Nyomtatás

Városüzemeltetési Osztály

 

 

Osztályvezető:

Illés Magdolna

Cím:

9400 Sopron, Fő tér 1

Telefon:

99/515-413

E-mail

illes.magdolna@sopron-ph.hu

 


 


 

I.

 

Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök

 

1.      Osztályvezető
2.      Osztályvezető helyettes
3.      Ügyintéző titkárnő
 

Városüzemeltetési csoport

4.      Városüzemeltetési ügyintéző I.
5.      Városüzemeltetési ügyintéző II.
6.   Városüzemeltetési ügyintéző III.
7.      Környezetvédelmi ügyintéző I.
8.      Környezetvédelmi ügyintéző II.

 

Közútkezelői és útügyi csoport

9.      Közútkezelő I.
10.  Közútkezelő II.
11.  Útfelügyelő I.
12.  Útfelügyelő II.
13.  Útfelügyelő – útügyi ügyintéző
14.  Útügyi ügyintéző

 

Közterületi csoport

15.  Közterület-felügyelő I.; csoportvezető
16.  Közterület-felügyelő II.
17.  Közterület-felügyelő III.
18.  Közterület-felügyelő IV.
19.  Közterület-felügyelő V.
20.  Közterület-felügyelő VI.
21.  Közterület-felügyelő VII.
22.  Közterület-felügyelő VIII.
23.  Közterület-felügyelő IX.
24.  Közterület-felügyelő X.
25.  Közterület-felügyelő XI.
26.  Közterület-felügyelő XII.
27.  Közterület-felügyelő XIII.
28.  Mezőőr I.
29.  Mezőőr II.

 

 

II.

 

Az osztály feladatai

 

A részletes feladat leírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák. A főbb feladatok csoportonkénti és munkakörönkénti bontásban a következők.

Osztályvezető

-        az osztály munkaszervezésének, minőségi munkavégzésének biztosítása,

-        információáramlás biztosítása, értekezleteken részvétel, értekezletek tartása,

-        közgyűlési és bizottsági előterjesztések készítése, véleményezése, döntések végrehajtása,

-        az osztály által készített szerződések ellenőrzése, kezelése,

-        az osztály által végzett közbeszerzési feladatok ellátása

Osztályvezető helyettes

-        az osztályvezető helyettesi feladatok ellátása az osztály feladatai tekintetében,

-        az autóbusszal végzett közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása,

-        közreműködés a projektek megvalósításában,

-        éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

Ügyintéző titkárnő

-      az osztály havi likvidtervének kezelése,

-      statisztikák vezetése,

-      levelezés, posta intézése, határidők figyelemmel kísérése,

-      tárgyalásokról, értekezletekről emlékeztető, jegyzőkönyv készítése,

-      ügyiratok iktatása, kezelése,

-      eszközök, anyagok, készletek, bélyegzők, belső szabályozó dokumentumok kezelése.

Városüzemeltetési csoport

 

Városüzemeltetési ügyintéző I.

-     behajtási engedélyek kiadása,

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

 

 

 

Városüzemeltetési ügyintéző II.

-     parkoló üzemeltetéssel összefüggő feladatok,

-     közterületek tisztántartásával összefüggő feladatok,

-     zöldterületek, (parkok, parkerdők stb.) játszóterek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,

-     egyéb városüzemeltetési feladatok,

-     nyilvános illemhelyek fenntartásával kapcsolatos feladatellátás koordinálása,

-     szökőkutak, közkutak üzemeltetésében közreműködés,

-     közvilágítással és díszvilágítással összefüggő üzemeltetési feladatok megvalósítása,

-     közvilágítás és díszvilágítás fejlesztéssel összefüggő feladatok ellátása,

-     díszvilágításokkal összefüggő támogatások megkötése,

-     közvilágítás fejlesztésekkel összefüggő tulajdonosi hozzájárulások kiadása,

-     patakokkal, árkokkal, tavakkal, ivókutakkal összefüggő feladatok szervezése,

-     EU-s és egyéb pályázatok szakmai koordinálása,

-     támogatott projektekkel kapcsolatos ügyek intézése,

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

 

Városüzemeltetési ügyintéző III.

