Nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága üléseinek 2020. évi határozatai


 

 

Határozat száma

Előterjesztés címe

1/2020. (I. 29.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

2/2020. (I. 31.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

3/2020. (II. 24.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

4/2020. (II. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a 2020. évi előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

5/2020. (II. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

6/2020. (II. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2020. évi felülvizsgálatáról

7/2020. (II. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2020. évi felülvizsgálatáról

8/2020. (II. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2020. évi felülvizsgálatáról

9/2020. (II. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés az ún. Rendezvényterület ingatlanainak önkormányzati vagyonkezelésbe való kéréséről

10/2020. (II. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött használatba adási szerződések módosításáról

11/2020. (II. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött használatba adási szerződések módosításáról

12/2020. (II. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

13/2020. (II. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

14/2020. (II. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

15/2020. (II. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés „A helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban” című TOP pályázat keretében megkötött konzorciumi megállapodás módosításáról

16/2020. (II. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron, Szent Mihály utca 9. szám alatt található tárolók értékesítéséről (Zárt ülés!)

17/2020. (II. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron, Szent Mihály utca 9. szám alatt található tárolók értékesítéséről (Zárt ülés!)

18/2020. (II. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a 9400 Sopron, Ravazd utca 27. sz. alatti ingatlan előtt található, 1453/3 hrsz-ú ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés!)

19/2020. (II. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés települési támogatásként nyújtható méltányossági gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

20/2020. (II. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről I. (Zárt ülés!)

21/2020. (II. 27.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

22/2020. (II. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

23/2020. (II. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról

24/2020. (II. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 26/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

25/2020. (II. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 26/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

26/2020. (II. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

27/2020. (II. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról (rendeletalkotás)

28/2020. (II. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságának ütemezéséről

29/2020. (II. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggő megállapodás jóváhagyásáról

30/2020. (II. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés az ERFO Rehabilitációs Foglakoztató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő megállapodás aláírásáról

31/2020. (III. 12.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

32/2020. (III. 12.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron, Paprét 24. szám alatt található, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanra fennálló elővásárlási jog tárgyában

33/2020. (III. 23.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

34/2020. (III. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

35/2020. (III. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítása érdekében konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről

36/2020. (III. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

37/2020. (III. 26.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

38/2020. (III. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Győri Egyházmegyével együttműködésben megvalósuló új bölcsődei férőhelyek kialakításával kapcsolatos TOP pályázat benyújtásáról

39/2020. (III. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés az Állami Számvevőszéknek az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. gazdálkodása ellenőrzéséről (Intézkedési terv)

40/2020. (III. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés az Állami Számvevőszéknek az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. gazdálkodása ellenőrzéséről (Intézkedési terv)

41/2020. (VI. 30.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

42/2020. (VI. 30.) JÜB határozat

Rendőrségi beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete

2019. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

43/2020. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020-2025. évre vonatkozó gazdasági programjáról

44/2020. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, mellékleteinek és függelékeinek módosításáról

45/2020. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, mellékleteinek és függelékeinek módosításáról

46/2020. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, mellékleteinek és függelékeinek módosításáról

47/2020. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, mellékleteinek és függelékeinek módosításáról

48/2020. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, mellékleteinek és függelékeinek módosításáról

49/2020. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, mellékleteinek és függelékeinek módosításáról

50/2020. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, mellékleteinek és függelékeinek módosításáról

51/2020. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, mellékleteinek és függelékeinek módosításáról

52/2020. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, mellékleteinek és függelékeinek módosításáról

53/2020. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, mellékleteinek és függelékeinek módosításáról

54/2020. (VIII. 26.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

55/2020. (VIII. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés „a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata” módosításáról - a Lőver körúton található SVSE Sporttelep területére vonatkozóan, a meglévő teniszpályák lefedése céljából (rendeletalkotás)

56/2020. (VIII. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés „A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése” című TOP pályázat keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

57/2020. (IX. 21.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

58/2020. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői megbízásának pályázati felhívásáról

59/2020. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés az építményadóról szóló 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

60/2020. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról (Zárt ülés!)

61/2020. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról (Zárt ülés!)

62/2020. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron, Kurucdomb sor 3. szám alatti társasházban található padlástér elidegenítéséről (Zárt ülés!)

63/2020. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron, Lánzséri út 11. és a Panoráma út 36. sz. alatti ingatlanok között található, soproni 6976 hrsz-ú ingatlan, valamint 30 db Sixteam típusú kerékpár tulajdoni viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés!)

64/2020. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron, Lánzséri út 11. és a Panoráma út 36. sz. alatti ingatlanok között található, soproni 6976 hrsz-ú ingatlan, valamint 30 db Sixteam típusú kerékpár tulajdoni viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés!)

65/2020. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés hatósági bizonyítvány kiállítása eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

66/2020. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés lakbér megállapítása ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

67/2020. (IX. 24.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

68/2020. (IX. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

69/2020. (IX. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítása érdekében megkötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról

70/2020. (X. 26.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

71/2020. (X. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Múzeum és a Széchenyi István Városi Könyvtár intézményvezetője munkaszerződésének elfogadásáról

72/2020. (X. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Múzeum és a Széchenyi István Városi Könyvtár intézményvezetője munkaszerződésének elfogadásáról

73/2020. (X. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a 2020. évi közbeszerzési terv módosításáról

74/2020. (X. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési és támogatási szerződésének módosításáról

75/2020. (X. 26.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

76/2020. (X. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és függelékeinek módosításáról

77/2020. (X. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és függelékeinek módosításáról

78/2020. (X. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és függelékeinek módosításáról

79/2020. (X. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és függelékeinek módosításáról

80/2020. (X. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és függelékeinek módosításáról

81/2020. (X. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és függelékeinek módosításáról

82/2020. (X. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és függelékeinek módosításáról

83/2020. (X. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és függelékeinek módosításáról

84/2020. (X. 29.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

85/2020. (X. 29.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron, Lackner Kristóf utca 1. szám alatti, 483/2/A/1 hrsz.-ú, 82 m2 alapterületű irodahelyiségről (Zárt ülés!)

 2020. január 22. / Határozatok