Nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Vagyongazdálkodási ügyintézői köztisztviselői állás betöltésére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet

 Vagyongazdálkodási ügyintézői köztisztviselői állás betöltésére                      

 

Munkakör alkalmazási feltételei:

-  felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, gazdaságtudományi, jogi szakképzettség,

-  számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),

-  büntetlen előélet,

-  cselekvőképesség,

-  magyar állampolgárság,

-  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon
    fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:

-    közigazgatási gyakorlat.

 

Munkakör fő tartalma:   

- vagyongazdálkodási feladatok ellátása,

- önkormányzati helyiségek bérbeadásával összefüggő feladatok ellátása,

- közreműködés  telekalakítási eljárások intézésében,

- éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 -    önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

 -    az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

 -  előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat    
      benyújtásakor fennáll-e,

 -    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,

 -  nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt
      vevők kezeljék.

 

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint                       
                                         a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

 

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

 

További információ kérhető Papné Horváth Barbara osztályvezetőtől a 99/515-123–as telefonszámon.

 

A jelentkezéseket 2022. július 21-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9400 Sopron, Fő tér 1.

 

A borítékra kérjük ráírni " Vagyongazdálkodási ügyintéző munkakör"

 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2022. július 31. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt, a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.

 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.  2022. július 5. / Álláshirdetések