datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Közgazdasági osztályKözgazdasági Osztály 

Osztályvezető:

Németh-Károly Anita

Cím:

9400 Sopron, Fő tér 1.

Telefon:

99/515-138

E-mail

Nemeth-Karoly.Anita@sopron-ph.hu 
I.

Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök

1.    osztályvezető, városi főkönyvelő

 1. költségvetési osztályvezető helyettes
 2. adóügyi osztályvezető helyettes
 3. titkársági ügykezelő

 

Költségvetési csoport

 

 1. költségvetési csoportvezető
 2. költségvetési és közgazdasági ügyintéző I.
 3. költségvetési és közgazdasági ügyintéző II.
  1. költségvetési és közgazdasági ügyintéző III.
   1. pályázati pénzügyi ügyintéző

10. pályázati pénzügyi szakreferens

 

Pénzügyi csoport

 

11. pénzügyi csoportvezető

12. pénzügyi ügyintéző I.

13. pénzügyi ügyintéző II.

14. pénzügyi ügyintéző III.

15. pénzügyi ügyintéző IV.

16. pénztáros és pénzügyi ügyintéző

 

Számviteli és vagyon-nyilvántartási csoport

 

17. számviteli és vagyon-nyilvántartási csoportvezető

18. számviteli ügyintéző I.

19. számviteli ügyintéző II.

20. számviteli ügyintéző III.

21. számviteli ügyintéző IV.

22. számviteli ügyintéző V.

23. számviteli ügyintéző VI.

Intézményi költségvetési és számviteli csoport

24. intézményi költségvetési és számviteli csoportvezető

25. intézményi költségvetési és számviteli ügyintéző I.

26. intézményi költségvetési és számviteli ügyintéző II.

27. intézményi költségvetési és számviteli ügyintéző III.

28. intézményi költségvetési és számviteli ügyintéző IV.

29. intézményi költségvetési és számviteli ügyintéző V.

30. intézményi költségvetési és számviteli ügyintéző VI.

 

Önkormányzati adócsoport I.

31. önkormányzati adócsoportvezető I.

32. adóigazgatási ügyintéző I.

33. adóigazgatási ügyintéző II.

34. adóigazgatási ügyintéző III.

35. adóigazgatási ügyintéző IV.

36. ASP ügyintéző

37. adókönyvelési és adóigazgatási ügyintéző I.

38. adókönyvelési és adóigazgatási ügyintéző II.

 

Önkormányzati adócsoport II.

39. önkormányzati adócsoportvezető II.

40. adóigazgatási ügyintéző V.

41. adóigazgatási ügyintéző VI.

42. adóigazgatási ügyintéző VII.

43. adóigazgatási ügyintéző VIII.

44. adóigazgatási ügyintéző IX.

45. adóigazgatási ügyintéző X.

 

 

 

 

 

Il.

Az osztály feladatai

 

A részletes feladat leírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák. A főbb feladatok csoportonkénti és munkakörönkénti bontásban a következők.

 

Osztályvezető, városi főkönyvelő

a Közgazdasági Osztály vonatkozásában feladata

-        az osztály munkaszervezésének, minőségi munkavégzésének biztosítása,

-        információáramlás biztosítása, értekezleteken részvétel, értekezletek tartása,

-        közgyűlési és bizottsági előterjesztések készítése, véleményezése, döntések végrehajtása,

-        az osztály által készített szerződések ellenőrzése, kezelése,

-        az osztály által végzett közbeszerzési feladatok ellátása,

-        munkaköri leírások elkészítése, teljesítményértékelés.

mint városi főkönyvelőnek, feladata

-        a pénzügyi gazdálkodásra vonatkozó döntések (költségvetés, beszámolók), intézkedések előkészítése,

-        az önkormányzat gazdasági folyamatainak figyelemmel kísérése, intézkedések kezdeményezése, ill. megtétele.

Költségvetési osztályvezető helyettes

-        önkormányzati költségvetési rendelet, rendeletmódosítások, beszámolók, közgyűlési előterjesztésének készítése;

-        az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai alakulásának figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések kezdeményezése, vezetői információs rendszer működtetése;

-        a Költségvetési, a Pénzügyi és a Számviteli és vagyon-nyilvántartási csoport munkájának összehangolása, szakszerű és jogszerű munkavégzés biztosítása, irányítási feladatok ellátása, minőségi munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása;

-        utalások engedélyezése.

