datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Ügymenetleírás a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményhez kiadható hatósági bizonyítványhoz

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-a szerint a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

A hatósági eljárás megindítása papír alapon postai úton, vagy személyesen, elektronikus úton E-papír szolgáltatással kezdeményezhető Sopron Megyei Jogú Város Jegyzőjénél. Személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.00-16.00, szerda:8.00-12.00 és 13.00-16.00) a Városfejlesztési Osztályon van lehetőség a kérelem leadására. A kérelem emailen nem adható be.

Az eljárás illetékmentes.

A hatósági bizonyítvány kiadásához a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található.

Kérelmező a fentieket építési engedéllyel, használatbavételi engedéllyel, rendeltetésváltozást igazoló hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja. Ezek hiányában a hatóság helyszíni szemle keretében győződhet meg a jogszabályi feltételek teljesítéséről.

Kérelem/nyilatkozat minta innen letölthető.

A fentiek alapján kiadott hatósági bizonyítvány csak a családi fogyasztói közösségre vonatkozó kedvezmény igénybevételéhez használható fel.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. § (3) bekezdése alapján ha a kérelmező valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.

További kérdés esetén hívja a 0699/515-430-as vagy a 0699/515-425-ös telefonszámot, vagy ügyfélfogadási időben személyesen érdeklődhet a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályánál.