datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Szálláshely-üzemeltetési ügyek

 

ÜGYMENETLEÍRÁS SZÁLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

 

Ügyintézés helye: Sopron, Új u. 12.

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

Farkas József                       515-154          farkas.jozsef@sopron-ph.hu

Balázsné Rőczei Berta           515-408          balazsne.roczei.berta@sopron-ph.hu

 

Vonatkozó jogszabályok:

- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény


Fizetendő díjak, illetékek:

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése:               3.000,-Ft. illeték

Bejelentett adatok módosításának illetéke:                          3.000,-Ft. illeték


Fizetés módja:  illetékbélyeg

 

Eljárási határidő:  21 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar.


A kérelem benyújtható személyesen, meghatalmazott útján, postai úton.


A szálláshely-szolgáltatási tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.


1. BEJELENTÉS

 

A szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése kérelemre indul.

A bejelentési és üzemeltetési követelményeket a kérelem nyomtatvány tartalmazza.

A kérelem nyomtatvány letölthető a ww.sopron.hu/önkormányzat/ügyintézés/nyomtatványok menüpontból.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 • Vállalkozói igazolványt vagy gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést és aláírási címpéldányt
 • Nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével;
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a kérelmezõ – a haszonélvezõ hozzájárulását igazoló okiratot;
 • Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
 • A eljáráshoz szükséges illetékbélyeget
 • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

 

2.   BEJELENTÉSI ELJÁRÁS


2.1. Az ügyintéző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek, és a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül igazolás megküldésével értesíti az ügyfelet a nyilvántartásba vételről.

 

2.2. Az ügyintéző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt hatósági ellenőrzés lefolytatása céljából megküldi

 •  a jogszabályban meghatározott hatóságoknak,
 • a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnek
 • a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőségnek,

 

2.3. Ha a tevékenység a hatóságok feladat- és hatáskörét a jogszabályban megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat le, melynek eredményéről a hatóságok az ellenőrzést követő 8 napon belül tájékoztatják a jegyzőt.

 

2.4. Ha a bejelentés nem felel meg a meghatározott követelményeknek, a jegyző a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

 

3.  ADATVÁLTOZÁS

 • A kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
 • A szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül az Igazolás leadásával egyidejűleg köteles a jegyzőnek bejelenteni.

 

A kérelem nyomtatvány letölthető a ww.sopron.hu/önkormányzat/ügyintézés/nyomtatványok menüpontból.

 

Frissítve: 2016. január 19. 
Polgármesteri Hivatal