datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos ügyintézés


Ügyintézés helye: Sopron, tér 1. fsz.

Ügyintézés: az ügyfél adatbejelentése alapján (lásd ügymenet leírás)

Ügyintézés határideje: 30 nap

 

 

Vonatkozó jogszabályok:

.

 

 

Ügymenet leírás:

 

Magánszemélyek kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén a naptári év első napján a lakás, üdülő, szabályozási tervnek megfelelő belterületi építési telek tulajdonosa, az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. (Nem keletkeztet adókötelezettséget az albérleti jogviszony, amikor magánszemélytől bérel valaki lakást). Az adómérték tekintetében kérem olvassa el a  kitöltési útmutató és az ide vonatkozó rendeletet.

 

Adófizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése illetve bárminemű változása tekintetében az adóalanyt 15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli.

 

Magánszemélyek kommunális adója adatbejelentéshez szükséges nyomtatvány ide kattintva elektronikusan kitölthető és letölthető.

 

Ügyintézés utcanév abc szerinti megosztásban:

A-CS      Papp Tünde Aranka          Telefon: 515-137
D-GY      Bognár László Péter           Telefon: 515-437
H-K        Czákler Klaudia                Telefon: 515-130
L-SZ       Erdős Edit                        Telefon: 515-134
T-ZS       Botka Judit                      Telefon: 515-121

 

 

 

  
Polgármesteri Hivatal