-        kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő feladatok,

-        szobrok, emlékművek fenntartásával kapcsolatos feladatellátás koordinálása,

-        térfigyelő kamerákkal összefüggő fejlesztési, üzemeltetési feladatok,

-        parkerdők üzemeltetésével összefüggő feladatok,

-        temetők fenntartásával kapcsolatos városüzemeltetési feladatok szervezése,

-        Nemzeti Sírkerthez tarozó, illetve nevezetes sírók gondozásának megszervezése,

-        csapadékvízelvezető rendszerek üzemeltetése,

-        EU-s és egyéb pályázatok szakmai koordinálása,

-        támogatott projektekkel kapcsolatos ügyek intézése,

-        éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

Környezetvédelmi ügyintéző I.

-     környezetvédelemmel, növényvédelemmel kapcsolatos hatósági munka,

-     egyéb környezet és természetvédelmi feladatok,

-     rovar és rágcsálóirtással összefüggő feladatok,

-     szúnyoggyérítéssel összefüggő feladatok,

-     meteorológiai szolgáltatással összefüggő feladatok;

-     EU-s és egyéb pályázatok szakmai koordinálása,

-     támogatott projektekkel kapcsolatos ügyek intézése,

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

Környezetvédelmi ügyintéző II.

-     környezetvédelemmel, növényvédelemmel kapcsolatos hatósági munka,

-     egyéb környezet és természetvédelmi feladatok,

-     hulladékgazdálkodással összefüggő feladatok,

-     EU-s és egyéb pályázatok szakmai koordinálása,

-     támogatott projektekkel kapcsolatos ügyek intézése,

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

 

Közútkezelői és Útügyi Csoport

Közútkezelő I.

–     közútkezelői hozzájárulások kiadása,

–     útvonal engedélyek kiadása,

–     tervegyeztetések,

–     úton folyó munkák ellenőrzése, szükség esetén intézkedések megtétele,

–     káresetek elbírálásában történő közreműködés,

–     közúti jelzőtáblák ellenőrzése, szükség esetén intézkedés kezdeményezése,

–     forgalomtechnikai módosításokra javaslattétel,

–     súlykorlátozás alóli felmentések kiadása,

–     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

Közútkezelő II.

-     útfelbontások engedélyezése, egyeztetése,

-     tulajdonosi hozzájárulások kiadása utak igénybevételéhez,

-     közútkezelői hozzájárulások kiadása építéshatósági eljáráshoz,

-     útvonal engedélyek kiadása,

-     közutak lezárásának engedélyezése,

-     forgalomtechnikai módosításokra javaslattétel,

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

 

Útfelügyelő I-II.

-     úton folyó munkák ellenőrzése, szükség esetén intézkedések megtétele,

-     káresetek elbírálásában történő közreműködés,

-     közúti jelzőtáblák ellenőrzése, szükség esetén intézkedés kezdeményezése,

-     súlykorlátozás alóli felmentések kiadása,

-     útvonal-engedélyek kiadása,

-     útnyilvántartás vezetése.

 

Útfelügyelő- útügyi ügyintéző

-     úton folyó munkák ellenőrzése, szükség esetén intézkedések megtétele,

-     káresetek elbírálásában történő közreműködés,

-     közúti jelzőtáblák ellenőrzése, szükség esetén intézkedés kezdeményezése,

-     forgalomtechnikai módosításokra javaslattétel,

-     útnyilvántartás vezetése,

-     súlykorlátozás alóli felmentések kiadása,

-     útvonal-engedélyek kiadása,

-     bontással nem járó eltérő közterület használatok engedélyezése,

-     buszvárókkal összefüggő feladatok ellátása.

 

Útügyi ügyintéző

-     útfenntartással, útfelújítással kapcsolatos feladatellátás koordinálása,

-     tervegyeztetések,

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése,

-     EU-s és egyéb pályázatok szakmai koordinálása (QUEST).

 

Közterület-felügyeleti csoport

Közterület-felügyelő I: csoportvezető

–    a csoport munkájának irányítása,

–    közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele,

–    közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében.

Közterület-felügyelő I-XIII.

-     közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele,

-     közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében.

 

 

Mezőőr I.-II.

A mezei őrszolgálatról szóló jogszabályokban rögzített feladatok ellátása, így különösen:

-       a termőföldek őrzése,

-       a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme,

-       jogellenes cselekmények megakadályozása, ennek érdekében intézkedések megtétele, illetve intézkedések kezdeményezése.

 
 

III.

 

Hatályba lépés

 

Jelen ügyrend 2022. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a Városüzemeltetési Osztály 2021. november 1-jén kiadott 1. változatú ügyrendje hatályát veszti.

 

Letölthető ügyrend(PDF)

                                 2022. január 26. / Szervezeti felépítés