datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Talajterhelési díj ügyintézés

 


Talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyek ügyintézése

Ügyintézés helye: Sopron, Fő tér 1. fsz.

Ügyintézés hivatalból indul. (ügymenet leírás alapján)

Ügyintézési határidő: 30 nap

 

 

 
Az  eljárás jogi alapja:


 

 

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli  azt a természetes és jogi személyt, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki az Önkormányzat illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz.
Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.


A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott víz mennyisége


A talajterhelési díj egységdíja: 1200 Ft/m3


A talajterhelési díj mértéke:

Egységdíj x díjfizetési alap x területérzékenységi szorzó (Sopronban: 3)


Bevallás benyújtásának határideje: 

- a tárgyévet követő év március 31.


Befizetési határidő: 

- a tárgyévet követő év március 31.

 


A talajterhelési díjat a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 11600006-00000000-33231774 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.

 

Talajterhelési díjbevalláshoz szükséges nyomtatvány ide kattintvaelektronikusan kitölthető, illetve letölthető.

 

Adófizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése illetve bárminemű változása tekintetében az adóalanyt 15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli.


Ügyintézés:    Czákler Klaudia                   Tel.: 515-130

 

  
Polgármesteri Hivatal