Nyomtatás

Káresemény elbírálása

 Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység neve:

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi csoport

Címe: 9400 Sopron, Fő tér 1.

Elérhetőség: postai úton, e-mailen keresztül (jegyzo@sopron-ph.hu) vagy elektronikus kapcsolattartás útján

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Egyéb (ügytípus) Egyéb  

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

Fleckné dr. Fekete Judit jogtanácsos

Tel.: (99) 515-276         

E-mail: fleckne.fekete.judit@sopron-ph.hu

 

dr. Tengölics Tamás jogtanácsos

Tel.: (99) 515-472         

E-mail: tengolics.tamas@sopron-ph.hu

 

dr.  Vida Orsolya jogtanácsos

Tel.: (99) 515-473         

E-mail: : dr.vida.orsolya@sopron-ph.hu

 

dr. Békefi Annamária jogi szakreferens

Tel.: (99) 515-277         

E-mail: bekefi.annamaria@sopron-ph.hu

 

dr. Tóth-Tatár Szabina jogi szakreferens

Tel.: (99) 515-474         

E-mail: tatar.szabina@sopron-ph.hu


Ügyfélfogadás

 

 

 

 

Munkaidő

Ügyfélfogadás

Hétfő

7.30 – 16.00

13.00 – 16.00

Kedd

7.30 – 16.00

nincs ügyfélfogadás

Szerda

7.30 – 16.00

8.00 – 12.00 és 13.00 - 16.00

Csütörtök

7.30 – 16.00

nincs ügyfélfogadás

Péntek

7.30 – 13.30

nincs ügyfélfogadás


A kártérítési kérelem benyújtásának feltételei és menete

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utakkal kapcsolatos „kátyúkárok”, valamint egyéb káresemények rendezése a CIG PANNÓNIA Biztosító Zrt-vel kötött biztosítási szerződés alapján történik.

A kártérítési kérelmet a káreseményt követően haladéktalanul postai úton, e-mailen (jegyzo@sopron-ph.hu) vagy elektronikus kapcsolattartás útján ((KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Egyéb kategória) kell bejelenteni.

Az eljárás illetékmentes.

A kártérítési kérelemben le kell írni a káresemény körülményeit (hol? mikor? hol történt?).


A kártérítési kérelemhez csatolni kell a következő dokumentumokat:

 

Gépjármű káresemény esetében:

- a károsult személy igazolványának és lakcímkártyájának a másolatát;

- káreseménnyel érintett gépjármű forgalmi engedélyének és törzskönyvének a másolatát;

- a károsult gépjárműről és a helyszínről készült fotókat;

- rendőrség vagy tűzoltóság által történt helyszíni intézkedésről készült jegyzőkönyvet;

- a számla másolatát anyag és munkadíj bontásban, ha nem történt javítás, akkor egy javítási kalkulációt vagy a szemléről készült jegyzőkönyvet.

 

Ingatlan káresemény esetében:

- a károsult személy igazolványának és lakcímkártyájának a másolatát;

- káreseménnyel érintett ingatlan nem hiteles tulajdoni lapjának a másolatát;

- károsult ingatlanról és a helyszínről készült fotókat;

- rendőrség vagy tűzoltóság által történt helyszíni intézkedésről készült jegyzőkönyvet;

- a számla másolatát anyag és munkadíj bontásban, ha nem történt javítás, akkor egy javítási kalkulációt vagy a szemléről készült jegyzőkönyvet.

 

Az iratok hiányos vagy elkésett beérkezése esetén a kártérítési kérelem elutasításra kerül.

 

Az eljárás során minden esetben vizsgáljuk az önkormányzat felelősségét. A kárigény jogalapjának vizsgálata során azt, hogy az önkormányzat tulajdonában vagy fenntartásában lévő útról, vagy ingatlanról van-e szó. Erre vonatkozóan Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály vagy a Városüzemeltetési Osztály állásfoglalást ad. Vizsgáljuk továbbá, hogy a káresemény bekövetkezése részben vagy egészben az önkormányzatnak felróhatóan következett - e be, történt - e mulasztás az önkormányzat részéről.

Amennyiben az önkormányzat tulajdonában vagy fenntartásában van az út vagy az ingatlan, és megállapítható az önkormányzat felróhatósága vagy mulasztása, és jogalapjában a felelősséget elismeri az önkormányzat, akkor a rendelkezésre álló iratokat továbbítjuk a CIG PANNÓNIA Biztosító Zrt. részére.

 

A CIG PANNÓNIA Biztosító Zrt. a káreseményt kivizsgálja a rendelkezésre álló iratok és a helyszíni szemle alapján. Amennyiben a CIG PANNÓNIA Biztosító Zrt. a károsult kártérítési kérelmét elfogadja, tájékozatja és egyben a megállapított kárösszeget a károsult részére kifizeti, és egyúttal tájékozatja az önkormányzatot a szerződében foglalt önrész kifizetéséről. Ha a CIG PANNÓNIA Biztosító Zrt. részéről a kártérítési kérelem elutasításra kerül, az önkormányzat tájékoztatja az ügyfelet az elutasítás okáról.

Frissítve 2023.03.21.2021. szeptember 20. / Jegyzői iroda