Nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014. évi határozatai (2014.10.12-ig)


Figyelem!

A Jogi és Ügyrendi Bizottság által 2014.11.22. után meghozott határozatok listája

elérhető: itt.

 J O G I  É S   Ü G Y R E N D I    B I Z O T T S ÁG

HATÁROZAT LISTA

2 0 1 4. 10. 12-IG

 


1/2014. (I. 14.) JÜB határozat Napirend elfogadása


2/2014. (I. 14.) JÜB határozat Napirend elfogadása


3/2014. (I. 14.) JÜB határozat Előterjesztés 2014. évi útfelújítási költségekről


4/2014. (I. 29.) JÜB határozat Napirend elfogadása


5/2014. (I. 31.) JÜB határozat Napirend elfogadása


6/2014. (II. 07.) JÜB határozat Napirend elfogadása


7/2014. (II. 07.) JÜB határozat Előterjesztés a Sopron - Virágvölgy és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 47/2001. (X. 31.) önkormányzati rendelet előírásainak hatályon kívül helyezéséről a 4521/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan (rendeletalkotás)


8/2014. (II. 07.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)


9/2014. (II. 07.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)


10/2014. (II. 07.) JÜB határozat Előterjesztés sportcélú felépítmények megvételéről és üzemeltetéséről (Sopron, Káposztás u. Stadion)


11/2014. (II. 07.) JÜB határozat Előterjesztés sportcélú felépítmények megvételéről és üzemeltetéséről (Sopron, Káposztás u. Stadion)


12/2014. (II. 07.) JÜB határozat Előterjesztés sportcélú felépítmények megvételéről és üzemeltetéséről (Sopron, Káposztás u. Stadion)


13/2014. (II. 18.) JÜB határozat Napirend elfogadása


14/2014. (II. 18.) JÜB határozat Előterjesztés a „Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás módosításáról


15/2014. (II. 18.) JÜB határozat Előterjesztés a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról


16/2014. (II. 24.) JÜB határozat Napirend elfogadása


17/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (rendeletalkotás)


18/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kötendő bérleti szerződésről


19/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről szóló 12/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


20/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről szóló 12/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


21/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlannál gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 635 hrsz-ú ingatlan (Sopron, Várkerület 15.) tekintetében


22/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal történő együttműködésről


23/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a Központi Gyermekkonyha, a Széchenyi István Városi Könyvtár, a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék és a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról


24/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a Központi Gyermekkonyha, a Széchenyi István Városi Könyvtár, a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék és a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról


25/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a Központi Gyermekkonyha, a Széchenyi István Városi Könyvtár, a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék és a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról


26/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a Központi Gyermekkonyha, a Széchenyi István Városi Könyvtár, a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék és a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról


27/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)


28/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról


29/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a Soproni Múzeummal kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról


30/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a Soproni Múzeummal kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról


31/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a Soproni Múzeummal kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról


32/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)


33/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés lakbér jellegének, összegének megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálásáról (Zárt ülés!)


34/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés lakbér jellegének, összegének megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálásáról (Zárt ülés!)


35/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés lakbér jellegének, összegének megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálásáról (Zárt ülés!)


36/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés lakbér jellegének, összegének megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálásáról (Zárt ülés!)


37/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés lakbér jellegének, összegének megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálásáról (Zárt ülés!)


38/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés lakbér jellegének, összegének megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálásáról (Zárt ülés!)


39/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés lakbér jellegének, összegének megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálásáról (Zárt ülés!)


40/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés lakbér jellegének, összegének megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálásáról (Zárt ülés!)


41/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés lakbér jellegének, összegének megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálásáról (Zárt ülés!)


42/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés lakbér jellegének, összegének megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálásáról (Zárt ülés!)


43/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés lakbér jellegének, összegének megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálásáról (Zárt ülés!)


44/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés lakbér jellegének, összegének megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálásáról (Zárt ülés!)


