datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Városgazdálkodási Osztály

   

Osztályvezető:

Papné Horváth Barbara

Cím:

9400 Sopron, Fő tér 1.

Telefon:

99/515-123

E-mail

papne.horvath.barbara@sopron-ph.hu

 

 

 

 

 

 

 


I.

 

Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök

1.    Osztályvezető

  1. Osztályvezető helyettes
  2. Ügyintéző titkárnő

Városgazdálkodási csoport

  1. Városgazdálkodási ügyintéző I.
  2. Városgazdálkodási ügyintéző II.
  3. 6.    Városgazdálkodási asszisztens
  4. Energetikai ügyintéző

 

Vagyongazdálkodási csoport

  1. Vagyongazdálkodási szakreferens
  2. Vagyongazdálkodási ügyintéző I.

10. Vagyongazdálkodási ügyintéző II.

11. Vagyongazdálkodási asszisztens 

 

II.

 

Az osztály feladatai

 

A részletes feladat leírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák. A főbb feladatok csoportonkénti és munkakörönkénti bontásban a következők.

Osztályvezető

-        az osztály munkaszervezésének, minőségi munkavégzésének biztosítása,

-        információáramlás biztosítása, értekezleteken részvétel, értekezletek tartása,

-        közgyűlési és bizottsági előterjesztések készítése, véleményezése, döntések végrehajtása,

-        az osztály által készített szerződések ellenőrzése, kezelése,

-        az osztály által végzett közbeszerzési feladatok ellátása

Osztályvezető helyettes

-        az osztályvezető helyettesi feladatok ellátása az osztály feladatai tekintetében,

-        tulajdonosi hozzájárulások, elővásárlási jognyilatkozatok előkészítése,

-        önkormányzati ingatlanokat érintő telekalakítási eljárásokban való részvétel,

-        az önkormányzat gazdasági programjával összefüggő feladatok ellátása,

-        részvétel pályázatok, licittárgyalások lebonyolításában,

-        a Városgazdálkodási Osztály feladatköréhez kapcsolódó jogászi feladatok ellátása:

-        az osztály egyes csoportjai által készített kimenő levelek jogi kontrollja,

-        az adásvételi szerződések megkötése során a jogszerűség biztosítása,

-        közreműködés a vállalkozói és egyéb szerződések megkötésében,

-        éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

Ügyintéző titkárnő

-      az osztály havi likvidtervének kezelése,

-      statisztikák vezetése,

-      levelezés, posta intézése, határidők figyelemmel kísérése,

-      tárgyalásokról, értekezletekről emlékeztető, jegyzőkönyv készítése,

-      ügyiratok iktatása, kezelése,

-     eszközök, anyagok, készletek, bélyegzők, belső szabályozó dokumentumok kezelése.

 

 

 

Városgazdálkodási csoport

Városgazdálkodási ügyintéző I.

-     települési vízrendezési feladatok ellátása – Rák patak fedett szakaszaival összefüggő feladatok,

-     települési vízellátási feladatok szervezése – VÍZMŰ Zrt. szerződések,

-     fürdőüzemeltetési szerződésben foglaltak figyelemmel kísérése, betartatása,

-     EU-s és egyéb pályázatok szakmai koordinálása,

-     támogatott projektekkel kapcsolatos ügyek intézése,

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

Városgazdálkodási ügyintéző II.

-     M85 autóút és a Mély út kivitelezésével összefüggő stratégiai feladatok ellátása,

-     EU-s és egyéb pályázatok szakmai koordinálása,

-     támogatott projektekkel kapcsolatos ügyek intézése,

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése,

-     klímastratégiával, klímavédelemmel összefüggő feladatok,

-     karácsonyi díszvilágítással összefüggő éves feladatok,

-     környezetvédelmi program kidolgozása, nyomonkövetése, közreműködés a végrehajtásában,

-     környezetvédelmi alap kezelésével összefüggő feladatok,

-     folyékony hulladék elszállításával összefüggő feladatok,

-     GYSEV Zrt-vel összefüggő feladatok ellátása (projektek).

Városgazdálkodási asszisztens

-     közreműködik a városgazdálkodási feladatok ellátásában, előkészíti az elővásárlási jognyilatkozatokat,

-     éves statisztikák elkészítésében való közreműködés,

-     nyilvántartások vezetése,

-     közreműködés a közgyűlési és bizottsági határozatokban meghatározott feladatok végrehajtásában.

Energetikai ügyintéző

-     közvilágítással összefüggő energetikai feladatok megvalósítása, közbeszerzések lebonyolítása,

-     gázellátással összefüggő energetikai feladatok megvalósítása, közbeszerzések lebonyolítása,

-     a gáz-, villamos energia-, távhőszolgáltatással kapcsolatos intézkedések megtétele,

-     elektromos autótöltőkkel, gépjárművekkel összefüggő feladatok,

-     energetikai tervek, koncepciók kidolgozásának koordinálása – SECAP/SEAP,

-     EU-s és egyéb pályázatok szakmai koordinálása,

-     támogatott projektekkel kapcsolatos ügyek intézése,

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

Vagyongazdálkodási csoport

Vagyongazdálkodási szakreferens

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése,

-     önkormányzati ingatlanokat érintő tulajdonosi hozzájárulások,

-     kisajátításokkal összefüggő feladatok,

-     önkormányzati gazdasági társaságok működésével kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése,

-     önkormányzati portfolióval kapcsolatos döntések előkészítése.

Vagyongazdálkodási ügyintéző I.

-     nem lakáscélú helyiségek, beépítetlen területek, bel- és külterületek, mezőgazdasági területek bérbeadásával kapcsolatos ügyek,

-     Gazdasági Bizottsági döntést igénylő ügyek előterjesztésének elkészítése,

-     közgyűlési és bizottsági határozatokban meghatározott feladatok végrehajtása,

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

Vagyongazdálkodási ügyintéző II.

-     önkormányzati ingatlanok értékesítésének lebonyolítása,

-     közgyűlési és bizottsági határozatokban meghatározott feladatok végrehajtása,

-     telekalakítással kapcsolatos feladatok ellátása,

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

Vagyongazdálkodási asszisztens

-     önkormányzati bérlakások bérlőinek kijelölése, bérlakásba történő befogadáshoz, albérletbe adásához szükséges iratok elkészítése, bérlakások cseréjével kapcsolatos feladatok, bérleti szerződés megszüntetéséhez kapcsolódó feladatok,

-     bérlakások pályázat útján történő hasznosítása,

-     lakástámogatási kérelmek bizottsági ülésre történő előkészítése, lakáshoz jutási támogatások, igazolások, egyéb ügyiratok előkészítése,

-     telekalakítással kapcsolatos feladatok ellátása,

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

III.

 

Hatályba lépés

 

 

Jelen ügyrend 2022. április 25. napján lép hatályba, egyidejűleg a Városgazdálkodási Osztály 2022. január 1-jén kiadott 27. változatú ügyrendje hatályát veszti.