági előterjesztés

 

20.  

Előterjesztés a Sopron, Teleki P. u. 20. szám alatti helyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról


Előterjesztő:      Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

bizottsági előterjesztés

 

21.   

Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 9. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról


Előterjesztő:      Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

bizottsági előterjesztés

 

22.  

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. szám alatti helyiség bérbeadásáról


Előterjesztő:      Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

bizottsági előterjesztés

 

23.  

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 3. szám alatti irodahelyiség kedvezményes bérbeadásáról


Előterjesztő:      Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

bizottsági előterjesztés

 

24.  

Előterjesztés a Sopron, Lackner K. u. 48. (Kristály üzletház) földszint 5. számú üzlethelyiség bérbeadásáról


Előterjesztő:      Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

bizottsági előterjesztés

 

25.  

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 5. szám alatti üzlethelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról


Előterjesztő:      Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

bizottsági előterjesztés

 

26.  

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 14. sz. alatti iroda és raktárhelyiség bérbeadásáról


Előterjesztő:      Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

bizottsági előterjesztés

 

27.  

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti irodahelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról


Előterjesztő:      Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

bizottsági előterjesztés

 

28.  

Előterjesztés a Sopron, Soproni Horváth J. u.13. sz. alatti raktárhelyiség bérbeadásáról


Előterjesztő:      Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

bizottsági előterjesztés

 

29.  

Előterjesztés a Brennbergbánya, Soproni úti volt tornaterem bérbeadásáról


Előterjesztő:      Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

bizottsági előterjesztés

 

30.  

Előterjesztés a Sopron, Balfi u. 49. fsz. 2. szám alatti lakás bérbevételéről


Előterjesztő:      Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

bizottsági előterjesztés

 

31.   

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 21. I. em. 2. szám alatti lakás bérbevételéről


Előterjesztő:      Dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

bizottsági előterjesztés

 

         

Sopron, 2014. december 5.

Tóth Éva

Gazdasági Bizottság Elnökének megbízásából készítette:

 

dr. Kovács Gábor

Gazdasági Bizottság titkára

 2014. december 4. / Meghívók