 

 

Adóügyi osztályvezető helyettes

-        adórendeletek, rendeletmódosítások, beszámolók, közgyűlési előterjesztések készítése,

-        közreműködés a költségvetési tervjavaslat, illetve módosításai elkészítésében,

-        az adóbevételek alakulásának figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések kezdeményezése, vezetői információs rendszer működtetése az adóbevételek vonatkozásában,

-        az adócsoportok munkájának összehangolása, szakszerű és jogszerű munkavégzés biztosítása, irányítási feladatok ellátása, minőségi munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása,

-        az adócsoportok ügyintézői által készített kiadmány tervezetek (határozatok, végzések, egyéb iratok) jogszerűségének és szakszerűségének vizsgálata;

-        egységes jogértelmezés és jogalkalmazás biztosítása az adócsoportok vonatkozásában.

Titkársági ügykezelő

Közgazdasági Osztály részére

-        titkársági feladatok ellátása,

-        levelezés, posta intézése, határidők figyelemmel kísérése,

-        ügyiratok iktatása, kezelése,

-        eszközök, anyagok, készletek, bélyegzők, belső szabályozó dokumentumok kezelése,

-        hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatok ellátása,

-        APS postázó programban a kimenő posta rögzítése,

-        havi ügyiratforgalmi statisztika, távolmaradás jelentés elkészítése.

Költségvetési csoport

Költségvetési csoportvezető

-       a Költségvetési csoport szakszerű, jogszerű működésének biztosítása, a csoport feladatai végrehajtásának szervezése és operatív irányítása,

-       önkormányzati költségvetési rendelet, rendeletmódosítások, beszámolók, közgyűlési előterjesztésének készítése,

-       az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai alakulásának figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések kezdeményezése, vezetői információs rendszer működtetése,

-       Társulások költségvetésének előkészítése.

Költségvetési és közgazdasági ügyintéző I-III.

-        közreműködés a költségvetési tervjavaslat, illetve módosításai elkészítésében,

-        havi és halmozott előirányzat-felhasználási ütemterv készítése és karbantartása,

-        likviditási terv készítése,

-        költségvetési rendelet alapján meghatározott átruházott jogkörök jogcím szerinti nyilvántartása,

-        a költségvetés végrehajtásának felügyelete,

-        tervezett kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésre történő előkészítése,

-        kötelezettségvállalási nyilvántartás vezetése, kötelezettségvállalás folyamatos kontrollja, ellenőrzése,

-        közreműködés az önkormányzat éves költségvetésének előkészítésében, az önkormányzat által fenntartott intézmények éves költségvetési keretszámai kimunkálásában és a költségvetési javaslatok elkészítésében,

-        az intézményekkel, a szociális ellátással kapcsolatos, a költségvetési törvényben szereplő normatív hozzájárulások, a normatív kötött felhasználású támogatások igénylésével kapcsolatos ügyintézés,

-        Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok éves költségvetésének és évközi módosításainak összeállítása, a költségvetés végrehajtásának felügyelete, havi és halmozott előirányzat-felhasználási ütemterv készítése és karbantartása; likviditási terv készítése; MÁK felé történő adatszolgáltatások teljesítése,

-        vezetői információs jelentés készítése.

Pályázati pénzügyi ügyintéző

-        pályázattal kapcsolatos feladatok előirányzatainak tervezéséhez adatszolgáltatás,

-        EU-s és hazai finanszírozású projektek pénzügyi folyamatainak teljes körű kezelése, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése,

-        EU-s és hazai finanszírozású projektek bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos belső adatszolgáltatások, könyvelési feladások összeállítása.

