datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Házszám megállapítási eljárás

Az ügyintézés helye: Városfejlesztési Osztály

Sopron MJV Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési Osztály, Városépítészeti csoport; Sopron Fő tér 1. Földszint

 

Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén az egyes ingatlanok házszámát, kérelemre az önkormányzat határozatban állapítja meg. A határozat szükséges a lakcím-nyilvántartási, vagy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez, módosításhoz.

 

A házszámozási kérelmet Sopron MJV Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési Osztály, Városépítészeti Csoportjához kell benyújtani személyesen, vagy postai úton.

(cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Földszint        tel: 515-172, 515-234)

  

Az ingatlanok pontos beazonosítása érdekében, a kérelemhez lehet mellékelni tulajdoni lap másolatot, ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot, telekalakítási vázrajzot, amennyiben az a kérelmezőnek rendelkezésére áll.

 

A házszám megállapítási eljárás határideje 30 nap.

 

A házszámozásról és a házszám megjelölésének módjáról szóló 15/1998. (V.26.) Kgy. rendelet alapján a lakó-, az igazgatási és egyéb épületeket (a továbbiakban: épület), a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell ellátni.

 

A házszámot közterülethez, magánúthoz (a továbbiakban: közterület), illetve, ha ez nem lehetséges belterületi, külterületi településrésznévhez kapcsolódóan kell megállapítani. A magánutat érintő házszámozás feltétele, hogy az ingatlan-nyilvántartásban ekként nyilvántartott út tulajdonosa az út képviselő testület általi elnevezéséhez hozzájáruljon.

 

Amennyiben házszámozásra nincsen mód, az ingatlant helyrajzi számmal kell megjelölni.

 

A házszám arab szám, továbbá megkülönböztető jelzéseként-, amennyiben ez szükséges-arab szám és alátöréssel az abc nagybetűit felhasználó kombináció lehet. Egy közterülethez, belterületi, külterületi településrész névhez tartozóan több azonos házszám nem lehet. Egy épület, beépítetlen építési telek egy házszámot kaphat. Ha egy épület több közterületről rendelkezik bejárattal, a házszámot az egyikhez kapcsolódóan kell megállapítani. Az előbbiektől el lehet térni, ha az épületben több olyan önálló rendeltetési egység található, amelyeknek a bejáratai nem egy közterületre nyílnak.

 

A teljesen vagy részben már beépített területen a házszámozás a kialakult állapotnak megfelelően történhet. A beépítésre szánt területen az építési szabályoknak megfelelően kialakított vagy kialakításra kerülő építési telkeket a házszámozás során figyelembe kell venni. A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor.

 

A házszámtábla saját költségen történő elhelyezése, folyamatos karbantartása, pótlása az ingatlan tulajdonosának kötelessége.

 

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem házszám megállapításhoz