datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Talajterhelési díj ügyintézés


Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a természetes és jogi személyt, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki az Önkormányzat illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály

Önkormányzati adócsoport I.-II.

9400 Sopron, Fő tér 1.                Telefon: 99/515-148

Ügyintézés:

Évente március 31-ig adóbevallást kell tenni, amelyet a magánszemélyek személyesen vagy postán juttathatják el a Közgazdasági Osztályhoz. Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, jogi személyek csak elektronikusan nyújthatják be az adóbevallást.

A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott víz mennyisége

A talajterhelési díj egységdíja: 1200 Ft/m3

A talajterhelési díj mértéke:

Egységdíj x díjfizetési alap x területérzékenységi szorzó (Sopronban: 3)

Befizetési határidő: - a tárgyévet követő év március 31.

Talajterhelési díj beszedési számlaszáma: 50433326-10016800

Szükséges iratok: tulajdoni lap, az éves fogyasztást igazoló elszámolás. Törléshez a csatornahálózatra történő rákötésről a Soproni Vízmű Zrt. által kiállított igazolás.

Űrlap, nyomtatvány: Talajterhelési díjbevalláshoz szükséges űrlap nyomtatvány ide kattintvaelektronikusan kitölthető, illetve letölthető.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Vonatkozó jogszabályok: