Nyomtatás

2021-06-24 Kgy rendes ülés előterjesztései

 40083-21/2021.

 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2021. június 24-én csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó rendes ülésére

 

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

   

 

Napirendi pontok:

1.      

Előterjesztés a Közgyűlés második félévi munkatervéről

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

2.      

Előterjesztés a Soproni Gyógyközpont dolgozói Semmelweis napi jutalmazásának támogatásáról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

3.      

Rendőrségi beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete
2020. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Herczeg Zoltán r. alezredes, kapitányságvezető

4.      

Előterjesztés a Soproni Múzeum „HŰSÉG 100 népszavazás” rendezvényeinek és kiadványának támogatásáról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

5.      

Előterjesztés a Hermann Alice Óvoda magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

6.      

Előterjesztés utcanévtáblák kétnyelvűsítéséről

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

7.      

Előterjesztés a Soproni Gyógyközpont csatlakozásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az élelmezési nyersanyagok 2022. évi beszerzésére létrehozott helyben központosított közbeszerzéséhez

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

8.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

9.      

Előterjesztés a Sopron, Táncsics utca 43. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

10.   

Előterjesztés a Sopron, Előkapu 11. sz. alatt található, 203/A/1 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő hasznosításáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

11.   

Előterjesztés a Sopron, Kőszegi út 1. szám alatt található, 2545/5/A/9 hrsz-ú és 2545/5/A/11 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Sopron, 2021. június 11.

 2021. június 11. / Előterjesztések