datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

A Széchenyi Emlékév jegyében - Firtl Mátyás napirend előtti felszólalása a Parlamentben

 A 2014 óta Nagycenken elkezdődött fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy a legnagyobb magyar szellemi örökségéhez méltó zarándokhellyé válhassanak az életművéhez kapcsolódó emlékhelyek, létesítmények. Ahhoz, hogy a nagycenki és térségbeli fejlesztések megvalósulhassanak az Eszterháza Központ léte, működése, szakmai munkája és háttere elengedhetetlen - fejtette ki napirend előtti felszólalásában Firtl Mátyás, Sopron és térsége országgyűlési képviselője.Firtl Mátyás napirend előtti felszólalásának leirata:

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim!

 Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulóját ünnepeljük 2016. szeptember 21-én.

A Nagycenki Egyházközség és Nagycenk Nagyközség Önkormányzata közös szervezésében, a Széchenyi-örökséghez méltó szellemiségben és összefogással, 2016. január 2-án ünnepi főpapi szentmise nyitotta meg Nagycenken az emlékév helyi eseményeinek sorát a Szent István Plébániatemplomban.

 Örömmel tölt el, hogy a Széchenyi jubileumi évet úgy indíthattuk el Nagycenken, - hogy az előző évtizedekhez képest - a jelenlegi Orbán-kormánynak köszönhetően konkrét eredményei vannak annak a kormányzati kiemelt figyelemnek, amely a nagycenki Széchenyi-emlékhelyekre irányul.

 A 2014 óta Nagycenken elkezdődött fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy a legnagyobb magyar szellemi örökségéhez méltó zarándokhellyé válhassanak az életművéhez kapcsolódó emlékhelyek, létesítmények.

A fejlesztések között megtörtént a Széchenyi Emlékmúzeum tetőszerkezet és külső északi homlokzat felújítása (99,330 millió forintból), a nagycenki Széchenyi- mauzóleum felújítása (127 millió forintból).

Mindezekért a térségben lakók nevében köszönetet mondok Magyarország Kormányának.

 Továbbá köszönet az Eszterháza Központnak, a Széchenyi-emlékhelyek kezelőjének, aki a Széchenyi-örökség és-emlékhelyek bemutatásának, fejlesztésének lehetőségét megteremti és azt elvégzi.

 

szechenyiemlekev04cccc.jpg

 S ahogyan a helyi Emlékévet hitbeli értékrendünk jegyében szentmisével indíthattuk Nagycenken, úgy, bízom abban, hogy idén végre Széchenyi István kápolnája is visszakerülhet abba a méltóságba, amely ezt az értékrendet megilleti, ami Széchenyi egész életét, pályáját, nemzetszolgálatát megalapozta.

Széchenyi saját kápolnája ez, amely a Döblingből hazahozott földi maradványainak is helyt adott, míg végső nyughelyére nem talált.

Ezért bízom abban, hogy ismét az imádság helye lehet, bízom abban, hogy  méltóságába visszaállíthatjuk a szent helyet azzal az elkötelezettséggel, tisztelettel, amivel a hitbeli értékrendnek és Széchenyi nagyságának is tartozik az utókor.

 

szechenyiemlekev05cccc.jpg

Tisztelt Ház!

Mindehhez az Eszterháza Központ léte, működése, szakmai munkája és háttere elengedhetetlen, hogy a nagycenki fejlesztések megvalósulhassanak. Ezt segíti az, hogy a térségbeli települések, civilek, intézmények  közötti kialakult együttműködése eredményes, ami a további, térségbeli  fejlesztések sikerének zálogát jelenti.

Ugyanakkor, az eddigi nagyvolumenű fejlesztéseinek köszönhetően az Eszterháza Központ  a térség  meghatározó intézményeként  a régió egészére kiterjedően generálja az idegenforgalom és turizmus , - mint a térség húzóágazatának -  erősödését, a régió fejlődése érdekében.

