datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága üléseinek 2014. évi határozatai (2014.10.22. után)


 Figyelem!

A Jogi és Ügyrendi Bizottság által 2014.10.22. előtt meghozott határozatok listája

elérhető: itt.
J O G I  É S   Ü G Y R E N D I    B I Z O T T S ÁG

HATÁROZAT LISTA

2 0 1 4. 10. 22-TŐL
125/2014. (X. 22.) JÜB határozat Napirend elfogadása


126/2014. (X. 30.) JÜB határozat Napirend elfogadása


127/2014. (X. 30.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)


128/2014. (X. 30.) JÜB határozat Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlannál gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 635 hrsz-ú ingatlan (Sopron, Várkerület 15.) tekintetében (Zárt ülés!)


129/2014. (X. 30.) JÜB határozat Napirend elfogadása


130/2014. (X. 30.) JÜB határozat Előterjesztés a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című, ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú pályázat benyújtásával kapcsolatban


131/2014. (X. 30.) JÜB határozat Előterjesztés a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című, ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú pályázat benyújtásával kapcsolatban


132/2014. (X. 30.) JÜB határozat Előterjesztés a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című, ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú pályázat benyújtásával kapcsolatban


133/2014. (X. 30.) JÜB határozat Előterjesztés a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című, ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú pályázat benyújtásával kapcsolatban


134/2014. (XI. 06.) JÜB határozat Napirend elfogadása


135/2014. (XI. 11.) JÜB határozat Napirend elfogadása


136/2014. (XI. 24.) JÜB határozat Napirend elfogadása


137/2014. (XI. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a soproni fürdők működtetési szerződésének módosításáról


138/2014. (XI. 24.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron, Szent György utca 1. – Városház utca 2. szám alatti (hrsz: 69/1) társasház közös tulajdonú részének elidegenítéséről


139/2014. (XI. 24.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról


140/2014. (XI. 24.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról


141/2014. (XI. 24.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)


142/2014. (XI. 24.) JÜB határozat Előterjesztés fiatalok életkezdési támogatás elutasítása ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


143/2014. (XI. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a „Civitas Fidelissima” és a „Sopron Szolgálatáért” díjak adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)


144/2014. (XI. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a „Civitas Fidelissima” és a „Sopron Szolgálatáért” díjak adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)


145/2014. (XI. 24.) JÜB határozat Előterjesztés a „Civitas Fidelissima” és a „Sopron Szolgálatáért” díjak adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)


146/2014. (XI. 27.) JÜB határozat Napirend elfogadása


147/2014. (XI. 27.) JÜB határozat Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás hatályának 2015. december 31-ig történő meghosszabbításáról


148/2014. (XI. 27.) JÜB határozat Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás hatályának 2015. december 31-ig történő meghosszabbításáról


149/2014. (XI. 27.) JÜB határozat Előterjesztés polgári peres eljárásról


150/2014. (XI. 27.) JÜB határozat Előterjesztés polgári peres eljárásról


151/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Napirend elfogadása


152/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejött csapadékcsatorna üzemeltetési és vállalkozási szerződésről


153/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés a soproni fürdők működtetési szerződéséről


154/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


155/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


156/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)


157/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)


158/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


159/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


160/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


161/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló helyi rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)


162/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a belváros forgalmi rendjéről szóló 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról és módosításáról (rendeletalkotás)


163/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 26/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


164/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)


165/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés az építményadóról szóló 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


166/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


167/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról, egyéb juttatásairól szóló 57/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


168/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról, egyéb juttatásairól szóló 57/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


169/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról


170/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról


171/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról


172/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról


173/2014. (XII. 15.) JÜB határozat Előterjesztés a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról


174/2014. (XII. 17.) JÜB határozat Napirend elfogadása


175/2014. (XII. 17.) JÜB határozat Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 15/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


176/2014. (XII. 17.) JÜB határozat Előterjesztés az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


177/2014. (XII. 17.) JÜB határozat Előterjesztés a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésről


178/2014. (XII. 17.) JÜB határozat Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos ügyekről


179/2014. (XII. 17.) JÜB határozat Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos ügyekről


180/2014. (XII. 17.) JÜB határozat Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos ügyekről


181/2014. (XII. 17.) JÜB határozat Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. kizárólagos önkormányzati tulajdonba kerüléséről (Zárt ülés!)


182/2014. (XII. 18.) JÜB határozat Napirend elfogadása