datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

A Hivatal minőségpolitikája

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK MINŐSÉGPOLITIKÁJA

 

Sopron a „ Civitas Fidelissima”, a „Leghűségesebb Város” polgárainak köszönheti, hogy magyar maradhatott 1921-ben, ezért a Polgármesteri Hivatal erkölcsi kötelessége, hogy mindent megtegyen a soproni polgárok városszeretetének megbecsüléséért.

A Polgármesteri Hivatal kinyilvánítja, hogy a város közügyeinek intézését oly módon kívánja gyakorolni, hogy annak minőség-szemlélete megfeleljen a fejlett európai demokráciák értékrendjének, a város hagyományainak és érdekeinek, a polgári szellemiségnek, a környezet iránti igényességnek.

 

Ennek érdekében:

  • A Polgármesteri Hivatal törekszik arra, hogy minél jobban megismerje a lakosság elvárásait, folyamatosan fejleszti a lakosság civil szervezeteivel való együttműködést, fokozott gondot fordít a döntések előkészítésére.
  • A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat rendeleteinek előkészítésekor alapelvként határozza meg, hogy azok világos és áttekinthető módon szabályozzák a lakosság életviszonyait, megalapozottságukkal szolgálják a hosszú távú jogbiztonságot, az önkéntes jogkövetést.
  • A Polgármesteri Hivatal eljárásaiban a jogszabályi megalapozottság és szakszerűség mellett polgárbarát, humánus megoldást alkalmaz.
  • A Polgármesteri Hivatal tevékenysége egyenletes minőségű, mely azonos feltételeket, szolgáltatásokat garantál a polgárok számára.
  • A Polgármesteri Hivatal folyamatosan elősegíti a várospolitikai célok megvalósítását.
  • A Polgármesteri Hivatal folyamatosan törekszik a hivatali folyamatok tökéletesítésére, amelyet az auditok eredményei, az adatok elemzése, a helyesbítő és megelőző tevékenységek, a vezetőségi átvizsgálás alapján meghatározott minőségcélok végrehajtásával, valamint az Általános Értékelési Keretrendszer (CAF), az ISO 9001:2008 szabványon alapuló minőségirányítási rendszer és az egyéni köztisztviselői teljesítményértékelési rendszer integrációjával kíván megvalósítani.
  • Az ügyfelek igényeinek teljes körű kielégítése, az ügyintézés áttekinthetőbbé tétele, a hivatalos ügyek rövid idő alatt és magas szakmai színvonalon történő intézése érdekében a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati alapelvei Ügyfélszolgálati Kartában kerültek megfogalmazásra.
  • A Polgármesteri Hivatal a környezet állapotának folyamatos és tervszerű javítása érdekében döntött az EMAS környezetirányítási rendszer bevezetéséről.

A polgármester és a jegyző a fő letéteményesei a Polgármesteri Hivatal minőségpolitikájának. Személyes szerepvállalásunkkal biztosítani kívánjuk, hogy a Polgármesteri Hivatal tevékenysége feleljen meg a minőségirányítási elvárásoknak és előírásoknak. Mindezek megvalósításának eszközeként és biztosítékaként került bevezetésre a tevékenységünket átfogó és szabályozó ISO 9001:2008-as minőségirányítási rendszer.

 

Sopron Megye Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala nevében:

 

Sopron, 2010. február 01.

 

 

Dr. Dobos József sk.                                                                     Dr. Fodor Tamás sk.

jegyző                                                                                       polgármester