 

Pályázati pénzügyi szakreferens

-        pályázatok tervezett kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésre történő előkészítése,

-        pályázatok kötelezettségvállalási nyilvántartás vezetése, kötelezettségvállalás folyamatos kontrollja, ellenőrzése,

-        közreműködés az önkormányzat éves költségvetésének előkészítésében, a pályázattal kapcsolatos feladatok előirányzatainak tervezésében,

-        EU-s és hazai finanszírozású projektek pénzügyi folyamatainak teljes körű kezelése, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése,

-        EU-s és hazai finanszírozású projektek bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos belső adatszolgáltatások, könyvelési feladások összeállítása.

Pénzügyi csoport

Pénzügyi csoportvezető

-        a csoport munkájának szervezése, operatív irányítása, ellenőrzése;

-        MÁK felé történő adatszolgáltatások számszaki adatai feldolgozásának ellenőrzése.

-        a napi fizetési kötelezettségek egyeztetése, utalások engedélyezése.

 

Pénzügyi ügyintéző I-IV.

-          adóbevallások elkészítése a havi számviteli zárás alapján;

-          vevői számlák elkészítése;

-          pénztár ellenőri feladatok ellátása;

-          banki anyagok összeállítása;

-          bevételek analitikus nyilvántartása (előírás, számlázás, hátralék kimutatás, negyedévente egyeztetés a főkönyvvel),

-          kötelezettségvállalások nyilvántartása, folyamatos figyelemmel kísérése;

-          banki csomagok könyvelésre való előkészítése,

-          házipénztári helyettesítési feladatok ellátása,

-          szállítói számlák érkeztetése és iktatása, valamint a szállítói számlák és fizetési kötelezettséget tartalmazó alapbizonylatok igazoltatásra való átadása és fizikai visszaérkeztetése,

-          Hivatali dolgozók juttatásainak adminisztratív és pénzügyi rendezése.

 

Pénztáros és pénzügyi ügyintéző

-     házipénztári tevékenység ellátása,

-        leltározásokban, selejtezésekben való részvétel,

-        bevételek analitikus nyilvántartása (előírás, számlázás, hátralék kimutatás, negyedévente egyeztetés a főkönyvvel).

 

 

Számviteli és vagyon-nyilvántartási csoport

Számviteli és vagyon-nyilvántartási csoportvezető

-        a csoport munkájának szervezése, operatív irányítása, ellenőrzése,

-        szállítói számlák utalványozás előtti ellenőrzése.

-        MÁK felé történő adatszolgáltatások számszaki adatai feldolgozásának ellenőrzése.

 

Számviteli ügyintéző I-VI.

-        az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal banki forgalmának teljes körű könyvelése;

-        pénzügyi zárások;

-        a bankszámla tevékenység szállítói számlák iktatása, előírási és érvényesítési feladatának ellátása;

-        kötelezettségvállalások nyilvántartása, folyamatos figyelemmel kísérése;

-        a házipénztárban bevételek és kiadások kontírozása, érvényesítése és könyvelése teljeskörűen;

-        Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok pénzforgalmának teljes körű előírása, érvényesítése és könyvelése;

-        bevételek analitikus nyilvántartásának ellenőrzése, egyeztetése a főkönyvvel,

-        Lakásépítési számla kezelése, Adó számlák könyvelése;

-        azonosítás alatt álló, illetve sajátos elszámolású bevételek és kiadások kezelése;

-        statisztikai jelentések készítése KSH-nak;

-        az önkormányzat tárgyi eszközeinek analitikus nyilvántartása, a tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb feladatok ellátása,

-        Társulások könyvelési feladatainak ellátása, beszámoló elkészítése,

 

 

Intézményi költségvetési és számviteli csoport

Intézményi költségvetési és számviteli csoportvezető

-        szervezi, irányítja és ellenőrzi a pénzügyi, számviteli dolgozók szakmai munkáját;

-        figyelemmel kíséri az intézmények költségvetési előirányzatainak felhasználását;

-        részvétel az intézmények pótelőirányzati kérelmeinek kezelésében, a költségvetési rendelet módosításaiban és mindezekkel kapcsolatos különféle testületi anyagok készítésében;

-        biztosítja a zárások időpontjának betartását, és gondoskodik a havi és negyedéves adatszolgáltatásokról, a költségvetés, a beszámolók elkészítéséről, azok analitikus alátámasztásáról;

-        tervezett intézményi kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése;

-        gazdálkodás szabályosságának, szervezettségének megtartása és megtartatása;

-        egyéb gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatok ellátása.

