datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Tündérvilág - S. Kárpáti György kiállítása Fertőhomokon

Kívánom, hogy minél többen legyünk, akik a Fertő vidék tündérvilágának fotográfiáin keresztül felfedezik a látványon túli gazdagabb és igaz tartalmat, az értéket, a teremtettség mindenen áthatoló, megtartó erejét! - mondta Firtl Mátyás a fertőhomoki tájházban tartott megnyitón.Tündérvilág címmel Dr. S. Kárpáti György fotókiállítását nyitotta meg Firtl Mátyás, országgyűlési képviselő Fertőhomokon  a ,,Fertőhomoki faluház" évadnyitó rendezvényének keretében. A kiállításmegnyitót megelelőzően dr. Reisner Ferenc, frissen kinevezett kanonok celebrált szabadtéri szentmisét a faluház udvarán. Ebből az alkalomból Firtl Mátyás örömét  fejezte ki, mint, aki személyesen is jelen lehetett a soproni Szent György templombn tartott szentmisén, ahol a kanonoki eskütételre is sor kerülhetett, egyben Isten áldását kérte a kanonok további életéreés szolgálatára.

 

 

1280cccc.jpg

 

Firtl Mátyás kiállítás megnyitó beszédének leirata.

 

 Tünemény!

Ha egyetlen szóban kellene megfogalmaznom a fotográfia lényegét, akkor ezt mondanám: tünemény. A szó szerinti és átvitt értelemben is.

Egyszerre maga a megragadt valóság és közben a tűnő múlandó, ugyanakkor mindörökre maradandóan rögzített és ezért mindig látható.

 Legalább is az, aki Kárpáti György fotóművészetével találkozik  így (is) érezhet.

 A képek szépségüknél fogva megragadnak, még akkor is, ha mi már manapság mind  „a fényképek univerzumának lakói  vagyunk” (amint Patel fogalmaz), többnyire úgy, hogy amolyan kattintgatós fotósként az automatizált technológiával kikapcsoljuk és szükségtelenné tesszük a lényeglátásunkat és a kreativitást

 Tisztelt Megjelentek!

Én nem vagyok a fotóművészet szakavatott hozzáértője – de mindenképpen figyelmes és érdeklődő szemlélője Kárpáti György fotóművészetének, (aki nem mellesleg videográfus, rendező, operatőr is) – ezért örömmel teszek eleget annak a felkérésének, hogy  itt és most a képekkel kapcsolatos gondolataimat elmondjam.

 Ezt teszem elsősorban úgy is, mint „kortársa” abban az értelemben, hogy végül is mindketten még a fotográfia analóg korszakában születtünk ( ugyanabban az évben), ezért úgy is mint akik hasonló időhosszból szemlélhetjük, csaknem hasonló módon a minket körülvevő világot, eseményeket.

És teszem úgy is, mint az általa képekben rögzített helyek, terek, a Fertő vidék és környéke ismerője.

 „Kedvelem a hajnali fényeket, a ködöt, a vizet, a növényeket, a fákat, melyek a puszta látványuknál többről mesélnek” – Kárpáti Györgynek ezek az alkotásról szóló gondolatai a világhálón is olvashatók.  De nem csak az alkotásról szóló gondolatai olvashatók a világhálón, hanem az itt kiállított fotói is mind megtekinthetők ugyanott.

 

IMG_0034cccc.jpg

 Tisztelt Egybegyűltek!

A fénnyel írás felfedezése a 19. század elején azt jelentette, hogy találtak egy, a valóságot az addig legteljesebben rögzítő technikát.  A kezdeti valósághű rögzítés folyamatában azonban, csakhamar helyet kért magának a dokumentálást jelentő képi reprodukción túli:
Helyet kért a mélyebb, az áttételesebb, az elvonatkoztatásokban és üzenetekben, értelmezési lehetőségekben gazdagabb tartalom: ez az érték, a teremtettség mindenen áthatoló ereje, ami a művészet lényege.

Nyilván nem önmagától alakult így, hanem a teremtett világ  természete szerinti átlényegülésen ment át a fotográfia is, a világot igazgató törvényszerűség és rend szerint, mint a Teremtőre utaló, alkotóművészet.

 Igen,  átlényegültek a fotók a látásmód, a szemlélet, a világnézet, az értékrend, az érzelem, a közlendő által.

„Kedvelem a hajnali fényeket, a ködöt, a vizet, a növényeket, a fákat, melyek a puszta látványuknál többről mesélnek” – mondja Kárpáti György.

Igen, az átlényegült képekben mindig ez a „több”van bennük.

 Pedig, a növények, tájak, jelenségek, a képződmények, a természet, mindaz, amit a művész megtalál és rögzít -  „csak” önmagukban, teremtettségükben „is” szépek.

De ezt a szépséget a fotókon, pedig, -  amint itt látjuk – még  „többé” tudja tenni.

Dimenziókba átemelt „többé”.
Lényeglátással. „A LÉNYEG” meglátásával és megmutatásával.

Mert a szépség – ahogyan megmutatja - , több, mint a képi formák arányossága, több mint a színek összhangja,vagy  a fény-árnyék egyensúlya, több mint a színskálák intenzitása, és több a felület megkomponáltságánál, az alkalmazott perspektíváknál.

Ez az átlényegítése a rögzített látványnak az örökkévalóságra való résnyitogatás: ez a legnagyobbaknak kiváltsága: képesség, látásmód, tehetség: művészet.

 Magyarázni csaknem lehetetlen, hiszen éppen ezért képekben öltöttek formát!

 A jégvirág, a zsurló, a Fertő, a leánykökörcsin, a nagyezerjófű, a Gloriett  Boz fölött, a búzamező önmagában is szép, és Kárpáti György képes megláttatni, rögzíteni a szépségen túli  „többet” .

  Az univerzum fogadja magába a Föld szélén álló fát, az Arany-ló táltossá válhat az ellenfényben, a magány és elvágyódás ott a magányos kocsányosban, ott az életünk hullámzó-fénylő  árvalányhaj-mezőben.

 Égi találkozás lesz a repülők kondenzcsíkjából, búcsúlevél az szélfútta  rozsda juharlevélből.

Dérképbe mered a hajnali ezüst táj, faluképként egymásra rakodó idők a vakolat.

A világmindenség gyöngyvilágban vízcseppekben tükrözi önmagát,  megsokszorozódott napfelkelték, határvonalt rajzol a vízre a nádszál, valóság és képzet a víztükörben, a Fertő rianás-életvonalában múlik a tél…   – minden külön és együtt is maga a Tündérvilág valóságosan, képekbe rögzítetten és átlényegülő érzetben körülöttünk és bennünk.

Itt és most és mindenhol, ahol ezeket a képeket nézik.

Kívánom, hogy minél többen legyünk, akik a Fertő vidék tündérvilágának fotográfiáin keresztül felfedezik a látványon túli gazdagabb és igaz tartalmat, az értéket, a teremtettség mindenen áthatoló, megtartó erejét!

És ezt az erőt kívánom Kárpáti Györgynek mint alkotónak, művésznek, akit Isten éltessen névnapja alkalmából is a holnapi Szent György napon!

A kiállítást megnyitom!

Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője

S. Kárpáti György tevékenysége honlapján

 

IMG_0031cccc.jpg

.

IMG_0033cccc.jpg

.

IMG_0039ccccc.jpg

.

IMG_0056cccc.jpg

.

2016. április 24. / Régió