datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Iparűzési adó

 Iparűzési adóval kapcsolatos ügyintézés.

Ügyintézés helye: 9400 Sopron, Fő tér 1. fsz.

Az ügyintézés az ügyfél bejelentése alapján indul (lásd ügymenetleírás)

Ügyintézési határidő: 30 nap

 

Alkalmazott jogszabályok:

 

 

Helyi iparűzési adó ügymenetleírás

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység.

 

Iparűzési tevékenység, ha a vállalkozás az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

 

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával, szűnik meg.

 

Adófizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése ill. bárminemű változása tekintetében az adóalanyt 15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli.

 

A bevallás benyújtás határideje:

 

- Iparűzési tevékenység esetén az adóévet követő év május 31.

 

- Naptári évtől eltérő üzleti év esetén az adóév utolsó napját követő 150. nap.

 

- Egyéni vállalkozó záró adóbevallás benyújtásának esetén a megszűnést napját követő 30  napon belül.

 

- Szünetelő egyéni vállalkozó záró adóbevallás benyújtásának esetén a szünetelés napját  követő 30  napon belül. Újrakezdés esetén adóbejelentkezési lap benyújtása, adóelőleg   megállapítása kötelező 15 napon belül.

 

 Az adó mértéke:

 

Iparűzési tevékenység esetén az adó összege: az adóalap 2,0 %-a.

 

Adókedvezmény:

 

Azok a vállalkozások, amelyeknél a vállalkozási szintű adóalap nem haladja meg a 2,5 millió forintot 30% adókedvezményt vehetnek figyelembe az adójuk összegének megállapításánál.

 

Adómentesség:

 

  • 2016 adóévtől azokat a háziorvos, védőnő vállalkozókat, akiknek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, adómentesség illeti meg.

 

Kata, Kiva

 

Az egyéni vállalkozók, az egyéni cégek, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaságok és közkereseti társaságok a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényben meghatározott feltételek teljesülése estén választhatják a kisadózó vállalkozások tételes adóját az állami adóhatóságnál (NAV-nál) rendszeresített nyomtatvány kitöltésével.

 

A KATA 2013-tól alkalmazható és év közben is be lehet lépni a rendszerébe. A választást követő hónap első napjától, év közben kezdő vállalkozó esetén a vállalkozás megkezdésének napjától jön létre az adóalanyiság.

 

A helyi iparűzési adóban is megilleti a választás lehetősége a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozást. Kizárólag ezen adózói minősége fennállásának időtartamával egyező időtartamra vonatkozóan dönthet úgy, hogy a KATA adózási formát választja. Ebben az esetben az adó alapja székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.

 

A kisadózó vállalkozások tételes adóját választó vállalkozók kizárólag bevételi nyilvántartás vezetésére kötelezettek és helyi iparűzési adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli.

 

Amennyiben a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

 

 A kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben:

 

a) 12 hónap, akkor az iparűzési adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig,

 

b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg.

 

 A KATA választását önkormányzati adóhatóságunk által rendszeresített – Adóbejelentkezési lap megnevezésű nyomtatványon kell a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás napjától számított 45 napon belül bejelenteni az önkormányzati adóhatóság számára.

 

Amennyiben adóévben választja a kisadózó vállalkozás a tételes adózást, akkor a választott adóalanyiság kezdő napját megelőző napig terjedő adóköteles időtartamról záró adóbevallást kell benyújtani önkormányzati adóhatóságunkhoz adóévet követő év május 31-ig. Helyi iparűzési adóban KATA adózó a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő január 15-ig, ha az adóévben vállalkozását szüneteltette, illetve ha az adóévben adókedvezményre, csökkentésre jogosult és azt figyelembe kívánja venni.

 

 A kisadózó vállalkozásnak a helyi iparűzési adóalap meghatározásánál nem kötelező a tételes adózási forma választása, továbbra is választhatja az általános és az egyszerűsített módot is, ez utóbbi esetében az adó alapja a bevétel 80%-a.

 

 A kisvállalati adó (KIVA) hatálya alá tartozó adóalanyok választhatják az adó alapjának általános és egyszerűsített meghatározását, ez utóbbi esetében az adó alapja a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összege.

 

Az adó megfizetése

 

Befizetési határidők:

 

  • Tárgyév március 15. I. félévi helyi iparűzési adó-előleg megfizetése

 

  • Tárgyév május 31. A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetének megfizetése
  • Tárgyév szeptember 15. II. félévi helyi iparűzési adó előleg befizetése

 

A fenti befizetési kötelezettségeket Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 11600006-00000000 -33234485  Helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell teljesíteni.

 

Helyi iparűzési adó bejelentkezés, változás bejelentés nyomtatvány ide kattintva elektronikusan kitölthető és beküldhető.

 

A helyi iparűzési adóbevallások tekintetében 2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adó bevallásukat. A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https:/www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban elérhetők.

 

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleg javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat 11600006-00000000-33234485 számlájára kell változatlanul megtenni.

 

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallás nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

 

A papíralapú bevallás az alábbi elérhetőségről tölthető le:

 

https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/?_preview=7b3ee62d-7382-8628-b386-0000551ca45b

 

 

 

 

 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ ÜGYEK

Név

Adózó kezdőbetű szerint

Telefon

Kabókné Hajdú Anita

A

515-193

Erdős Edit

Á - C

515-134

Gátas Zsuzsanna

CS - E

515-265

Csala Gabriella

É - HÁ

515-282

Hauk Anikó

HB - KA

515-437

Gátas Zsuzsanna

KÁ - K

515-265

Kránitzné Presits Melinda

L

515-453

Tarjányiné Dabóczi Tünde

M - NÉ

515-130

Tarjányiné Dabóczi Tünde

NF - R

515-130

Gál Bernadett Luca

S - SZÉ

515-249

Bánfi Viola

SZF - V

515-283

Papp Eszter

W - ZS

515-150