Nyomtatás

A születési név megváltoztatása

 

 

A SZÜLETÉSI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA

 

         

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére az anyakönyvi szerv engedélyezheti. A kérelmet lakóhelytől függetlenül, bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetőnél be lehet nyújtani.

 

Az eljárás illetéke első ízben 10.000.-Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

Ha a kérelmező nevét a házastársa házassági névként viseli, a névváltoztatás hatálya rá is kiterjed.

Kiskorú esetében a törvényes képviselő(k) nyújthat be kérelmet.

Nem engedélyezhető az újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatálybalépésétől számított 5 éven belül.

A névváltozás után a személyes okmányokat ki kell cseréltetni!

 

Szükséges iratok:

 

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti (születési és házassági anyakönyvi kivonat).

Amennyiben élő személy családi nevének viselését kérik, az érintett személy hozzájárulása, elhalt személy családi nevének viselése esetén a halotti anyakönyvi kivonat szükséges.

Nagykorú kérelmező esetén:

Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmányok: személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, és lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.

Kiskorú kérelmező esetén:

A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes személyes megjelenése szükséges, személyazonosításra alkalmas okmánnyal. Amennyiben a kiskorú a 14. életévet betöltötte, személyes megjelenése szükséges, személyazonosításra alkalmas okmánnyal.

 2018. február 8. / Anyakönyvi ügyek