datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
A Hivatal címe:

9400 Sopron Fő tér 1.

 

Osztályok, irodák

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 73/2010. (IV.20.) Kgy. határozatával elfogadott Alapító Okiratban meghatározta Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) szervezetét, amelynek szervezeti és működési szabályait, a feladatellátás feltétel- és kapcsolatrendszerét az alábbiakban állapítjuk meg.

 

1.1.     A Hivatal jogállása

A Hivatal jogi személyiséggel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Felügyeleti szerve Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése.

           

1.2.     A Hivatal alaptevékenysége

A Hivatal alaptevékenysége az Ötv. 38. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

A Hivatal feladatellátásának követelményrendszerét a minőségcélok, a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást a minőségügyi eljárások tartalmazzák.

 

2.         A Hivatal irányítása, vezetése és feladatai

A polgármester a Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva, a jegyző útján irányítja a Hivatalt.                                                              

A Hivatalt Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője vezeti.