datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Káresemény elbírálása

 

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység neve:

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi csoport

Címe: 9400 Sopron, Fő tér 1.

Elérhetőség: postai úton, e-mailen keresztül (jegyzo@sopron-ph.hu) vagy elektronikus kapcsolattartás útján

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Egyéb (ügytípus) Egyéb  

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

Fleckné dr. Fekete Judit jogtanácsos

Tel.: (99) 515-276         

E-mail: fleckne.fekete.judit@sopron-ph.hu

 

dr. Pintér Edina jogi szakreferens

Tel.: (99) 515-275         

E-mail: drpinter.edina @sopron-ph.hu

 

dr. Tatár Szabina jogi szakreferens

Tel.: (99) 515-474         

E-mail: tatar.szabina@sopron-ph.hu

 

 

 

 

Ügyfélfogadás

 

 

 

 

Munkaidő

Ügyfélfogadás

Hétfő

7.30 – 17.30

13.00 – 17.00

Kedd

7.30 – 16.00

nincs ügyfélfogadás

Szerda

7.30 – 16.00

8.00 – 12.00 és 13.00 - 16.00

Csütörtök

7.30 – 15.00

nincs ügyfélfogadás

Péntek

7.30 – 13.00

8.00 – 12.00

 

A kártérítési kérelem benyújtásának feltételei és menete

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utakkal kapcsolatos „kátyúkárok”, valamint egyéb káresemények rendezése az Allianz Hungária Biztosító Zrt-vel kötött biztosítási szerződés alapján történik.

A kártérítési kérelmet a káreseményt követően haladéktalanul postai úton, e-mailen (jegyzo@sopron-ph.hu) vagy elektronikus kapcsolattartás útján ((KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Egyéb kategória) kell bejelenteni.

Az eljárás illetékmentes.

A kártérítési kérelemben le kell írni a káresemény körülményeit (hol? mikor? hol történt?).

 

A kártérítési kérelemhez csatolni kell a következő dokumentumokat:

 

Gépjármű káresemény esetében:

- a károsult személy igazolványának és lakcímkártyájának a másolatát;

- káreseménnyel érintett gépjármű forgalmi engedélyének és törzskönyvének a másolatát;

- a károsult gépjárműről és a helyszínről készült fotókat;

- rendőrség vagy tűzoltóság által történt helyszíni intézkedésről készült jegyzőkönyvet;

- a számla másolatát anyag és munkadíj bontásban, ha nem történt javítás, akkor egy javítási kalkulációt vagy a szemléről készült jegyzőkönyvet.

 

Ingatlan káresemény esetében:

- a károsult személy igazolványának és lakcímkártyájának a másolatát;

- káreseménnyel érintett ingatlan nem hiteles tulajdoni lapjának a másolatát;

- károsult ingatlanról és a helyszínről készült fotókat;

- rendőrség vagy tűzoltóság által történt helyszíni intézkedésről készült jegyzőkönyvet;

- a számla másolatát anyag és munkadíj bontásban, ha nem történt javítás, akkor egy javítási kalkulációt vagy a szemléről készült jegyzőkönyvet.

 

Az iratok hiányos vagy elkésett beérkezése esetén a kártérítési kérelem elutasításra kerül.

 

Az eljárás során minden esetben vizsgáljuk az önkormányzat felelősségét. A kárigény jogalapjának vizsgálata során azt, hogy az önkormányzat tulajdonában vagy fenntartásában lévő útról, vagy ingatlanról van-e szó. Erre vonatkozóan Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztálya állásfoglalást ad. Vizsgáljuk továbbá, hogy a káresemény bekövetkezése részben vagy egészben az önkormányzatnak felróhatóan következett - e be, történt - e mulasztás az önkormányzat részéről.

Amennyiben az önkormányzat tulajdonában vagy fenntartásában van az út vagy az ingatlan, és megállapítható az önkormányzat felróhatósága vagy mulasztása, és jogalapjában a felelősséget elismeri az önkormányzat, akkor a rendelkezésre álló iratokat továbbítjuk az Allianz Hungária Biztosító Zrt. részére.

 

Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. a káreseményt kivizsgálja a rendelkezésre álló iratok és a helyszíni szemle alapján. Amennyiben az Allianz Hungária Biztosító Zrt. a károsult kártérítési kérelmét elfogadja, tájékozatja és egyben a megállapított kárösszeget a károsult részére kifizeti, és egyúttal tájékozatja az önkormányzatot a szerződében foglalt önrész kifizetéséről. Ha Allianz Biztosító Zrt. részéről a kártérítési kérelem elutasításra kerül, az önkormányzat tájékoztatja az ügyfelet az elutasítás okáról.