datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Közterület-bontási engedély iránti kérelem

 


Közútkezelői hozzájárulás (közterület-bontási engedély) kiadása

Ügyintézés helye: Sopron, Fő tér 1., II. emelet jobbra a Városgazdálkodási Osztályon

Ügyfélfogadási idő:

 
Hétfő 13.30-17.00

Szerda 08.00-12.00 és 13.00-16.00

Péntek 08.00-12.00Vonatkozó jogszabályok:
- A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I tv.
- A közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.)KHVM rendelet
- A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közterületek használatáról szóló 14/2006.(VI.1.) rendelet
- Sopron város szabályozási terve
- A közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) Ör. rendelet

Szükséges: mindennemű közterületen végzett bontási tevékenységhez, a burkolattól függetlenül (vezetéképítés, pinceszigetelés, aknalétesítés, házi bekötések, stb.)

Eljárási határidő: 30 nap melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra adott határidő és az eljárás felfüggesztésének időtartama.

Közterület-bontási engedély iránti kérelem

1. A közterület-bontási engedély iránti kérelmet (letölthető innen) olvashatóan kitöltve, a szükséges mellékletekkel együtt a Városgazdálkodási Osztály részére kell eljuttatni. A kérelemhez mindenképpen csatolni kell a munkához kapcsolódó helyszínrajzot (a bontás vagy a közterület-használat pontos helyének feltüntetésével), valamint szilárd burkolat bontása esetén a helyreállító nyilatkozatát.

2. A Városgazdálkodási Osztály ügyintézője meghatározza a közút rendeltetéstől eltérő használatának díját, mely összeget a Kérelmezőnek (Kivitelező vagy Beruházó) az engedéllyel együtt kiküldött csekken kell befizetnie, vagy az Önkormányzat 11737083-15367709 számú költségvetési elszámolási számlájára kell átutalnia.

3. Az engedélyezési eljárási idő 30 nap. A bontási munka csak az engedély birtokában kezdhető. A bontási munkák során a 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendeletben rögzítettek szerint kell eljárni. A kivitelezés, helyreállítás ideje alatt a bontási engedélyt a helyszínen kell tartani és azt a közterület-felügyelőknek szükség esetén be kell mutatni. Az esetleges hibákért, hiányosságokért, vagy az okozott kárért a Kivitelező és a Beruházó egyetemlegesen felel. Ha az Engedélyes a közterületet a bontási engedélyben meghatározott feltételektől eltérõen veszi igénybe (bontás ideje, helyszíne, helyreállítás módja), akkor a Városgazdálkodási Osztály eljárást kezdeményezhet a közlekedési hatóságnál a hozzájárulástól eltérő használat megszüntetése, valamint a pótdíj kivetése ügyében.