datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás
 
20200321_idosellatas550.png


A Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás általános rendje: hétfő 13.00 – 17.00 óráig

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napján Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - mely szerint  veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja - az alábbiakról döntöttem:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 40/2020. (III. 17.) határozata Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (9400 Sopron, Fő tér 1.) ügyfélfogadási rendje tárgyában

Dr. Farkas Ciprián - Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere - Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (9400 Sopron, Fő tér 1.) ügyfélfogadási rendjét 2020. március 18. napjától visszavonásig, az alábbiak szerint rendeli el:

 

A Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás általános rendje:

 hétfő 13.00 – 17.00 óráig

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatalában az ügyek intézésének elsődleges módja a telefonos, és az elektronikus ügyintézés (OHP portál, E-papir, honlapon elérhető nyomtatványok, e-mail: ugyfelfogadas@sopron-ph.hu).

Azon ügyek esetében, ahol az elektronikus ügyintézés nem lehetséges az ügyeket postai úton, papír alapon kell intézni.

Kivételes esetben van lehetőség személyes ügyintézésre, csak ügyfélfogadási napon, és csak az ügyintézővel előre egyeztetett időpontban.
Jegyzői intézkedés a házasságkötésekkel kapcsolatban

A Kormány a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Kormány rendelettel 2020. március 28. napjától 2020. április 11 napjáig terjedő időre Magyarország egész területére részleges kijárási korlátozást hirdetett ki.

 

Mint Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője

 

a házasságkötésekkel kapcsolatban az alábbi intézkedést  vezetem be:

 

A pénteken, hivatali munkaidőben tartott házasságkötéséken a házasulandók és tanúik vehetnek részt.

A pénteken, munkaidőn túl és szombati napon megrendezett házasságkötésen a házasulandók és tanúik és szüleik (együttesen maximum 8 fő) vehetnek részt!

Az intézkedés a kormányrendelet hatályának ideje alatt érvényes..

 

Sopron, 2020. március 27.

 

Dr. Sárvári Szabolcs sk.

 

jegyző