 

Intézményi költségvetési és számviteli ügyintéző I-V.

-        az intézményi kötelezettségvállalások nyilvántartásának folyamatos vezetése;

-        az intézmények bejövő- és kimenő számláinak, bank- és pénztárbizonylatok ellenőrzése és kontírozása;

-        az intézmények napi fizetési kötelezettségek egyeztetése, utalások előkészítése, lebonyolítása;

-        az intézmények adózásával kapcsolatos feladatok elvégzése;

-        az intézmények pályázataihoz kapcsolódó pénzügyi anyagok összeállításában való részvétel;

-        havi, negyedéves, éves zárások és adatszolgáltatások elkészítése;

-        függő-, átfutó-, és kiegyenlítő kiadások kezelése;

-        az intézmények tárgyi eszközeinek analitikus nyilvántartása, a tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb feladatok ellátása; leltárban való részvétel, ellenőrzési feladatok ellátása;

-        statisztikai jelentések összeállításában való részvétel,

-        az Önkormányzat által kötelezően ellátandó intézményi feladatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások érvényesítése, főkönyvi könyvelése.

 

 

 

Intézményi költségvetési és számviteli ügyintéző VI.

-        részvétel az intézmények elemi költségvetésének összeállításában,

-        részvétel a költségvetési rendelet előkészítésében,

-        részvétel az intézmények pótelőirányzati kérelmeinek kezelésében, a költségvetési rendelet módosításaiban és mindezekkel kapcsolatos különféle testületi anyagok készítésében,

-        intézmények éves és havi likviditási tervének elkészítése,

-        az intézményi kötelezettségvállalások nyilvántartásának folyamatos vezetése;

-        az intézmények bejövő- és kimenő számláinak, bank- és pénztárbizonylatok ellenőrzése és kontírozása;

-        havi, negyedéves, éves zárások és adatszolgáltatások elkészítése;

-        az intézmények napi fizetési kötelezettségek egyeztetése, utalások előkészítése, lebonyolítása;

-        az Önkormányzat által kötelezően ellátandó intézményi feladatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások érvényesítése, főkönyvi könyvelése.

 

Önkormányzati adócsoport I.

Önkormányzati adócsoportvezető I.

-          a csoport munkájának szervezése, operatív irányítása, ellenőrzése;

-          a csoport munkatársai szakszerű és jogszerű munkájának segítése, a törvényes ügyintézés biztosítása az elsőfokú adóhatósági ügyintézés területén;

-       az önkormányzati adócsoport I.-II. ügyintézői vonatkozásában gondoskodik a törvényes elsőfokú adóhatósági ügyintézésről a helyi iparűzési adó tekintetében; valamint az adóvégrehajtási feladatok ellátásáról az irányítása alá tartozó csoport vonatkozásában, továbbá a fizetési könnyítés, adómérséklés, adóelengedés iránt benyújtott kérelmek elbírálása kapcsán a döntéselőkészítés során;

-          jogszerű és szakszerű elsőfokú adóhatósági ügyintézés helyi iparűzési adó, építményadó, magánszemély kommunális adója és talajterhelési díj vonatkozásában, valamint az adó-végrehajtási feladatok ellátása során;

-          fizetési könnyítés, adómérséklés, adóelengedés iránti kérelem döntésre történő előkészítése;

-          az önkormányzati adóhatóság felé adótartozással rendelkező vállalkozások tartozásának bejelentése végelszámolási, felszámolási és kényszertörlési eljárás során;

-      közreműködés adóellenőrzés lefolytatásban.

Adóigazgatási ügyintéző I-IV.

-       jogszerű és szakszerű elsőfokú adóhatósági ügyintézés helyi iparűzési adó, építményadó, magánszemély kommunális adója és talajterhelési díj vonatkozásában, valamint az adó-végrehajtási feladatok ellátása során;

-       fizetési könnyítés, adómérséklés, adóelengedés iránti kérelem döntésre történő előkészítése;

-       önkormányzati adóhatóság vezetője által kijelölt adózók ellenőrzése helyszínen vagy a rendelkezésre átadott iratanyag összevetése saját nyilvántartással az osztályon;

-        ellenőrzés lezárásaként jegyzőkönyv elkészítése és határozat meghozatala ellenőrzés realizálásáról;

-        építményadó és magánszemély kommunális adója tekintetében helyszíni szemle lefolytatása.

