datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

A kerékbilincs alkalmazásával és a jármű elszállításával kapcsolatos költségek

 


Ügyintézés helye: Sopron, Fő tér 1., 2. emelet

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő 13.30-17.00

Szerda 08.00-12.00 és 13.00-16.00

Péntek 08.00-12.00
A kerékbilincs alkalmazásával és a jármű elszállításával kapcsolatos költségek

 

1. A jármű elszállításának költsége:

a) személygépkocsi vagy pótkocsija, továbbá motorkerékpár és pótkocsija, valamint segédmotoros kerékpár esetén

d) Személygépkocsi: személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb 9 állandó ülőhely van.

j) Motorkerékpár: olyan gépjármű, amelynek két vagy három kereke van és a tervezési legnagyobb sebessége 45 km/óránál nagyobb, továbbá olyan négy kerekű gépjármű, amelynek saját tömege legfeljebb 550 kg és motorteljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot.

r) Segédmotoros kerékpár: olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg.

ha a település lakosságszáma 10 000 és 200 000 fő között van 17 250 Ft +Áfa

Intézkedés megszakítása esetén 8 625 Ft +Áfa

b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KpM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. pontjában meghatározott, az a) pontban nem említett gépjármű, vontató, lassú jármű vagy ezek pótkocsija esetén az a) pontban foglalt költség háromszorosa az alábbiaknál 51 750Ft +Áfa

Intézkedés megszakítása esetén 25 750 Ft +Áfa

a) Jármű: közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. A mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erővel tolt vagy hajtott kerekes szék és a gépi meghajtású kerekes szék - ha sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, továbbá a gyermekkocsi és a talicska - azonban nem minősül járműnek. Az ilyen eszközökkel közlekedő személyek gyalogosoknak minősülnek.

b) Gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minősül gépjárműnek.

c) Gépkocsi: olyan gépjármű, melynek négy vagy több kereke van; a négy kerekű motorkerékpár azonban nem gépkocsi.

e) Autóbusz: személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - kilencnél több állandó ülőhely van.

f) Trolibusz: elektromos felsővezetékhez kötött gépkocsi.

g) Vontató: pótkocsi vontatására készült, rakfelület nélküli gépkocsi.

h) Nyerges vontató: olyan vontató, amely a rajta levő nyeregszerkezet útján a vontatott félpótkocsi súlyának jelentős részét átveszi.

i) Tehergépkocsi: a személygépkocsit, az autóbuszt, a trolibuszt és a vontatót kivéve minden gépkocsi.

k) Motoros tricikli: olyan teherszállítás céljára szolgáló motorkerékpár, amelynek szimmetrikus elhelyezésű három kereke van.

l) Mezőgazdasági vontató: kerekes vagy lánctalpas kialakítású, legalább két tengellyel rendelkező, pótkocsi vontatására és/vagy mezőgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek vontatására, hordozására, tolására, működtetésére alkalmas, 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes jármű, mely teher- és személyszállításra is alkalmas lehet.

m) Lassú jármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.

n) Pótkocsi: olyan jármű, amely gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel történő vontatásra készült. A legfeljebb 750 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi: könnyű pótkocsi, az ennél nagyobb össztömegű pótkocsi: nehéz pótkocsi.

o) Félpótkocsi: olyan pótkocsi, amely a vontató nyeregszerkezetére támaszkodik úgy, hogy súlyának jelentős részét a vontató veszi át.

p) Járműszerelvény: gépjárműből, mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és hozzákapcsolt pótkocsiból (egyéb vontatmányból) álló, a forgalomban egy vezetővel, egységként résztvevő járműkombináció.

s) Villamos: olyan jármű, amely az úttestbe épített, vasúti pályaként meg nem jelölt sínpályán való közlekedésre szolgál.

 

 

55/2009.(X.16.)IRM rendelet szerint a kerékbilincs alkalmazásának és a jármű elszállításának a költségei az alábbiak:

 

1. A jármű elszállításának a költségei:

a) személygépkocsi vagy pótkocsija,

- motorkerékpár és pótkocsija,

- segédmotoros kerékpár esetén,………………………………………..............……17.250,-Ft + ÁFA

Az intézkedés megszakítása esetén a költség 50%-a:………………………8.625,-Ft + ÁFA

- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5) KpM-BM együttes rendelet 1.számú függelék II. pontjában meghatározott, az a) pontban nem említett gépjármű, vontató, lassú jármű vagy ezek pótkocsija esetén a költség háromszorosa:……………..............................................…51.750,-Ft + ÁFA

Az intézkedés megszakítása esetén a háromszoros költség 50%-a……25.750,-Ft + ÁFA

(Az 1. számú függelék II. pontja tartalmazza: gépjármű, gépkocsi, autóbusz, trolibusz, vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, motoros tricikli, mezőgazdasági vontató, Lassú jármű, pótkocsi, félpótkocsi, járműszerelvény, villamos)

 

2. Kerékbilincs költségei:

Az 1. pontban felsorolt járművekre a rögzítés költsége:……………………11.500,-Ft + ÁFA

Az intézkedés megszakításakor:…………………………………………..........……5.750,-Ft + ÁFA

A jármű tárolásának és őrzésének a költsége naponta:……………………1.200,-Ft + ÁFA

Jármű értékesítésének a költsége:…………………………………………........…..11.500,-Ft +ÁFA