datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Végrehajtással kapcsolatos ügyintézés


Helyi adótartozással és adók módjára behajtandó köztartozással kapcsolatos ügyek.

Az adóigazgatási ügyintézők folyamatosan figyelemmel kísérik az önkormányzati adóhatóság által előírt adófizetési kötelezettségek teljesítését, legyűjtik a hátralékos adózók listáját és a végrehajtási eljárást hivatalból megindítják.

Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, illetve a köztartozás jogosultja a fizetési határidő lejártát, illetve ha a behajtást kérőt a törvény valamely eljárási cselekmény foganatosítására kötelezi, ennek eredménytelen megtételét követő 30 nap elteltével keresi meg az önkormányzati adóhatóságot behajtás végett, ha a köztartozás összege eléri vagy meghaladja a 10.000 Ft-ot. Törvény ennél alacsonyabb összegű értékhatárt is megállapíthat, de az nem lehet alacsonyabb 5000 Ft-nál.

Amennyiben a hátralék későbbi megfizetése igazoltan veszélyeztetett, az adóhatóság soron kívül is megkereshető.

Köztartozás az a törvényben meghatározott fizetési kötelezettség, amelynek adók módjára való behajtását szintén törvény mondja ki.

Az adók módjára behajtandó köztartozásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha az illetékességi

területén folytatott végrehajtás akadálya vagy eredménytelensége esetén a tartozás beszedésére jogosult önkormányzati adóhatóság másik önkormányzati adóhatóságot keres meg behajtás végett.

Eredményes végrehajtást követően az adók módjára behajtandó köztartozás jogosultját erről tájékoztatjuk, s az összeget az általa megadott számlára utaljuk.

A tartozás behajtása érdekében az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szabályai szerint végrehajtási cselekmények foganatosítására kerül sor:

- számlák közötti átvezetés végrehajtás esetén,

- visszatartási jog gyakorlása visszautalási kérelem esetén,

- munkabér (nyugdíj, egyéb járandóság) letiltása,

- hatósági átutalási megbízás kibocsátása,

- ingóvégrehajtás,

- ingatlan végrehajtás.

Ügyintézés helye:              Sopron, Fő tér 1. fsz.

Ügyfélfogadási idő:          hétfő: 13.00 – 16.00; szerda 08.00 – 12.00; 13.00 – 16.00

Levelezési cím:                   Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztály

                                               9400 Sopron, Fő tér 1.

Telefon:                               99/515-148

Email cím:                           ado@sopron-ph.hu

Az ügyintézés hivatalból indul. 

Vonatkozó jogszabályok: