datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Idegenforgalmi adó ügyintézés


A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 55/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelete alapján adókötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó lakosként Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett adóköteles vendégéjszakák száma, az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 530 forint. A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (adóbeszedésre kötelezett) szedi be. A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Az adókötelezettség magában foglalja a bejelentési, bevallási, adófizetési, bizonylat kiállítási és megőrzési, nyilvántartás vezetési, adatszolgáltatási, adóbeszedési, pénzforgalmi számlanyitásra és adóköteles tevékenységével összefüggő kifizetéseinek e számlán való teljesítését is.

Idegenforgalmi adó bejelentkezés, változás bejelentés és adóbevallási nyomtatvány az E-Önkormányzat Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elektronikusan kitölthető és beküldhető, illetve letölthető.

Mentességi nyomtatványok: mentességi igénybevételi nyilatkozat.

Adóbevallást benyújtó személye:

Az adózó (adóbeszedésre kötelezett) / az adózó törvényes képviselője / állandó meghatalmazottja.

Adóbevallás benyújtás formája és módja:

A szálláshely üzemeltető az E-Önkormányzat Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét indítani.

A havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére - a Portálra belépve az „ÁGAZAT" (Adóügy) „ÜGYTÍPUS" (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően - az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2023.01.01-TŐL)" nyomtatvány szolgál.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az adóbevallást köteles elektronikus úton benyújtani.

Adókötelezettség keletkezésének bejelentése:

Az adózó (adóbeszedésre kötelezett) szálláshely üzemeltetője az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

Fizetési határidő és számlaszám:

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig – azaz a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig – fizeti meg. Idegenforgalmi adószámla elnevezése és száma:

Sopron MJV Önkormányzat Tart.idő utáni idegenforgalmi adó számla 50433326-10016927.

Ügyintézési határidő:

Az ügyintézési határidő a bejelentkezés, az adóbevallás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Ügyintézés helye:               Sopron, Fő tér 1. fsz.

Ügyintéző:                            Burus Szabina

Tel: 99/515-248                  Email: burus.szabina@sopron-ph.hu

Vonatkozó jogszabályok:

  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
  • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
  • Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 55/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

Tájékoztatás a 2021. július 1. napjától hatályos idegenforgalmi adót érintő szabályokról

Tisztelt Adózók és Szálláshely-szolgáltatók!

A 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet szerint a 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

A fenti rendelkezések alapján 2021. július 1-jétől adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó beszedésére kötelezettnek (szálláshely-szolgáltatónak) ettől az időponttól az idegenforgalmi adót be kell szednie és befizetnie, valamint be kell vallania (elektronikus úton vagy papír alapú nyomtatványon) az önkormányzathoz, az eddig szokásos módon tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.

Az adóbevallás az E-Önkormányzat Portál felületről érhető el, on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint magánszemély esetén - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is - nyomtatható PDF formátumban.

                                                                                               Dr. Sárvári Szabolcs

                                                                                                          jegyző