Nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága üléseinek 2017. évi határozatai

J O G I ÉS Ü G Y R E N D I B I Z O T T S ÁG

HATÁROZAT LISTA

2 0 1 7.

 

Határozat száma

Előterjesztés címe

1/2017. (I. 26.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

2/2017. (I. 30.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

3/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

4/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

5/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés az előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, a közbeszerzési szabályzat módosításáról, valamint tájékoztató a 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

6/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés az előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, a közbeszerzési szabályzat módosításáról, valamint tájékoztató a 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

7/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Malom szálló) (Zárt ülés!)

8/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés (termőföld tulajdonjoga megszerzésének hatósági jóváhagyása iránti eljárásban kiadott) földbizottsági állásfoglalás ügyében, kifogás elbírálása tárgyban hozott határozat ellen benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

9/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a Fenyő téri iskola előtti önkormányzati tulajdonú autóbusz öblök állami tulajdonba adásáról (Zárt ülés!)

10/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

11/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a Fertőrákos, „Golgota” településrészen található ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés!)

12/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztéséről és üzemeltetéséről

13/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztéséről és üzemeltetéséről

14/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztéséről és üzemeltetéséről

15/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztéséről és üzemeltetéséről

16/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztéséről és üzemeltetéséről

17/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

18/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

19/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

20/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet regionális központjának Sopron városában történő elhelyezéséről (Zárt ülés!)

21/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet regionális központjának Sopron városában történő elhelyezéséről (Zárt ülés!)

22/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet regionális központjának Sopron városában történő elhelyezéséről (Zárt ülés!)

23/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet regionális központjának Sopron városában történő elhelyezéséről (Zárt ülés!)

24/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány kuratóriumi elnökének megválasztásáról (Zárt ülés!)

25/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány kuratóriumi elnökének megválasztásáról (Zárt ülés!)

26/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

27/2017. (II. 20.) JÜB határozat

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Osztály ügyrendjének módosításáról

28/2017. (II. 23.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

29/2017. (II. 23.) JÜB határozat

Sürgősségi előterjesztés a nevelő és oktató munkát segítő közalkalmazottak béremeléséről

30/2017. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron, Fertői Vízitelep Településszerkezeti Terve és a Helyi Építési Szabályzata megalkotásával összefüggésben területrendezési hatósági eljárás kezdeményezéséről, térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtásáról a Gy-M-S Megyei Területrendezési Tervvel való összhangjának megállapítása céljából

31/2017. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron, Dél-keleti gazdasági terület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2005. (VI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

32/2017. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól (rendeletalkotás)

33/2017. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadságának ütemezéséről

34/2017. (II. 23.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

35/2017. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály ügyrendjének módosításáról

36/2017. (III. 27.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

37/2017. (III. 27.) JÜB határozat

Rendőrségi beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2016. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

38/2017. (III. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Múzeum alapító okiratának módosításáról

39/2017. (III. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

40/2017. (III. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

41/2017. (III. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Tankerületi Központtal kötött Vagyonkezelési szerződés és Átadás-átvételi megállapodás módosításának elfogadásáról

42/2017. (III. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Tankerületi Központtal kötött Vagyonkezelési szerződés és Átadás-átvételi megállapodás módosításának elfogadásáról

43/2017. (III. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Református Egyházközséggel a TOP-6.2.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

44/2017. (III. 27.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

45/2017. (III. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály ügyrendjének módosításáról

46/2017. (III. 30.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

47/2017. (III. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

48/2017. (IV. 24.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

49/2017. (IV. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Múzeum épületeit érintő vagyonkezelési szerződés-tervezet elfogadásáról

50/2017. (IV. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Szakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

51/2017. (IV. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

52/2017. (IV. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

53/2017. (IV. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

54/2017. (IV. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

55/2017. (IV. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

56/2017. (IV. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

57/2017. (IV. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

58/2017. (IV. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás)

59/2017. (IV. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás)

60/2017. (IV. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás)

61/2017. (IV. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás)

62/2017. (IV. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás)

63/2017. (IV. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

64/2017. (IV. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről

65/2017. (IV. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a soproni 6976 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés!)

66/2017. (IV. 27.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

67/2017. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság tagjának megválasztásáról

68/2017. (V. 22.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

69/2017. (V. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés a Győri Egyházmegyével a TOP-6.1.4-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodásról

70/2017. (V. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

71/2017. (V. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés a „Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról” szóló 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

72/2017. (V. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

73/2017. (V. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

74/2017. (V. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Csengery u. 30-32. rendeltetés módosítás) (Zárt ülés!)

75/2017. (V. 25.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

76/2017. (V. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló

3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

77/2017. (VI. 26.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

78/2017. (VI. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a TOP-6.1.5-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

79/2017. (VI. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Gyógyközpont dolgozóinak Semmelweis napi jutalmazásának támogatásáról

80/2017. (VI. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés ajándékozási szerződés megkötéséről

81/2017. (VI. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Külterület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

82/2017. (VI. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Külterület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

83/2017. (VI. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Külterület Szabályozási Terv módosításáról, valamint a Fertő Vízitelep Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról (rendeletalkotás)

84/2017. (VI. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Külterület Szabályozási Terv módosításáról, valamint a Fertő Vízitelep Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról (rendeletalkotás)

85/2017. (VI. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló 41/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

86/2017. (VI. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

87/2017. (VI. 29.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

88/2017. (VI. 29.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

89/2017. (VI. 29.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

90/2017. (VI. 29.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron, Északnyugati Városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

91/2017. (VI. 29.) JÜB határozat

Előterjesztés „Csatkai-díj” Alapítvány „végelszámolás alatt”, valamint a PÁTRIA Közalapítvány „végelszámolás alatt” megszüntetésének elrendeléséről, a végelszámolás befejezéséről (Zárt ülés!)

