datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Fizetési könnyítés

 

Az eljárás jogi alapjai:

 

Az ügyintézés határideje: 30 nap

 

Fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke:

- magánszemélyek és egyéni vállalkozók esetén illetékmentes

- gazdálkodó szervezetek esetén 10.000 Ft

 

Ügyintézési folyamat:

- kérelem és adatlap benyújtása az abban kért igazolásokkal együtt

- illeték befizetése (gazdálkodó szervezetek esetén)

- kérelem elbírálása

 

Fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás):

Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.

Feltétele:

- a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható (látszik a fizetési szándék).

- a fizetési nehézség átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

- nem engedélyezhető fizetési könnyítés a beszedett adóra

- magánszemély esetében akkor is engedélyezhető a fizetési könnyítés, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egy összegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

- A természetes személy adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is - kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

Adómérséklés:

Csak indokolt esetben van rá lehetőség, ha a fizetési könnyítéssel a nehézség nem oldható fel.

Feltétele:

- magánszemély esetén az adó, a pótlék- vagy bírságtartozás akkor mérsékelhető, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti

- vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti, különösen akkor, ha annak megfizetése a gazdálkodási tevékenységet ellehetetlenítené.

Ügyintézés:

A-GY Bánfi Viola                            Telefon: 515-283
H-M    Csala Gabriella                     Telefon: 515-282

N-Zs    Kránitzné Presits Melinda  Telefon: 515-453 
Polgármesteri Hivatal