datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Hagyatéki eljárás

   
Ügyintézés helye: Sopron, Új utca 12.
 
Ügyfélfogadási idő:
hétfő 13.30-17.00
szerda 08.00-12.00 és 13.00-16.00
péntek 08.00-12.00
   
Ügyintéző:

Varga Bernadett

Berta Diána

   
Ügyintézési határidő: 30 nap
   
Az eljárás hivatalból indul, ezért eljárási illeték nem terheli.
Vonatkozó jogszabályok:

  • 2010. évi XXXVIII. tv. a hagyatéki eljárásról
  • 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

 

A magyar állampolgár után belföldön maradt hagyatékot leltározni kell.
A hagyatéki leltár felvétele az elhunyt utolsó belföldi lakhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatalban történik.
Az eljárás hivatalból indul és illetékmentes.
A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapítása érdekében a halottvizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként feltüntetett személyt meghallgatjuk. A meghallgatás helyéről és idejéről idézést bocsátunk ki. Az idézésben tájékoztatjuk arról is, hogy a leltárfelvételhez milyen dokumentumokra, adatokra lesz szükség. A leltárfelvételhez  elegendő az idézett személynek megjelenni, nincs szükség valamennyi öröklésre jogosultnak a jelenlétére.
Ha a hozzátartozó nem soproni lakos, akkor a megkeressük lakhelye szerinti Polgármesteri Hivatalt, és ott történik a hozzátartozó meghallgatása.

Ha az elhunyt után hagyaték nem maradt, arról jegyzőkönyvet készítünk!

Mit kell leltározni?

1. Magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlan vagyont. Ingatlanhoz kapcsolódó jogokat pl: üdülési jog, zálogjog, jelzálogjog, kártérítés iránti jog.
2. Belföldön maradt ingóságokat, ha azok értéke meghaladja a 300.000.- Ft-ot, és
-  a hagyatékban szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú, méhmagzat,
-  cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy,
-  ismeretlen helyen távollevő személy érdekelt, és ezek a körülmények a halottvizsgálati    bizonyítványból megállapíthatók,
-  nincs ismert örökös,
- a leltározást az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező vagy a gyámhatóság kéri, továbbá, ha a bejelentett hagyatéki teher várhatóan meghaladja a hagyatéki vagyon értékét.
3. Az elhunyt tulajdonában lévő folyószámlán lévő követelést, takarékbetétkönyvet, értékpapírokat, gépjárművet, önkéntes nyugdíjpénztári tagságot, szövetkezeti üzletrészt, gazdasági társasági tagságot.
4. A lajstromozott vagyontárgyakat olyan ingóságokat és jogokat, amelyekre vonatkozóan a tulajdonjog vagy a lajstromozott jog megszerzését belföldön vezetett közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzés igazolja.
5. Az utolsó havi nyugdíjat, ha az elhunyt nem vette fel, és nincs vele egy háztartásban lakó – állandó lakcím bejelentéssel rendelkező – személy, aki a nyugdíj felvételére jogosult.

Mi a hagyatéki teher?

- az örökhagyó illő eltemettetésének költségei,
- a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek, valamint  
a hagyatéki eljárás költségei,
- az örökhagyó tartozásai,
- a kötelesrészen alapuló kötelezettségek,
- a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek.


A hagyatéki leltár felvételét követően a hagyaték tárgyát képező vagyontárgyak forgalmi értékének megállapítása következik, amely egyben az öröklési illetékfizetés alapjául is szolgál. Az ingatlanok értékét az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző által az illetékekről szóló törvény szerint kiállított adó- és értékbizonyítvány adatai alapján tüntetjük fel. A leltárba felvett ingóságok értékére az öröklésben érdekeltek a tárgy általuk becsült értékének a megjelölésével nyilatkozatot tehetnek. Erről a helyszíni leltározásról és a meghallgatásról szóló idézés tájékoztatást tartalmaz. 

A hagyatéki leltárt, a leltározás befejezését követően az illetékes közjegyzőhöz továbbítjuk.

A hagyaték átadása a közjegyző feladata.

Sopronban 3 közjegyző működik, akik meghatározott rendben látják el feladatukat.
1. számú közjegyző Dr. Ambrózy Andrea
Sopron, Színház u. 13.        T.: 06-99-338-891
2. számú közjegyző Dr. Horváth Csilla
Sopron, Színház u. 13.        T.: 06-99-334-032
3. számú közjegyző Dr. Keszei Péter
Sopron, Mátyás K. u. 7.     T.: 06-99-508-010
Dr. Ambrózy Andrea közjegyző a január, április, július, október hónapban elhunytak hagyatéka ügyében illetékes.
Dr. Horváth Csilla közjegyző a február, május, augusztus, november hónapban elhunytak hagyatéka ügyében illetékes.
Dr. Keszei Péter közjegyző a március, június, szeptember, december hónapban elhunytak hagyatéka ügyében illetékes.

2015. január 10. / Hagyatéki eljárás