 Az Eszterháza Központ -  jelképesen szólva – a jelen eredménnyé teszi a  Dunántúl két főúri családjának – az Esterházyak és Széchenyiek - a fejlődésben betöltött szerepének lehetőségeit;  a gyakorlatban pedig: rendelkezik az ehhez szükséges szakmai tudással és eszközrendszerrel.  Feladata és küldetése túlmutat Fertődön: kihat Sopronra, Nagycenkre, a Fertő-mentére és a tágabb régióra, azaz: a térségbeli fejlődés és gyarapodás egyik garanciája.

Ezt két múlt heti esemény is megerősíti: az Eszterháza Központnak a Nyugat-magyarországi Egyetemmel kötött együttműködése, amelynek részben a középiskolai bázisát a Fertődön az elkövetkező időszakban újjáépülő Porpáczy Aladár iskola turisztikai képzése adhatja.

 

 

szechenyiemlekev06ccccc.jpg

 Tisztelt Ház!

 Széchenyi szellemi hagyatéka, életművének mozgatóereje, éltető eszméje a hazaszeretet. Ezért időszerű  Széchenyi életműve 2016-ban.

Amint Illyés Gyula fogalmaz: ,, Széchenyi István szellemi hagyatéka olyan örökség, amely a nemzet életének sorsfordító pillanataiban a közösség számára mindig spirituális erőforrást jelentett, bizonyságául annak, hogy életműve hatott olyan mértékben a magyar közgondolkozásra, hogy a kiutat kereső szándék útmutatást meríthessen belőle. ”

 Meggyőződésem, hogy a most  kezdődő parlamenti ülésszakban elvégzendő munkánk – mint ahogyan teljes közéleti tevékenységünk – alapja kell hogy legyen Széchenyi életszemlélete, amiben a Széchenyi jubileumi év is megerősíthet - hangzott  Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője napirend előtti felszólalása.

 

szechenyiemlekev01ccccc.jpg

L. Simon László államtitkár válaszában megköszönte Firtl Mátyásnak, hogy a térség országgyűlési képviselőjeként  támogató hozzáállásával segíti Nagycenk és a Széchenyi-örökség ügyét. Bejelentette, hogy szeptember 21-éig el kell készülnie a nagycenki kastélykápolna rekonstrukciójának, valamint a Széchenyi István Emlékmúzeum új állandó kiállításának. E két feladatra a Kormány biztosítja a szükséges  forrást.

 A kiállítás méltó megújítása érdekében a Miniszterelnökség neves tudósokból és történészekből álló emlékbizottságot hozott létre, hogy tudásukkal, szakértelmükkel segítsék Széchenyi, a legnagyobb magyar életművének minél teljesebb körű megismertetését.  A tudományos testület legfőbb feladata, hogy előkészítse a Széchenyi István Emlékmúzeum megújuló állandó kiállításának koncepcióját, melynek célja, hogy a legnagyobb magyar sokoldalú személyét és munkásságát közel hozza a látogatókhoz, hiteles, jól kiválasztott, „beszélő” műtárgyakon, dokumentumokon keresztül mutatva be, hogy amit Széchenyi megálmodott, meg is valósította.

 A Széchenyi István gróf születésének 225. évfordulójához kapcsolódó nagycenki események 2016. április 8-án kezdődnek meg. Ezen a napon a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkársága az Eszterháza Központ bevonásával és a Magyar Posta részvételével nyitóünnepséget szervez, melynek részeként – a Széchenyi István nyughelyénél, a Széchenyi Mauzóleumban zajló koszorúzáson túl – a nagycenki kastélyban nyitókonferenciát rendez, hogy ráirányítsa a figyelmet a 2016. szeptember 21-én megnyíló új állandó kiállításra. Az emlékbizottság tagjainak előadásai szorosan kapcsolódnak majd a megújuló tárlat szakmai koncepciójához. Szintén ezen a napon a Magyar Posta emlékbélyeget bocsát ki, melynek alkalmából a nyitóünnepség keretében a nagycenki kastélyban első napi bélyegzés lesz - hangzott el az államtitkári válaszban.

firtl.sopron.hu

 

2016. február 16. / Régió