datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Közútkezelői hozzájárulás kiadása


Ügyintézés helye: Sopron, Fő tér 1., 2.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő 13.30-17.00

Szerda 08.00-12.00 és 13.00-16.00

Péntek 08.00-12.00Vonatkozó jogszabályok:
- A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I tv.
- A közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.)KHVM rendelet
- A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közterületek használatáról szóló 14/2006.(VI.1.) rendelet
- Sopron város szabályozási terve

Közútkezelői hozzájárulás kiadása:

1) közút eltérő használatára, pl. reklám elhelyezés, építőanyag tárolás, árusítás közterületen stb.
2) építéshatósági eljáráshoz
- építés
- rendeltetésmód változtatás
- telekalakítás

Eljárási határidő: 30 nap – a szakhatóságtól érkezett megkeresés esetén 15 nap - melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama.

Közútkezelői hozzájárulás:

a) KÉRELEM
1) A kérelem nyomtatvány formában – a közút eltérő használatára - letölthető: innen
Szükséges mellékletek: pl. méretezett helyszínrajz, látványterv
2) Építéshatósági eljáráshoz (építésnél, rendeltetésmód változtatásnál és telekalakításnál stb.) nem szükséges a nyomtatvány. Egy pársoros kérelem és a mellékletek szükségesek. (alaprajz, nézeti rajz, metszetek, milyen volt és milyen lesz az épület, változási vázrajz stb.)
b) ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS
1) Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra vagy a szükséges mellékletek hiányoznak, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet.
2) Helyszíni szemle lebonyolítása. /amennyiben szükséges /
3) Egyeztetés az ügyféllel, tervezővel /amennyiben szükséges /
4) Az ügyintéző 30 vagy 15 napon belül dönt és írásban megadja a hozzájárulást vagy elutasítja a kérelmet.