45/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés lakbér jellegének, összegének megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálásáról (Zárt ülés!)


46/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés lakbér jellegének, összegének megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálásáról (Zárt ülés!)


47/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés lakbér jellegének, összegének megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálásáról (Zárt ülés!)


48/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés adósságkezelési támogatás megszüntetése ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


49/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2014. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, alapító okirat)


50/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2014. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, alapító okirat)


51/2014. (II. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2014. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, alapító okirat)


52/2014. (II. 27.) JÜB határozat Napirend elfogadása


53/2014. (III. 10.) JÜB határozat Napirend elfogadása


54/2014. (III. 10.) JÜB határozat Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


55/2014. (III. 10.) JÜB határozat Előterjesztés a Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztéshez szükséges terület vásárlásról (Zárt ülés!)


56/2014. (IV. 22.) JÜB határozat Napirend elfogadása


57/2014. (IV. 22.) JÜB határozat Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


58/2014. (IV. 22.) JÜB határozat Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény és a Soproni Múzeum alapító okiratának módosításáról


59/2014. (IV. 22.) JÜB határozat Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény és a Soproni Múzeum alapító okiratának módosításáról


60/2014. (IV. 22.) JÜB határozat Előterjesztés térítési díjakról szóló rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)


61/2014. (IV. 22.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az óvodába történő felvételről, a kötelező felvételt biztosító óvodáról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)


62/2014. (IV. 22.) JÜB határozat Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2014. évi intézkedésekről


63/2014. (IV. 22.) JÜB határozat Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2014. évi intézkedésekről


64/2014. (IV. 22.) JÜB határozat Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2014. évi intézkedésekről


65/2014. (IV. 22.) JÜB határozat Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2014. évi intézkedésekről


66/2014. (IV. 22.) JÜB határozat Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2014. évi intézkedésekről


67/2014. (IV. 22.) JÜB határozat Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2014. évi intézkedésekről


68/2014. (IV. 22.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)


69/2014. (IV. 22.) JÜB határozat Napirend elfogadása


70/2014. (IV. 22.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)


71/2014. (IV. 22.) JÜB határozat Előterjesztés a Közgazdasági Osztály ügyrendjének módosításáról


72/2014. (IV. 24.) JÜB határozat Napirend elfogadása


73/2014. (IV. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről


74/2014. (IV. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről


75/2014. (IV. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


76/2014. (IV. 24.) JÜB határozat Előterjesztés perbeli jogi képviselet ellátásáról


77/2014. (V. 14.) JÜB határozat Napirend elfogadása


78/2014. (V. 14.) JÜB határozat Előterjesztés 2014. évi útfelújításról


79/2014. (V. 26.) JÜB határozat Napirend elfogadása


80/2014. (V. 26.) JÜB határozat Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről (alapító okirat módosítása)


81/2014. (V. 26.) JÜB határozat Előterjesztés a FORENO Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről (2013. évi beszámoló és 2014. évi üzleti terv, alapító okirat módosítása)


82/2014. (V. 26.) JÜB határozat Előterjesztés a FORENO Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről (2013. évi beszámoló és 2014. évi üzleti terv, alapító okirat módosítása)


83/2014. (V. 26.) JÜB határozat Előterjesztés a FORENO Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről (2013. évi beszámoló és 2014. évi üzleti terv, alapító okirat módosítása)


84/2014. (V. 26.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron-Balf Városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2005. (IV. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


85/2014. (V. 26.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron, Északnyugati városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet előírásainak hatályon kívül helyezéséről a 4294/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan (rendeletalkotás)


86/2014. (V. 26.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okirat módosításáról


87/2014. (V. 29.) JÜB határozat Napirend elfogadása


88/2014. (V. 29.) JÜB határozat Előterjesztés a Kisalföld Volán Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010 évek között felhalmozott veszteségéről, valamint a Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


