datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Idegenforgalmi adó ügyintézés

Idegenforgalmi adóval kapcsolatos ügyintézés.

Ügyintézés helye: Sopron, Fő tér 1.fsz.

Az ügyintézés ügyfél bejelentése alapján indul (lásd ügymenet leírás)

 Tájékoztatás a 2021. július 1. napjától hatályos idegenforgalmi adót érintő szabályokról


Tisztelt Adózók és Szálláshely-szolgáltatók!

A 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet szerint a 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

A fenti rendelkezések alapján 2021. július 1-jétől adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó beszedésére kötelezettnek (szálláshely-szolgáltatónak) ettől az időponttól az idegenforgalmi adót be kell szednie és befizetnie, valamint be kell vallania (elektronikus úton vagy papír alapú nyomtatványon) az önkormányzathoz, az eddig szokásos módon tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.

Az adóbevallás az E-önkormányzat portál felületről érhető el, on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint magánszemély esetén - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is - nyomtatható PDF formátumban.

                                                                                               Dr. Sárvári Szabolcs

                                                                                                          jegyző

 


 

Vonatkozó jogszabályok az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és az idegenforgalmi adóról szóló 45/1995. (XII. 19.) Kgy. rendelet.

Vonatkozó jogszabályok:Ügymenet leírás:

Idegenforgalmi adó fizetésére kötelezett az a magán személy, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendég éjszakát eltölt.

Az idegenforgalmi adó beszedésére, továbbutalására a szállásadó kötelezett.

Adófizetési, adóbeszedési, adóbefizetési és adóbevallási kötelezettség a jogszabályokban meghatározottak szerint. Adóbevallási nyomtatványok az oldal alján.

Adóbevallási kötelezettség és a beszedett adók befizetési harárideje miden követő hónap 15-e.

Adófizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése illetve bárminemű változása tekintetében az adóalanyt 15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli.

 

IDEGENFORGALMI ADÓ

Név

Adózó kezdőbetű szerint

Telefon

Burus Szabina

A - M

515-248

Botka Judit

N - ZS

515-121

 

Idegenforgalmi adó bejelentkezés, változás bejelentés és adóbevallási nyomtatvány ide kattintva elektronikusan kitölthető és beküldhető, illetve letölthető.

 

Mentességi nyomtatványok: kedvezmény ill. mentességi igénybevételi nyilatkozat.