92/2017. (VI. 29.) JÜB határozat

Előterjesztés „Csatkai-díj” Alapítvány „végelszámolás alatt”, valamint a PÁTRIA Közalapítvány „végelszámolás alatt” megszüntetésének elrendeléséről, a végelszámolás befejezéséről (Zárt ülés!)

93/2017. (IX. 25.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

94/2017. (IX. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

95/2017. (IX. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 18/2014. (VI. 3.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

96/2017. (IX. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés az Állami Számvevőszéknek a „FORENO” Nonprofit Kft. gazdálkodása ellenőrzése keretében készített Jelentéséről

97/2017. (IX. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

98/2017. (IX. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésére hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

99/2017. (IX. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésére hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

100/2017. (IX. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés közművesítési hozzájárulás kivetése tárgyában hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

101/2017. (IX. 25.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

102/2017. (IX. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda ügyrendjének módosításáról

103/2017. (IX. 28.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

104/2017. (IX. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodásról és a HACS munkaszervezetének kijelöléséről

105/2017. (IX. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodásról és a HACS munkaszervezetének kijelöléséről

106/2017. (IX. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodásról és a HACS munkaszervezetének kijelöléséről

107/2017. (IX. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási kérelmekről

108/2017. (IX. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. távhő-szektor energetikai korszerűsítése témájú pályázatának benyújtásához történő hozzájárulásról (Zárt ülés!)

109/2017. (IX. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. távhő-szektor energetikai korszerűsítése témájú pályázatának benyújtásához történő hozzájárulásról (Zárt ülés!)

110/2017. (IX. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. távhő-szektor energetikai korszerűsítése témájú pályázatának benyújtásához történő hozzájárulásról (Zárt ülés!)

111/2017. (IX. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási kérelmekről

112/2017. (X. 24.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

113/2017. (X. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a „FORENO” Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos tulajdonosi intézkedésről

114/2017. (X. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a „FORENO” Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos tulajdonosi intézkedésről

115/2017. (X. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjétől szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

116/2017. (X. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról

117/2017. (X. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a „Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás hatályának 2018. december 31-ig történő meghosszabbításáról és az ehhez szükséges döntések meghozataláról

118/2017. (X. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés alapítvánnyal kapcsolatos döntésekről

119/2017. (X. 26.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

120/2017. (X. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a településképet meghatározó reklámok, plakátok elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

121/2017. (X. 26.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

122/2017. (X. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontjáról

123/2017. (XI. 16.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

124/2017. (XI. 16.) JÜB határozat

Előterjesztés a „Civitas Fidelissima" díj valamint a „Sopron Szolgálatáért” díj adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

125/2017. (XI. 16.) JÜB határozat

Előterjesztés a „Civitas Fidelissima" díj valamint a „Sopron Szolgálatáért” díj adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

126/2017. (XI. 16.) JÜB határozat

Előterjesztés a „Civitas Fidelissima" díj valamint a „Sopron Szolgálatáért” díj adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

127/2017. (XI. 27.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

128/2017. (XI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés az Állami Számvevőszék ellenőrzése kapcsán felmerült rendeletmódosításról (rendeletalkotás)

129/2017. (XI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződésekről

130/2017. (XI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződésekről

131/2017. (XI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződésekről

132/2017. (XI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 40/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

133/2017. (XI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

134/2017. (XI. 27.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

135/2017. (XI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály, Jegyzői Iroda, Városfejlesztési Osztály és a Városgazdálkodási Osztály ügyrendjeinek módosításáról

136/2017. (XI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály, Jegyzői Iroda, Városfejlesztési Osztály és a Városgazdálkodási Osztály ügyrendjeinek módosításáról

137/2017. (XI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály, Jegyzői Iroda, Városfejlesztési Osztály és a Városgazdálkodási Osztály ügyrendjeinek módosításáról

138/2017. (XI. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály, Jegyzői Iroda, Városfejlesztési Osztály és a Városgazdálkodási Osztály ügyrendjeinek módosításáról

139/2017. (XII. 18.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

140/2017. (XII. 18.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Múzeum magasabb vezetői megbízásának pályázati felhívásáról

141/2017. (XII. 18.) JÜB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2018. évi felülvizsgálatáról

142/2017. (XII. 18.) JÜB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2018. évi felülvizsgálatáról

143/2017. (XII. 18.) JÜB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2018. évi felülvizsgálatáról

144/2017. (XII. 18.) JÜB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2018. évi felülvizsgálatáról

145/2017. (XII. 18.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel a TOP-6.9.2-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

146/2017. (XII. 18.) JÜB határozat

Előterjesztés a helyi közút- és közműépítésekről szóló 39/2000. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

147/2017. (XII. 18.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjétől szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

148/2017. (XII. 18.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

149/2017. (XII. 18.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására (Zárt ülés!)

150/2017. (XII. 18.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására (Zárt ülés!)

151/2017. (XII. 21.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

152/2017. (XII. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 26/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

153/2017. (XII. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés az építményadóról szóló 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

154/2017. (XII. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron MJV Településszerkezeti terve, valamint a szabályozási tervek és helyi építési szabályzatok módosításáról az M85-ös gyorsforgalmi út nyomvonalának településrendezési tervekbe illesztése céljából (rendeletalkotás)

155/2017. (XII. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel a TOP-6.1.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

156/2017. (XII. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel a TOP-6.1.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

157/2017. (XII. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda ügyrendjének módosításáról

158/2017. (XII. 21.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

 2016. december 30. / Határozatok