datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Önkormányzati helyiségek értékesítése


Önkormányzati helyiség megvásárlásának feltételei:


Sopron városban az önkormányzati helyiség elidegenítését a bérlő a polgármesterhez benyújtott kérelemmel kezdeményezheti. Az elidegenítési eljárás megindításáról a forgalmi értéktől függően a polgármester vagy a Közgyűlés dönt.

A bérlőt 10 évet meghaladó bérleti jogviszony esetén 10%, 15 évet meghaladó bérleti jogviszony esetén 20 % vételár-kedvezmény illeti meg az ingatlanforgalmi szakértők által megállapított becsült forgalmi értékből.

A helyiség vételárát a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell kiegyenlíteni. Amennyiben a vevő a helyiség vételárát egy összegben banki hitelből fedezi, a vételárat a szerződéskötéstől számított 60 napon belül kell egy összegben megfizetnie. A bérlemény vételárának részletekben történő megfizetésére nincs lehetőség.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata megüresedett helyiség értékesítésekor versenyeztetési eljárást folytat le. Az önkormányzat bruttó 60 millió Ft-ot meg nem haladó forgalmi érték esetén licittárgyalást tart, bruttó 60 millió Ft-ot meghaladó forgalmi érték esetén pedig pályázati eljárást alkalmaz.

Az aktuális licitekkel és pályázatokkal kapcsolatos információkat a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályának Vagyongazdálkodási Csoportjánál (Sopron, Fő tér 1.) ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon az 515-404 számon lehet kérni. A részletes licitkiírások és pályázati felhívások a www.sopron.hu/önkormányzat menüpont alatt olvashatók.