Nyomtatás

2009-03-18 SZEB rendes ülés előterjesztés

M E G H Í V Ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésére, melyre

2009. március 18-án (szerda) 15.00 órai

kezdettel kerül sor a

a Városháza (Fő tér 1.) fogadótermében.

Napirendi pontok:

1.

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

2.

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 26/2002. (VI. 28.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Rendelettervezet 1. melléklete: felnőtt háziorvosi körzetek

Rendelettervezet 2. melléklete: gyermek háziorvosi körzetek

Rendelettervezet 3. melléklete: fogorvosi körzetek

Rendelettervezet 4. melléklete: gyermek, ifjúsági fogorvosi körzetek

Rendelettervezet 5. melléklete: területi védőnői körzetek

Rendelettervezet 6. melléklete: oktatási-nevelési intézmények besorolása iskolai - védőnői körzetekbe

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

3.

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2005. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

4.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásáról

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

5.

Előterjesztés ellátási szerződés kötésére a gyermekvédelmi szakellátás biztosítása érdekében

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

6.

Előterjesztés az egyesített bölcsődék nyári nyitvatartásáról

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

7.

Előterjesztés a háziorvosi rendelők közüzemi költségeiről

Előterjesztő: Dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

8.

Előterjesztés a NapSzak Integrált Intézmény magasabb vezetőjének nyugdíjazásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

9.

Előterjesztés az Intézmények Gazdasági Szolgálata magasabb vezetői beosztásának helyettesítéssel történő ellátásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

10.

Előterjesztés fiatalok életkezdési támogatása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Melléklet

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

11.

Előterjesztés a Sopron, Fövényverem u. 1. I/6. számú önkormányzati lakás szociális körülmények alapján, felújítással történő bérbevételéről

Előterjesztő: Dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

12.

Előterjesztés a Sopron, Móricz Zsigmond u. 10. fszt 6. számú önkormányzati lakás szociális körülmények alapján, felújítással történő bérbevételéről

Előterjesztő: Dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

13.

Előterjesztés lakhatást segítő adósságkezelési támogatás visszafizetésének elengedésére irányuló kérelme tárgyában

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

14.

Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatására

Előterjesztő: Dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

 

Sopron, 2009. március 13.

Osváth András s.k.
SZEB elnöke2009. május 5. / Előterjesztések