89/2014. (V. 29.) JÜB határozat Előterjesztés a Kisalföld Volán Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010 évek között felhalmozott veszteségéről, valamint a Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


90/2014. (V. 29.) JÜB határozat Előterjesztés a Kisalföld Volán Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010 évek között felhalmozott veszteségéről, valamint a Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


91/2014. (V. 29.) JÜB határozat Előterjesztés a Kisalföld Volán Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010 évek között felhalmozott veszteségéről, valamint a Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


92/2014. (V. 29.) JÜB határozat Előterjesztés a Kisalföld Volán Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010 évek között felhalmozott veszteségéről, valamint a Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


93/2014. (V. 29.) JÜB határozat Előterjesztés Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj alapításáról (rendeletalkotás)


94/2014. (V. 29.) JÜB határozat Előterjesztés Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj alapításáról (rendeletalkotás)


95/2014. (VI. 23.) JÜB határozat Napirend elfogadása


96/2014. (VI. 23.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)


97/2014. (VI. 23.) JÜB határozat Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosításaival egységes szerkezetbe foglalásáról


98/2014. (VI. 23.) JÜB határozat Előterjesztés közvilágítás hálózat szakaszok ingyenes átadásáról az E.ON Áramhálózati Zrt. részére


99/2014. (VI. 23.) JÜB határozat Előterjesztés közvilágítás hálózat szakaszok ingyenes átadásáról az E.ON Áramhálózati Zrt. részére


100/2014. (VI. 23.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


101/2014. (VI. 23.) JÜB határozat Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról


102/2014. (VI. 23.) JÜB határozat Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról


103/2014. (VI. 23.) JÜB határozat Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról


104/2014. (VI. 23.) JÜB határozat Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról


105/2014. (VI. 23.) JÜB határozat Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról


106/2014. (VI. 23.) JÜB határozat Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról


107/2014. (VI. 23.) JÜB határozat Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról


108/2014. (VI. 23.) JÜB határozat Előterjesztés személyi térítési díj csökkentési kérelem ügyében (Zárt ülés!)


109/2014. (VI. 23.) JÜB határozat Előterjesztés a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésről


110/2014. (VI. 23.) JÜB határozat Előterjesztés a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésről


111/2014. (VI. 26.) JÜB határozat Napirend elfogadása


112/2014. (VI. 26.) JÜB határozat Előterjesztés a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanáccsal kötött kölcsönszerződés módosításáról


113/2014. (VI. 26.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Város Fúvószenekara Alapítvány támogatói szerződésének módosításáról


114/2014. (VI. 26.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okirat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról


115/2014. (VII. 31.) JÜB határozat Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, Igazgatási Osztálya, a Polgármester Iroda és a Jegyzői Iroda Ügyrendjének módosításáról


116/2014. (VII. 31.) JÜB határozat Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, Igazgatási Osztálya, a Polgármester Iroda és a Jegyzői Iroda Ügyrendjének módosításáról


117/2014. (VII. 31.) JÜB határozat Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, Igazgatási Osztálya, a Polgármester Iroda és a Jegyzői Iroda Ügyrendjének módosításáról


118/2014. (VII. 31.) JÜB határozat Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, Igazgatási Osztálya, a Polgármester Iroda és a Jegyzői Iroda Ügyrendjének módosításáról


119/2014. (VII. 31.) JÜB határozat Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, Igazgatási Osztálya, a Polgármester Iroda és a Jegyzői Iroda Ügyrendjének módosításáról


120/2014. (VII. 31.) JÜB határozat Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, Igazgatási Osztálya, a Polgármester Iroda és a Jegyzői Iroda Ügyrendjének módosításáról


121/2014. (IX. 02.) JÜB határozat Napirend elfogadása


122/2014. (IX. 02.) JÜB határozat Előterjesztés alapítványok támogatásáról


123/2014. (IX. 02.) JÜB határozat Előterjesztés alapítványok támogatásáról


124/2014. (IX. 02.) JÜB határozat Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
2014. március 17. / Határozatok