 

Adókönyvelési és adóigazgatási ügyintéző I.-II.

-       a helyi adókkal, a talajterhelési díjjal, az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos pénzforgalmi és könyvelési feladatok ellátása;

-       adóigazolás kiadása;

-       idegenforgalmi adóval kapcsolatos hatósági ügyintézés;

-       meghatalmazások kezelése;

-       az önkormányzati adóhatóság vezetője által kijelölt adózók ellenőrzése helyszínen vagy a rendelkezésre átadott iratanyag összevetése saját nyilvántartással az osztályon;

-       ellenőrzés lezárásaként jegyzőkönyv elkészítése és határozat meghozatala ellenőrzés realizálásáról;

-       adatszolgáltatás teljesítése az adóbevételek tervezéséhez, beszámolókhoz, vezetői információs rendszer működtetéséhez;

-       az önkormányzati adóhatóság felé adótartozással rendelkező vállalkozások tartozásának bejelentése végelszámolási, felszámolási és kényszertörlési eljárás során.

 

 

ASP ügyintéző

-       jogszerű és szakszerű elsőfokú adóhatósági ügyintézés helyi iparűzési adó, építményadó, magánszemély kommunális adója és talajterhelési díj vonatkozásában, valamint az adó-végrehajtási feladatok ellátása során;

-       fizetési könnyítés, adómérséklés, adóelengedés iránti kérelem döntésre történő előkészítése;

-       az ASP Adószakrendszerhez, valamint a Közgazdasági Osztályhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásában való közreműködés.

Önkormányzati adócsoport II.

Önkormányzati adócsoportvezető II.

-          a csoport munkájának szervezése, operatív irányítása, ellenőrzése;

-          a csoport munkatársai szakszerű és jogszerű munkájának segítése, a törvényes ügyintézés biztosítása az elsőfokú adóhatósági ügyintézés területén;

-       az önkormányzati adócsoport I.-II. ügyintézői vonatkozásában gondoskodik a törvényes elsőfokú adóhatósági ügyintézésről az építményadó, a magánszemély kommunális adója és a talajterhelési díj tekintetében; valamint az adóvégrehajtási feladatok ellátásáról az irányítása alá tartozó csoport vonatkozásában, továbbá a fizetési könnyítés, adómérséklés, adóelengedés iránt benyújtott kérelmek elbírálása kapcsán a döntéselőkészítés során;

-           jogszerű és szakszerű elsőfokú adóhatósági ügyintézés helyi iparűzési adó, építményadó, magánszemély kommunális adója és talajterhelési díj vonatkozásában, valamint az adó-végrehajtási feladatok ellátása során;

-          fizetési könnyítés, adómérséklés, adóelengedés iránti kérelem döntésre történő előkészítése;

-          közreműködés adóellenőrzés lefolytatásban.

Adóigazgatási ügyintéző V-X.

-       jogszerű és szakszerű elsőfokú adóhatósági ügyintézés helyi iparűzési adó, építményadó, magánszemély kommunális adója és talajterhelési díj vonatkozásában, valamint az adó-végrehajtási feladatok ellátása során;

-       fizetési könnyítés, adómérséklés, adóelengedés iránti kérelem döntésre történő előkészítése;

-       önkormányzati adóhatóság vezetője által kijelölt adózók ellenőrzése helyszínen vagy a rendelkezésre átadott iratanyag összevetése saját nyilvántartással az osztályon;

-        ellenőrzés lezárásaként jegyzőkönyv elkészítése és határozat meghozatala ellenőrzés realizálásáról;

-        építményadó és magánszemély kommunális adója tekintetében helyszíni szemle lefolytatása.

 

III.

Hatályba lépés

Jelen ügyrend 2022. április 25. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a Közgazdasági Osztály 2022. január 1. napján kiadott 27. számú ügyrendje hatályát veszti.

Letölthető PDF formátumban